Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


No vēstures – Vecie dod vairāk

Kanberas Latviešu biedrībai jauns priekšnieks – R. Alks

Laikraksts Latvietis Nr. 648, 2021. g. 4. maijā
L. -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Sainīšu sūtīšanai padomju vergu darba nometnēs Sibīrijā nodarbinātajiem latviešiem Kanberā savākts 247:0:0. Atsaucība bijusi lielāka kā jebkad. Tikai nedaudzi ir atteikušies, bet daudzi paši nesuši naudu klāt vācējiem. Lielākās summas – divi sainīšiem devuši vecāki cilvēki, kuru rocība neliela un kuriem nav vairs tik viegli strādāt. Jaunākie, kam ieņēmumu vairāk – devuši mazāk.

Vai šoreiz drīkstam uzskatīt to par parasto naudas vākšanu, kad varētu drusku nepukoties – jau atkal viena liste? Ja mēs uz 5 minūtēm pārtrauktu savu steigu un dziļi piedomātu, tad acu priekšā pavērtos neizsakāmā posta dzīve Sibīrijā. Un ko šiem cilvēkiem dod viens vienīgs sainītis? Cik trūka, lai arī katrs no mums būtu Sibīrijā? Un vai ir pilnīgi izslēgts, ka nevaram tur kādreiz vēl nokļūt? Ko esam izdevuši ziedojot? Katrs vienu krietnu zeķu pāri. Vai vairums no mums jūtam to kā zaudējumu? Lasām avīzēs – daži, kas turoties pie „principiem“, nav ziedojuši nemaz. Domāju tie nebūtu vairs latvieša vārda cienīgi. Katram vajadzētu izlasīt J. Šolmera Mirušie atgriežas – aprakstu par dzīvi Vorkutā, lai zinātu, kā viņi tur mokās un gaida. Tā mēs netieši katrs būtu apciemojuši savus piederīgos un censtos tiem daudz vairāk palīdzēt.

Kanberā ievēlēta Latvieša biedrības jaunā valde – priekšsēdis R. Alks, pr-ža vietn. P. Krastiņš, sekretāre A. Vītola, kasieris D. Zeps un biedrzine E. Burkevice. KLB-bai domātās vēstules adresējamas R. Alkam, 6 Hardman St, O'Connor, Canbera, A.C.T.

KLB tautas deju kopa Sprigulītīs ielūdz visus Kanberas tautiešus apmeklēt kopas rīkoto masku balli 20. jūlijā Canberra Club telpās, Civic centrā. Sākums pl. 20.30, beigas pl. 2. Sprigulītis lūdz tautiešus pēc iespējas ierasties maskās. Vakara kuplināšanai paredzēti dažādi priekšnesumi – kuplejas, raksturdejas u.t.t. Labāko masku godalgošana. Zāle teiksmaini apgaismota. Ieejas maksa 16 šiliņi. Uzkožamie būs atrodami uz galdiem, bet padzērienus var iegādāties bufetē.

L.
1957. g. maijsAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com