Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Ar grāmatām Sidnejas Daugavas Vanagos

Uz Jāņiem tām vajadzētu ierasties Latvijā

Laikraksts Latvietis Nr. 651, 2021. g. 26. maijā
Baiba Haringtona - (Harrington)


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

Valdis Krādziņš un Inese Drēziņa. FOTO Baiba Haringtona.

Veco ļaužu aprūpes darbinieks Lorijs. FOTO Baiba Haringtona.

Mūsu māte mēdza teikt, ka marts ir treju „V“ mēnesis – vīnogu, vīģu un valriekstu mēnesis! Toreiz patiešām mūsu dārzā Adelaides kalnos tā bija. Bet dzīve ir mainījusies, un tagad valriekstus, vīnogas un vīģes var nopirkt kurā katrā gada laikā. Marts Sidnejā man jau vairākus gadus ir bijis grāmatu, grāmatu un grāmatu mēnesis.

Martā Sidnejas Daugavas Vanagu (DV) namā gadu pēc gada sanākam maza grupiņa sirmgalvju. Rūpīgi šķirstām, lasām, šķirojam un pakojam ziedotās latviešu grāmatas. Tās nāk no latviešu ģimenēm, kuru pēcnācēji vairs latviski nelasa. Grāmatas sūtam Vanagiem, skolām, bibliotēkām, muzejiem un citām organizācijām Latvijā.

Šogad lietotu grāmatu kastes no Sidnejas uz Adelaidi jānosūta līdz marta beigām. Luterāņu un Katoļu draudžu apvienība Adelaidē iepako kastes tilpnī un nodod sūtīšanai ar kuģi uz Latviju. Rasma Lāce un Jānis Caune gadu gājumā ir noorganizējuši 51 šādu tilpņu sūtīšanu uz Latviju. Tagad organizēšanu ir pārņēmis Jāņa Caunes dēls Māris.

Sidnejas Vanagos varam plaši un brīvi strādāt. Varam ērti piebraukt pie galvenajām durvīm, izlaist pasažierus, izpakot mantas un novietot automašīnu. Īpašums ir liels, un lai gan krietna daļa ir izīrēta veco ļaužu aprūpes (Your Aged Care at Home) biroja darbiniekiem, Vanagiem pašiem platības netrūkst. Marta rītos, kad ierodamies, vispirms sasveicināmies ar aprūpes darbiniekiem. Daži mūs atceras no iepriekšējiem gadiem un uzrunā kā senus draugus. Pirms ķeramies pie grāmatām, sameklējam un saliekam divus lielus galdus.

Šogad esam trīs pakotāji – Inese Drēziņa, Vita Kristovska un Baiba Haringtona (Harrington). Gundega Zariņa cītīgi braukā uz cilvēku mājām, savāc grāmatas un tās pieved pie nama durvīm. Grāmatas mums nav tālu jānes. Pārnesam pār slieksni, un turpat priekšā ir mūsu galdi. Sākam šķirot un pakot. Bez latviešu grāmatām ir arī angļu, vācu, lietuviešu un citu valodu grāmatas. Cenšamies tām atrast mājas šeit pat Sidnejā.

Kādu rītu ciemos atbrauc Jolanta un Juris Ulrichi ar kūku. Juris daudzus gadus ir bijis mūsu čaklākais, veiklākais pakotājs, bet šoreiz ir atbraucis aprunāties. Rīts paiet ātri. Darbs var gaidīt. Nekur nepazudīs! Kādu citu dienu mūs apciemo Valdis Krādziņš, kurš pirms daudziem gadiem šeit ir bijis galvenais pakotājs un sūtītājs. Pārrunājam grāmatas, daudz uzzinām un iemācāmies.

Šogad atvestās grāmatas drīz vien ir sapakotas, bet no iepriekšējiem gadiem vēl ir visādos kaktos un stūros. Lai tiktu pie tām, ir jāpārvieto mantas un gleznas, kuras gadu gājumā ir sakrājušās. Tas nemaz neiet ātri! Ir taču katrs izšūtais spilvens un katrs latviešu mākslas darbs jāapbrīno. Tomēr līdz marta beigām grāmatas ir sapakotas, un mēs tagad varētu kastes laikā nosūtīt uz Adelaidi. Diemžēl kāds sūtītājs nav vēl paspējis savu privāto sūtījumu sapakot. Ko darīt? Zvanu Mārim Caunem Adelaidē un norunājam, ka dažas dienas vēl varam pagaidīt. Ja tik Covid-19 sērgas dēļ netiks slēgtas robežas, vēl paspēsim sūtījumu laikā nogādāt Adelaidē. Drīz vien gaidītās 11 privātās pakas ir klāt!

Gundega Zariņa noīrē automašīnu un ar aprūpes darbinieka Lorija palīdzību kastes mašīnā iepako. Vezumu Gundega aizved uz transporta staciju, no kurienes tas tiek smagā mašīnā vests uz Adelaidi. Mūsu darbs ir padarīts! Maija sākumā tilpnis jau ir ceļā un uz Jāņiem tam vajadzētu ierasties Latvijā.

Esam daudz labu grāmatu nosūtījuši uz Latviju! Arī paši savus plauktus esam stipri izretinājuši. No vienas puses ir labi, ka neatstājam pārāk daudz latviešu grāmatas nākamajām paaudzēm, kuras varbūt nepratīs tās lasīt un novērtēt. Bet no otras puses? Nav bijis viegli šķirties no savām grāmatām. Mūsu vidū vēl ir lieli lasītāji. Tādi, kas tagad vecuma dienās lasa vairāk nekā jebkad. Arī nākamajā paaudzē viens otrs ir lūdzies, lai taču visu neaizsūtām. Ko darīsim, ja iegribēsies vai ievajadzēsies kādu mūsu sen iemīļotu vai informatīvu latviešu grāmatu? Būs jāaizņemas no Sidnejas Latviešu Biedrības bibliotēkas vai no draugiem! Labi, ka Latvijā ir daudz jauno rakstnieku un jauno laiku grāmatu, kuras var nopirkt no grāmatu veikaliem Latvijā.

Baiba Haringtona (Harrington)
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMILatviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com