Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Latviešu skola Kanberā

Saruna ar Ivetu Leitasi

Laikraksts Latvietis Nr. 647, 2021. g. 28. apr.
Skaidrīte Dariusa -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Kanberas latviešu skolas saime ar viesiem. Otrā rindā otrā no kreisās Iveta Leitase. FOTO Tomas Volšs (Walsh).

Pēc garu gadu pārtraukuma, 2020. gada 23. oktobrī, Ivetas Leitases ierosmē un vadībā tika atjaunota Kanberas latviešu skola.

Jau dzīvojot Latvijā, līdztekus savam maizes darbam (IT), Leitase savu brīvo laiku ziedo izglītības veicināšanā. Viņa organizē bērnu nometnes un nometņu audzinātāju apmācības.

2001. gadā, ierodoties uz dzīvi Austrālijā, Adelaidē, Leitase iesaistījās Adelaides latviešu sabiedriskā dzīvē. Kā skolotāja un kā skolas pārzine viņa strādā Adelaides Latviešu skolā un kā latviešu valodas skolotāja Annas Ziedares Vasaras vidusskolā, Dzintaros.

Leitase arī darbojās Adelaides Latviešu biedrībā un Dienvidaustrālijas Latviešu apvienībā.

2019. gadā Ivetas Leitases ģimene pārceļas uz dzīvi Kanberā. Kanberas latviešu saimei tas ir liels ieguvums – Iveta Leitase atsāk un vada latviešu skolu un arī uzņemas Kanberas Latviešu biedrības valdes sekretāres amatu. Viņas meita Katrīna dejo Kanberas latviešu tautas deju kopā Sprigulītis.

Uz jautājumu, kas ir šīs skolas mērķis, Leitase stāsta: „...galvenokārt, mācāmies latviešu valodu. Un es cenšos to darīt integrēti, iekļaujot tēmas par Latviju – par kultūru, ģeogrāfiju, vēsturi, literatūru. Mācību stundu beigās mēs dziedam „Dievs, svētī Latviju“, un nu jau visi skolēni to ir iemācījušies no galvas.

Jāņa Raiņa dzejolis „Visi desmit“ ir mūsu mācību līdzeklis, lai iemācītos skaitīt.“

Skolēnu vidū ir dažāda vecuma bērni un pieaugušie. Ar mazuļu grupu nodarbojas Lisa Vaita (White), bet bērnus un pieaugušo grupu māca Leitase un kā palīgs – Juris Jakovics.

Līdztekus skolas mācībām visi ir mācījušies cept piparkūkas Ziemassvētkiem un krāsot olas Lieldienām. Nākošais pienākums – iemācīties cept pīrāgus.

Šī gada 20. aprīlī skolā viesojās Latvijas vēstniecības Austrālijā pagaidu pilnvarotā lietvede Ieva Apine un Adelaides latviešu skolas vadītāja Mārīte Rumpe ar ģimeni. Vakara ievadījumā visi ar dziesmu Daudz baltu dieniņu un, dzimšanas dienas kliņģeri sveica Katrīnu Leitasi viņas 16. dzimšanas dienā. Turpinājumā skolas saime un viesi, mācot un mācoties pavadīja skaistu vakaru latviskā gaisotnē.

Kanberas latviešu saime ir ļoti pateicīga Ivetai Leitasei par viņas pūlēm un devumu Kanberas latviešu sabiedrībai.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMILatviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com