Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Muzejs „Latvieši pasaulē“ – gaišas ziņas

Divas veiksmīgas līdzekļu vākšanas akcijas

Laikraksts Latvietis Nr. 638, 2021. g. 24. febr.
Sarma Muižniece Liepiņa -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Iesākot jebkuru līdzekļu vākšanas akciju, vienmēr gribas būt optimistiskai, ka uzrunātie ne tikai ieraudzīs Facebook vai lasīs presē vai pa pastu saņemtā vēstulē par izsludināto akciju, bet arī aktīvi iesaistīties, pieklikšķinās ekrānā ziedot, elektroniski pārskaitīs ziedojumu vai uzrakstīs čeku LDMF. Gadā, kad visā pasaulē COVID ir latviešu sabiedriskajam darbam radījis gan šķēršļus, gan pavēris jaunus saziņas veidus, rūpes radīja tas, ka 2020. gada beigās LaPa – muzejs un pētniecības centrs Latvieši pasaulē – uzņēmās ne tikai vienu, bet divas ļoti dažādas līdzekļu vākšanas akcijas. Vai izdosies?!

Pirmais izaicinājums bija sajūsmināt un iesaistīt indivīdus un organizācijas kļūt par līdzsponsoriem Valiant! Latvieši pasaulē muzeja un režisores Māras Pelēces pilnmetrāžas dokumentālajai filmai. Valiant! vēsta par trimdas latviešu jauniešiem un Jura Bļodnieka demonstrāciju automašīnu Plymouth Valiant, tās ceļojumu no Aukstā kara Ņujorkas uz brīvo Latviju. Bija vajadzīgi vēl kādi $15 000, lai filmu pabeigtu. Kā to panākt? Un panākt dinamiskā, netradicionālā veidā? Panākt ar tādu sparu un degsmi, kāda izpaudās radošajās jauniešu demonstrācijas 1970. un 1980. gados? Muzeja labvēle Vanda Dauksta ierosināja tieši 18. novembrī rīkot astoņu stundu garumā Valiant! ZOOMATHON – kurā „labā omā, ar vēlmi un prieku patērzējot par jaunību“ demonstrāciju dalībnieki tiešsaitē Facebook īsos ilustratīvos segmentos pastāstītu par savu dalību politiskās akcijās. Domāts – darīts! Un 18. novembrī gan ZOOMATHON ierosinātāja Vanda, gan LaPa galvenā kuratore Marianna Auliciema ar humoru, ar izturību vadīja spraigo „Tu bij' tajā demonstrācijā!“ ZOOMATHON gaitā stāstītāji un stāstu klausītāji iesila un atbilstoši ziedotāju kategorijām kļuva par Valiant! Filmas izpildproducentiem, ripinātājiem, rullētājiem, Slant six sponsoriem. Tie palīdzēja uzdot gāzi un uztūnēt mašīnu, kopā noziedojot $17 272!

Liels paldies: Aija Abene, Dace & Gundars Aperāni, Linda Bāliņa, Jānis Barobs, Raimonds Baumanis, Kristīne Beķere, Baiba Bela, Līga Belicka, Daina Bolšteins, Sandra Bonarevska, Andra Bowditch, Maira Bundža, Lauma Cenne, Daugavas Vanagi Kanādā, Vanda Dauksta, Anita Demants, Laima Dimiševskis, Sarma Dindzāns-Van Sant, Iveta Eilande, Pēteris Elferts, Ginta Elksne, Andris Ērglis, Ilze Garoza, Silvia Grava, Rita Grendze, Daina Gross, Christina Gustavs, Kristīne Ģiga, Indra Halvorsone, Maija Hinkle, Iveta Ivansone, Sonja Jansons, Zinta Jansone, Ēriks Kākulis, Vita Kākulis, Rasma Kariņa, Tija Kārklis, Kristīna Kīns, Gints Klimanis, Dagnija Krēsliņa, Zuze Krēsliņa-Sila, Michelle Lees, Alda Līcis, Valda Liepiņa, Nora Lukss, Lilita Matison, Laila Medne, Sarma Merdian, Anita Millers, Aija Moeller, Sarma Muižniece Liepiņa, Astrīde Otto, Ozolu ģimene, Toms Pāvils, Vija Pelēcis, Elīna Pinto, Martis Pone, Matīss Puriņš, Ilze Reķis-Bērziņš, Ausma Roberson, Laila Robiņš, Irisa Roze, Tamāra Rūsis, Anna Rūtiņa, Inese Auziņa-Smith, Andrejs Stīpnieks, Inta Šķiņķis, Vita Tērauda, TILTS, Joel Topcik, Ansis Vallens, Andrejs Vāpe, Dace Veinberga, Helēna Vīksniņa, Ieva Vītola, Diāna Zaķis, Marisa Zālmanis & Ēriks Šulcs, Ineta Zelča Sīmansone.

Knapi bija noslēgusies Valiant! akcija, šur tur jau bija sācis snigt, čaklākie tautieši jau sarakstījuši un izsūtījuši savus Ziemassvētku sveicienus, kad griezāmies atkal pie sabiedrības – šoreiz atbalstīt muzeja un pētniecības centra Latvieši pasaulē 2021. gada darbību mūsu gadumijas līdzekļu vākšanas akcijā. Mums bija daudz ko stāstīt par 2020. gadā paveikto, par iecerēto, par COVID laikā saņemtajiem savdabīgajiem priekšmetiem muzeja krājumam, par iegūto muzeja valsts akreditāciju, par jauno interaktīvo orientēšanās spēli pilsētvidē Rīga 1944, par LaPa trimdas tautas tērpu izpētes projektu, par nupat draudzīgi pavadītajiem Rudens LaPa virtuālajiem sarīkojumiem. Bet vai ziedotāji mūs atbalstīs ar nepieciešamiem $40 000 nākamā gada sekmīgai darbībai, lai paturētu visus darbiniekus, kas īstenojuši tik veiksmīgās, izteiksmīgās, pat inovatīvās muzeja un pētniecības centra programmas? Ar prieku un pateicību varu ziņot, –ka jā! Pusotra mēneša laikā saņēmām gandrīz $50 000 ziedojumos no latviešiem un latviešu draugiem Amerikā, Kanādā, Brazīlijā, Zviedrijā, Anglijā, Vācijā, Latvijā, Austrālijā un citās latviešu mītnes zemēs.

Sirsnīgs paldies: Aija Abene, Gunta Aizpure, (ALPF) Amerikas Latviešu palīdzības fonds, Velta & George Anast, Silvija Andernovica, Māra Apel-Blūmiņš, Ināra & Jānis Apiņi, Andris Auliciems, Anita & Roberts Bataragi, Jānis Bērziņš, Laima & Guntis Bērziņi, Valdis Bērziņš, Māra Bērztiss, Daina Block, Uldis Bluķis & Bitīte Vinklera, Vilma Bolšteina, Baiba Bredovska, Liliana Brinkmane, Ināra Burr, Aivars Celmiņš, Pēteris Dajevskis, Sarmīte Davidsons, Gunta & Lauris Eglīši, Uldis Erdmanis, Gita Gēmute, Jūlija Giforda, Jānis Grāmatiņš, Iveta Grīnbush, Sibilla Hershey, Maija Hinkle, Andrejs Jansons, Līga & Ilgvars Jēkabsoni, Anita Juberte, Liene Kalniņa, Zīle Kalniņa, Ilze Kancāns, Zinta Kūlītis, Dace Ķezbers, Ingrid Lāčkājis, Irēne Lazda, Valda Liepiņa, Anita & Guntis Liepiņi, Jūlijs Liepiņš, Sarma Muižniece Liepiņa & Jānis Liepiņš, Daina & Jānis Lucs, Astra Māliņa, Mančesteras ev. lut. draudze, Juris Mežinskis, Ivars Mičuls, Daira Morusa, Inta Moruss Wiest, Lalita Muižniece, Viktors Muižnieks, Zintis Muižnieks & John Nelson, Valters Nollendorfs & Aija Ebden, Baiba Ozola, Kristīna & Mārtiņš Puteņi, Ilze & Juris Raudsepi, Genadijs Ribakovs, Maira Rieger, Jānis Riekstiņš, Ina Rihani, Ilze & Ints Rupneri, Richard Sampson, Brenda Schreurs, Astrīde Sīlis, Dace Smildziņa, Ilze Stalis, Līga Stam, Brent Steele, Ilona & Jānis Studenti, Herta Sūna, Antra Thrasher, Māra & Juris Ubāni, Astrida Upītis, Ilona Uskale, Maira Valdmane, Lilita Zaļkalns, Laima & Bertrams Zariņi, Ģirts Zēgners, Astra Zemzars, Māra un Gunars Ziediņi, Ieva Zuicena, Lauma & Ivars Zušēvici, vairāki ļoti devīgi anonīmi ziedotāji.

Muzeja un pētniecības centra Latvieši pasaulē saime ir pateicīga ikvienam ziedotājam!

Sarma Muižniece Liepiņa,
LaPa valdes priekšsēdeAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMILatviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com