Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Emīls Dēliņš – 100 (turpinājums)

Izcils un godājams latvietis

Laikraksts Latvietis Nr. 651, 2021. g. 26. maijā
Jānis Priedkalns -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

No kreisās: Austrālijas Ministru prezidents Freizers (Malcolm Fraser), viņa sieva Tamija (Tammy), Emīls Dēliņš. FOTO no Jāņa Dēliņa privātā arhīva.

Blakus viņa darbībai kā Latvijas goda ģenerālkonsulam Austrālijā, viņš 50 gadu garumā bija laikraksta Austrālijas Latvietis redaktors un izdevējs. Ar zināmu pašlepnumu varējām konstatēt, ka viņa globālo politisko notikumu analīzes un vērtējumi bija ar zināšanām bagātākie ārzemju latviešu periodisko izdevumu vidū.

Viņa zināšanas bagātināja viņa studijas Rīgas Franču licejā, vācu un franču valodu pārvaldīšana un pazīstamākajā ārzemju presē izteikto vērtējumu iekļaušana Austrālijas Latvietī.

Atceros lielo interesi, ar kādu daudzi deputāti Latvijas Saeimas bibliotēkā iepazinās ar Austrālijas Latvieti, kad tur strādāju 1995.-97. gados. Nozīmīga bija Dēliņa darbība Austrālijas politiķu vidū, kā arī pavadot Ministru prezidenta Freizera (Fraser) delegāciju lielā skaitā valstu Ārlietu ministrijās, kur viņam bija iespēja skaidrot Latvijas de iure neatkarības statusa nepārtrauktību, ko Austrālijas komerciālās interesēs bija mēģinājis atsaukt iepriekšējais Ministru prezidents Vitlams (Whitlam). Padomju okupācija bija nelegāla un tādēļ Latvijas de iure statuss nebija pārtraukts un tas nebija jāatjauno 1990. gada 4. maijā, kamēr Latvijas de facto neatkarības statuss tika atjaunots 1991.g. 21. augustā, ko nekavējās atzīt ārvalstis un Apvienoto Nāciju Organizācija. Par Emīla Dēliņa politiskajām un vēsturiskajām analīzēm un darbību Latvijas labā – Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) viņam piešķīra Goda doktora titulu.

Jānis Priedkalns,
LZA akadēmiķis
2021. g. maijā
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMILatviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com