Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


„Latviešu terminoloģija simts gados“

LNB Zinātnisko rakstu 6. sējuma atvēršana

Laikraksts Latvietis Nr. 642, 2021. g. 24. martā
Augusts Zilberts -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

24. martā plkst.15.00 tiešraidē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) notiks LNB Zinātnisko Rakstu 6. (XXVI) sējuma Latviešu terminoloģija simts gados atvēršana. Tā būs skatāma LNB tīmekļa vietnē (mājaslapā) un Facebook lapā. (https://www.facebook.com/lnb.lv).

Pasākumā ar priekšlasījumiem uzstāsies: projekta vadītāja Vija Daukšte, krājuma atbildīgais redaktors Māris Baltiņš, valodniece un lasītāja Ina Druviete, mākslas zinātniece un viena no autorēm Kristiāna Ābele.

Rakstu krājuma pamatā ir starptautiskajā zinātniskā konferencē Latviešu terminoloģija simts gados lasītie referāti. Tā notika Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros 2019. gada 3. oktobrī LNB.

Rakstu krājuma autori ir gan terminoloģijas darbā pieredzējuši nozaru speciālisti un valodnieki, gan LNB darbinieki. Veidojot rakstu izkārtojumu, tika respektēts princips sākt ar vispārīgākiem un konceptuāli nozīmīgākiem jautājumiem, lai pēcāk ļautu pievērsties pētījumiem, kuros aplūkota kāda šaurāka problēma, konkrēta persona vai noteiktai nozarei nozīmīgs terminu krājums. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātnisko rakstu 6. (XXVI) sējums ir tematiski daudzveidīgs un spēs ieinteresēt plašu lasītāju loku, kas saistīts ar terminoloģiskā darba teoriju, praktisko terminradi un bibliotēku zinātni. Tas ieteicams dažādu akadēmisko un profesionālo studiju programmu studentiem, kas apgūst praktisko tulkošanu un terminoloģijas teorētiskās nostādnes.

Zinātnisko rakstu krājums Latviešu terminoloģija simts gados ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas kopdarbs, kas izdots ar Valsts pētījumu programmas Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai projekta Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību (VPP-IZM-2018/1-0022) finansiālu atbalstu. Vairākas krājumā ievietotās publikācijas sagatavotas Valsts pētījumu programmas Latviešu valoda VPP-IZM-2018/2-0002) ietvaros.

Augusts Zilberts
Latvijas Nacionālā bibliotēka Sabiedrisko attiecību vadītājsAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com