Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Ceļot jauno, saglabāt veco!

LAAJ jaunais prezidijs

Laikraksts Latvietis Nr. 638, 2021. g. 24. febr.
Skaidrīte Aguļēviča -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
LAAJ

LAAJ prezidijs. Priekšā no kreisās: Ilga Vēvere, Skaidrīte Aguļēviča, Iveta Leitase. Aizmugurē: Mārīte Rumpe, Reinis Dancis, Ilze Lībeka. Trūkst Mairita Antona. FOTO Arturs Aguļēvičs.

Jaunais, 2021. gads ir sevi jau pieteicis ar daudz jauniem izaicinājumiem. Nav nekāds noslēpums, ka patreizējie pandēmijas nolikumi ierobežo ne tikai mūsu ikdienu, bet arī visu sabiedrisko organizāciju darbu.

Ik pēc trim gadiem Latviešu Apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) maina savu mājas vietu, nu ir pienākusi Adelaides reize pārņemt vadību.

Jaunā LAAJ valde jau ir uzsākusi savu darbu un ir novadītas pirmās divas sēdes, kurās tika apspriesti jaunie darba virzieni un galvenās darba vadlīnijas. Pieņemot LAAJ vadību, nospraudām dažas izmaiņas ierastajā darba kārtībā, viena no tām ir pieaicināt sēdēs pavalstu vicepriekšsēžus (ZOOM platforma). Iemesls ļoti vienkāršs, jo viņu viedoklis arī ir ļoti svarīgs.

Gadiem vērojot LAAJ darbību un arī pašai esot LAAJ darbā, ievēroju, ka vairākumā gadījumu tiek akcentēta uzmanība uz trim vadošām pavalstīm – Dienvidaustrālija, Jaundienvidvelsa un Viktorija. Daļēji to var saprast un izskaidrot, tās ir lielākās un tajās ir visdarbīgākās latviešu organizācijas, un šīs pavalstis rīko Austrālijas Kultūras dienas. Jā, tas tā ir, bet mums kā vadošai organizācijai nav tiesības aizmirst arī tās pavalstis, kurās latviešu sabiedrības darbs ir mazliet pieklusis, vai samazinājis savu jaudu. Ir ļoti viegli aizrunāties ar frāzēm: mēs jau esam maz palikuši, vairs neviens nerunā latviski utt.; čīkstēšana daudziem, diemžēl, ir palikusi par neatņemamu dzīves sastāvdaļu. Taču realitāte mums pierāda pretējo, vēlos minēt divus piemērus.

Pavisam nesen divi aktīvi Adelaides sabiedrības darbinieki sava maizes darba dēļ bija spiesti pārcelties uz citu pavalsti. Samērā īsā laika posmā Ivetai Leitasei (LAAJ valdes pārstāve izglītības un skolu nozarē) izdevās organizēt latviešu skolu Kanberā. Pagaidām tikai ar nelielu skolēnu skaitu, bet skola ir un darbojas. Kanberas latviešu sabiedrība ir gan pārsteigta, gan pateicīga par tādu pagriezienu. Citēju Jura Jakovica (LAAJ vicepr. Kanberā) teikto: „Esam laimīgi, ka mums ir tāds aktīvs cilvēks ienācis sabiedrībā, jūtamies pacilāti, un tagad daudz lietas ir atkal sākušas kustēties...“

Reinis Dancis (LAAJ priekšsēdes vietnieks) vēl īsākā laika posmā apzināja tautiešus tālajā Darvinā. Jau 2020. gada 18. novembra svinības noturot apmēram 25-30 tautiešu sabiedrībā un pat pievēršot vietējo politiķu uzmanību, kas nebūt nav mazsvarīgs faktors. Skeptiķi varētu teikt: tas tāds vienas reizes pasākums... Cik man zināms, jau tiek domāts, kur sanākt kopā Darvinas latviešu kopai Baltā galdauta svētkos.

Vai šie piemēri neliek Jums justies lepniem un vai šie piemēri neizdzēš neticību, ka varam turpināt pastāvēt, kā latvieši un lolot savu piederību? Manuprāt, kad darbi runā paši par sevi, tad nekādām šaubām par latviešu izzušanu plašajā Austrālijā nav vietas. Vajag vienkārši sirdī būt latvietim.

Tagad mazliet sīkāk par LAAJ darbu

Vispirms par valdes sastāvu – Reini Danci un Ivetu Leitasi esmu jau augstāk minējusi.

Kultūras nozari vada Ilze Lībeka, kura jau aktīvi darbojas dažādās KF darba grupās. Patreiz viņa vada ALB grāmatnīcu Sakta un sastāv arī skolas padomes valdē.

Par informācijas un administratīvām lietām atbild Mārīte Rumpe, patreiz strādā pie LAAJ mājas lapas sakārtošanas. Adelaides sabiedrībā viņa ir vienkārši neatvietojama, gan senioru grupas Laima darbā, gan pildot Adelaides Latviešu skolas priekšsēdes pienākumus.

Mairitai Antonai ir uzticētas LAAJ finanses, viņa pilda kasieres pienākumus. Jāatzīmē, ka pirmie uzdevumi, kuri bija saistīti ar finanšu pārņemšanas procedūrām tika veikti augstā profesionālā līmenī. Pieminēšu, ka Mairita ar savu ģimeni Adelaidē ir nonākusi pavisam nesen. Meitas apmeklē Adelaides Latviešu skolu un bērnudārza grupiņu. Pēc profesijas Mairita ir finansiste.

Ilga Vēvere pilda sekretāres pienākumus un atbild par protokolu izsūtīšanu LAAJ biedriem. Ilga pārstāv arhīvu apzināšanas jautājumus Austrālijā. Tieši arhīvu jautājums ir š.g. darāmo darbu sarakstā vienā no pirmajām vietām, bet par to sīkāk sekos publikācijas laikrakstā Latvietis tuvākā laikā. Ilga Vēvere ir Daugavas Vanagu Adelaides nodaļas priekšniece.

LAAJ vadīt ir uzticēts man – Skaidrītei Aguļēvičai (Agoulevitchs). Šo pienākumu esmu uzņēmusies pildīt ar lielu atbildības sajūtu, jo saprotu tās nozīmi, kā augstākai organizācijai Austrālijā un Jaunzēlandē visas pasaules latviešu diasporas priekšā. Vairākus gadus sastāvēju DLOA valdē, kā arī darbojusies LAAJ valdē iepriekš. Dienvidaustrālijas Organizāciju Apvienības (DLOA) priekšsēde no 2017. gada un kā vicepr. LAAJ pārstāvēju Dienvidaustrāliju. Vadu Adelaides latviešu radio programmu Latvju Balss (27.g).

Viens no pamatprincipiem, veidojot šo valdi, man bija pulcēt ap sevi gados jaunus cilvēkus, kuri var nākt priekšā ar pilnīgi jaunām idejām un savu redzējumu. Domāju, ka man tas ir izdevies. Pārmetums, ko bieži dzirdam, ka neiesaistām jauniešus sabiedrības darbā, šoreiz var izpalikt.

Visa pasaule patreiz ir daļēji paralizēta COVID-19 dēļ. Daudzu organizāciju ierastais darbs tiek ietekmēts. Pasaules Brīvo Latviešu Apvienība (PBLA) meklē citus risinājumus, PBLA Kultūras Fonda (KF) darbā arī ir izmaiņas un pārkārtošanās, Amerikas, Kanādas, Eiropas... visiem ierastais darbs ir jāpārkārto uz jaunu darbības vilni. LAAJ nav izņēmums, arī mums ir jāmeklē citi ceļi, kā rīkot Austrālijas KD, kā vadīt darbu Annas Ziedares Vasaras vidusskolā, kā vadīt korus, deju kopas utt.. LAAJ uzdevumu sarakstā ir arī paplašināt sadarbību ar organizācijām pasaulē un pārstāvēt Austrālijas un Jaunzēlandes intereses Latvijas valdības priekšā.

Tas nebūs viegli, bet vai tam jābūt viegli???

Meklējot jaunus risinājumus, ieviešot jaunas tradīcijas, mēs ļoti viegli varam aizmirst, kāpēc mēs pastāvam un kam mēs kalpojam? Kas ir tas, ko organizāciju, apvienību, nodaļu pamatlicēji likuši pamatā kā pamatvērtību, dibinot šīs organizācijas?

Ceļot jauno, saglabāt un cienīt veco, tas ir mūsu galvenais uzdevums!

Skaidrīte Aguļēviča,
LAAJ priekšsēde, Adelaidē
e-pasts: sagulevica@gmail.com
Laikrakstam „Latvietis“

P/S Sirsnīgs paldies Kristīnei Saulītei un visai PBLA saimei, par saņemto atbalstu, uzsākot LAAJ darbu!Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMILatviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com