Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


DV Pertas nodaļas pilnsapulce

Valde paliek tā pati, bet palielināta

Laikraksts Latvietis Nr. 639, 2021. g. 3. martā
Jānis Purvinskis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

Pēc sapulces pamielojāmies ar kādu saldumu vai dzērienu. FOTO Jānis Purvinskis.

Daugavas Vanagu Pertas nodaļa savu ikgadējo biedru pilnsapulci vienmēr sasauc februāra sākuma. Kaut gan šogad tā bija izsludināta uz 7. februāri, pilnsapulce bija jāatliek uz nedēļu vēlāk, jo Perta bija pandēmijas slēgtajā režīmā, kurš mums beidzās tieši nedēļu vēlāk, un savu 2021. gada pilnsapulci mēs varējām noturēt jau 14. februārī. Tā nu šai svētdienā, plkst. 13.00 Pertas Daugavas vanagi un vanadzes visi bija sanākuši noklausīties, kas mūsu nodaļā pagājušā gadā noticis un ko darīt nākamajā – 2021. gadā; kuri plāni ir izdevušies un pie kuriem vēl jāpiestrādā. Pilnsapulce dod biedriem iespēju apspriesties un dot valdei virzienu nākotnes darbam.

Valdes priekšnieks Ilmārs Rudaks atklāja sapulci, ar klusuma brīdi atceroties tos mūsu nodaļas biedrus, kuri pagājušā gadā no nodaļas aizgājuši mūžībā. Tāds mums šogad bija Jānis Lūks. Pēc klusuma brīža mēs nodziedājām vanagu dziesmas pirmo un pēdējo pantu. Tiešām: „...ak, retākas rindas, ik gadu mums tiek.“ Tomēr uz pilnsapulci bija ieradušies 30% no biedru skaita.

Pertas nodaļas priekšnieks pateicās valdei par labo darbu un labo sastrādāšanos pagājušā gadā. Liela daļa un samazinātā skaitā, no kura bija jāveic neklātienē un ko sakarā ar pandēmijas ierobežojumiem valde veica ar datora palīdzību. Tad sevišķu pateicību viņš izteica mūsu nodaļas vanadžu kopas vanadzēm par viņu nenogurstošo labo darbu mūsu nodaļas labā, bez kura mēs nespētu sasniegt mūsu mērķus.

Ar to tad pagājušā gada valde beidza darboties, un biedriem nu bija jāievēl pilnsapulces vadītājs. Par to ievēlējām Jāni Vucēnu un par sapulces sekretāru uzstādīja un ievēlēja Jāni Purvinski. Ar to tad sapulce varēja noritēt pēc jau pieņemtās kārtības, un kuru Jānis atkal sekmīgi un lietderīgi novadīja.

Pēc nodaļas priekšnieka, Daugavas vanadžu vadītājas, revīzijas komisijas un Pertas Latviešu Centra pārstāvja ziņojumu pieņemšanas bija jāpieņem nākamā gada budžeta projekts. Kasiere pie tā bija daudz strādājusi, un to tādu – Ienākumu un Izdevumu sabalansētu – sapulce arī pieņēma.

Valdes priekšnieka un vanadžu vadītājas ziņojumi bija izdalīti jau agrāk, un par tiem neviens nekādus jautājumus neprasīja. Revīzijas komisijas, Latviešu Centra un LAAJ delegāta ziņojumi tika nolasīti, un pie šiem bija sniegti daži tuvāki paskaidrojumi.

Beidzot pienāca laiks vēlēt nodaļas priekšnieku un valdi. Tā kā latviešu kopiena Pertā ar katru gadu arvien vairāk saplok, esam laimīgi, ka varam mūsu organizāciju darbiniekus vēl vispār atrast. Tie paši jau to vezumu vien velk, un nekādi jauni darītāji nerodas. Tā arī šoreiz ievēlējām Ilmāru Rudaku jau par ilggadēju nodaļas priekšnieku un iepriekšējo, 2020. g. valdi. Valdi bija jāpalielina ar biedrzini, kuras amatā ievēlējām Anitu Rudaku. Liekās, ka daļa mūsu valdes darba arī šogad notiks ar datora – e-pastu palīdzību.

Mūsu nodaļas galvenais mērķis ir bijuši un paliek pēc iespējas vairāk palīdzības dot mūsu leģionāriem Latvijā, tur atbalstīt daudzbērnu ģimenes un Okupācijas muzeju. Bet to varam darīt tikai par tik, par cik mūsu finanses to mums atļauj.

Kā jau ar laiku esam iemanījušies, pēc pilnsapulces pamielot biedrus ar picu un glāzīti vīna vai atspirdzinošāka dzēriena. Tad atvadāmies un ceram tikties jau mūsu nākamajā sarīkojumā – Oskara Kalpaka, Kurzemes Cietokšņa un Latviešu Leģiona atceres svētkos jau marta sākumā.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMILatviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com