Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Daugavas Vanagu organizācijai liela diena (1)

75 gadu dibināšanas atcere

Laikraksts Latvietis Nr. 642, 2021. g. 24. martā
Astra Kronīte -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

Daugavas Vanagu svinīgais sarīkojums Adelaides Latviešu namā. FOTO Pēteris Strazds.

Lielās Jundas karognesējs Miķelis Mekmalens (McMullen). FOTO Astra Kronīte.

Kad pirms 75 gadiem, 1945. g. 28. decembrī, Zedelgemas (Zedelgem) kara gūstekņu nometnē Beļģijā, 289 liela Latvijas leģionāru grupa ar pulkv. Jaunumu priekšgalā nolēma dibināt palīdzības organizāciju Daugavas Vanagi, nez vai viņi varēja aptvert, ka šis kodols izaugs un izveidosies par lielāko ārpus Latvijas trimdas organizāciju, par globālu, spēcīgu un ilgstošu nacionālu, politisku spēku. Viņu patriotiskais sapnis bija saturēt kopā pēckara izklīdušo latviešu tautu un turpināt cīņu pret Padomju okupantiem, kaut gan cīņa karalaukā bija zaudēta.

Viņu ideāli vēl ir dzīvi. Daugavas Vanagi vēl pastāv sešās valstīs, ieskaitot Latvijā. Šogad Adelaidē Austrālijas Vanagi un Vanadzes apliecina savu piederību šai organizācijai un svin tās 75. dibināšanas gadu, sanākot kopā salidojumā, kurā ir ietverta Lielās Jundas ceremonija un delegātu sanāksmes. Tiks plānoti nākotnes darbi. Vanagu himnas, Lāčplēša dziesmas, vārdos: Kas vēl dzīvi: var strādāt un sapņot un daudz ko vēl veikt. Jubilejas svinības kuplina koncerts ar vakariņām un saviesīgs izbraukums.

Šo sarīkojumu virkni var uzskatīt kā vienu varenu uzvaru, ņemot vērā pandēmiju, kura dažkārt lika pēkšņi noslēgt pavalsts robežas un apdraudēja delegātu iespēju piedalīties. Tā ir uzvara visām Austrālijas DV nodaļu valdēm, kuras neatlaidīgi strādāja, lai ar godu varētu atzīmēt šo nozīmīgo jubileju.

Lielās Jundas ceremonija ir salidojuma kodols un Daugavas Vanagu organizācijas mērķu apliecinājums. Kopš 2008. gada salidojuma Melburnā, vairāku iemeslu dēļ nav bijis iespējams Lielo Jundu izvest. Tādēļ daudziem klātesošajiem tā bija pirmā reize to novērot un izprast.

Ieejot Tālavas lielajā zālē sestdien, 13. martā, no skatuves staro liela Daugavas Vanagu nozīme, zelta Nameja gredzenā ar skaitli 75.

Kad signāltaures sauciens atskan, lepni, svinīgā ierindā karogu sardze ienes piecu aktīvo Austrālijas nodaļu karogus – Adelaides, Kanberas, Melburnas, Pertas un Sidnejas – un nostājas rindā publikas priekšā. Ierindu vada DV Adelaides nodaļas valdes priekšsēde Dr. Ilga Vēvere, kurai seko Latvijas karogu nesēji – skolēni no Adelaides Latviešu skolas: Miķelis Mekmalens (McMullen), Līga Mōra (Mohr) un Stella Kardašova.

Vienā karogu stendā ir trīs vientuļi karogi, kuri stāv bez sardzes, jo šīs nodaļas ir izbeigušas darbību. Tās ir – Brisbane, Džilonga un Balarata.

Karogu sardze nodod ziņojumu Lielās Jundas vadītājam, kurš šoreiz ir Pertas nodaļas priekšnieks, Ilmārs Rudaks: Ieradušies visi, atskaitot mūžībā aizsauktos!

Apvienotais vīru koris – septiņi vīri no Melburnas vīru kora Veseris un DV Adelaides nodaļas vīru koris Daugava – dzied tautas himnu; Andrejs Jaudzems nolasot svinīgo Daugavas Vanagu solījumu, atgādina visiem biedriem savu solīto. Tam seko aizkustinošā Lielās Jundas dziesma (Jānis Kalniņš) ar Raimonda Bebra vārdiem, kurā piemin visus kritušos biedrus, kuri ziedojuši savas dzīvības, sargājot tēvu zemi. Neviens nav sevi liedzis; tie dus jau brāļu kapos; dzimtās ežās, kur kapu smilgas zied. Dziesma jaunā diriģenta Matīsa Reinharda vadībā un Jāņa Laura čellu ansambļa pavadījumā ir pilna ar simboliku un smeldzi. Redzot sirmās galvas un jaunās sejas, dziedot kopā vienā kopienā, domas ved uz cerīgu nākotni.

Seko DV Austrālijas valdes priekšsēža Jāņa Kārkliņa uzruna. Viņš sniedz pārskatu par daudzām Vanagu nodaļām, kas bijušas Austrālijā, pašu pirmo minot Amber Creek meža cirtēju nometnē Tasmānijā, Paula Sprinča vadībā. Seko prāvesta Dr. Jāņa Priedkalna svētvārdi. Visi kopā nodzied Latvijas Armijas lūgšanu Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils.

Lielās Jundas ceremoniju noslēdz, visiem kopā nodziedot pacilājošo Vanagu himnu Lāčplēša dziesmu. (J. Graubiņš, V. Plūdoņa vārdi). Ar to Lielā Junda ir izvesta. Šoreiz karogus neiznes, jo seko apsveikumi un koncerts. Par to turpinājumā.

Lielās Jundas ceremonijas tiešraides ierakstu var noskatīties Daugavas Vanagi Adelaides nodaļa mājas lapā https://www.facebook.com/dvadelaide

Daugavas Vanagi Sasauksimies!

Astra Kronīte
Laikrakstam „Latvietis“
2021. g. 13. martāAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com