Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Atbalstiet Daugavas Vanagu palīdzības darbu!

2021. gada līdzekļu vākšanas akcija ir jau sākusies

Laikraksts Latvietis Nr. 649, 2021. g. 12. maijā
Daugavas Vanagu Austrālijas valde -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Daugavas Vanagi jau kopš dibināšanas 1945. gadā Cedelghemas kara gūstekņu nometnē Beļģijā ir bijusi palīdzības organizācija. Jau dibināšanas statūtos starp galvenajiem mērķiem bija noteikts palīdzēt saviem bijušajiem kara biedriem un viņu ģimenēm. Daugavas Vanagi vēl joprojām atbalsta bijušos leģionārus un leģionāru atraitnes, bet palīdzības darbs tagad ir paplašinājies, un Daugavas Vanagi tagad palīdz arī Latvijas zemessargiem, jaunatnei, daudzbērnu un audžubērnu ģimenēm un daudziem citiem, kam tas vajadzīgs.

2020. gadā Daugavas Vanagu Austrālijā valde COVID-19 pandēmijas dēļ nolēma nerīkot gadskārtējo līdzekļu vākšanas akciju, bet tomēr atbalstīja bijušos leģionārus un citus, kurus jau agrāk bija atbalstījuši, izmantojot kā Daugavas Vanagu Austrālijā valdes, tā atsevišķu nodaļu iekrātos līdzekļus. Daugavas Vanagi Austrālijā 2020. gadā šiem mērķiem ziedoja vairāk nekā $130 000. 2019. gadā jūsu līdzekļu vākšanas akcijas ziedojumi $21 610 apmērā palīdzēja Daugavas Vanagiem atbalstīt latviešu leģionārus, Latvijas zemessargus, jaunatni un tos, kuri nonākuši trūcīgos apstākļos.

Daugavas Vanagi, ar jūsu palīdzību, atbalsta daudz vairāk nekā tikai bijušos leģionārus. Tiek atbalstītas daudzbērnu un audžubērnu ģimenes Latvijā un Latvijas zemessargi. Kaut viņus arī atbalsta Latvijas valdība un citas iestādes un organizācijas Latvijā, Latvijas valdībai nav pietiekošas finanses, lai pilnīgi palīdzētu. Daugavas Vanagi uzskata, ka mums visiem ir jāpieliek roka, lai palīdzētu kā Latvijas zemessargiem, kuri palīdz rūpēties par Latvijas drošību, tā arī tām ģimenēm, kuras ir nonākušas grūtībās.

Atbalsta darbs nav beidzies, un kaut mūsu bijušo leģionāru skaits samazinās, tie, kuri vēl ir mūsu vidū, ir jau vairāk nekā 95 gadus veci, un viņu veselība ar katru gadu kļūst sliktāka. Tieši šī iemesla dēļ viņiem palīdzība vajadzīga vēl vairāk. Bez latviešu leģionāru uzupurēšanos un cīņām par Latvijas brīvību mēs gandrīz neviens nebūtu visus šos gadus nodzīvojuši un uzaudzinājuši ģimenes brīvībā. Daugavas Vanagi šo svarīgo palīdzības darbu nevar veikt vieni paši, un tamdēļ atkal šogad, atsākot līdzekļu vākšanas akciju, griežamies pie latviešu sabiedrības ar lūgumu palīdzēt mūsu darbam, ziedojot gadskārtējā līdzekļu vākšanas akcijā.

2021. gada līdzekļu vākšanas akcija ir jau sākusies un turpināsies maijā un jūnijā. Ziedosim katrs pēc savām spējām! Neviens ziedojums nav par lielu vai par mazu. Katrs dolārs palīdzēs mūsu tautas nākotnei.

Šogad līdzekļu vākšanas akcijas mērķi ir tie paši kā pagājušajā gadā – bijušajiem leģionāriem, daudzbērnu un audžubērnu ģimenēm Latvijā, Latvijas Zemessargiem, jaunatnei gan Austrālijā, gan arī Latvijā, kultūras nolūkiem un nacionālpolitiskam darbam kā Latvijā, tā ārpus Latvijas.

Ja neesat saņēmuši aicinājumu ziedot Daugavas Vanagu līdzekļu vākšanas akcijai, lūdzu griežieties pie tuvākās Daugavas Vanagu nodaļas Austrālijā, kura jums nosūtīs līdzekļu vākšanas veidlapu.

Paldies par jūsu ziedojumiem ne tik vien 2019. gadā, bet arī visos iepriekšējos gados, kā arī par ziedojumu šogad.

Daugavas Vanagi Austrālijā valde
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMILatviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com