Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Valoda, valodiņa...

Piepildījums atšķiras no izpildījuma

Laikraksts Latvietis Nr. 652, 2021. g. 2. jūnijā
Sanita Dāboliņa -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DabolinaSanita

Sanita Dāboliņa.

ATBILDU UZ JAUTĀJUMU: Izpildīt vai aizpildīt: kā un kad pareizi tos lietot?

Turpinām iesākto sarunu par darbības vārdiem, kas atvasināti ar priedēkļiem. Kā jau minēju, katram priedēklim ir sava nozīme vai nozīmes, ko tas piešķir atvasinātajam vārdam, bet, ja priedēklis vārda nozīmi nemaina, tad to iesaka nepievienot.

IZ- norāda uz darbības pabeigtību, uz darbību, kas kaut ko atsedz, virzās kaut kam cauri. IZPILDĪT nozīmē veikt, īstenot, arī rīkoties, darboties, arī ierakstīt prasītos datus (anketā, veidlapā); otra nozīme ir atveidot, paveikt (ko sagatavotu, iestudētu) – dziedāt, spēlēt, atskaņot. Pāris piemēru: izpildīt uzdevumu, solījumu, anketu; soliste orķestra pavadījumā izpildīja dziesmu; tika izpildīta strauja deja.

AIZ- arī norāda uz darbības pabeigtību, kā arī uz to, ka darbība notiek, virzoties aiz kaut kā, ka kaut kas tiek aiztaisīts vai turēts aizvērts. AIZPILDĪT nozīmes: piepildīt (spraugu, dobumu, plaisu utt.), novērst trūkumus, nepilnības, zaudējumu sekas, aizņemt (telpu, platību),'ierakstīt (veidlapā, ailē), aizņemt (kādu laikposmu). Piemēri: plaisa sienā tika aizpildīta ar sūnām; robus zināšanās var aizpildīt, daudz lasot; pāris garu teikumu aizpilda visu lappusi; aizpildīju visas ailes tabulā; brīvo laiku aizpildīja garas pastaigas.

Abi vārdi ir pietiekami atšķirīgi, tā ka to lietojumā problēmām nevajadzētu rasties, izņemot saskares punktu – anketu, veidlapu aizpildīšanu. Kaut gan vārdnīcās šī nozīme norādīta abiem vārdiem, anketu iesaku AIZPILDĪT, nevis IZPILDĪT.

Sanita Dāboliņa
Laikrakstam „Latvietis“

#latviešuvaloda
#dzimtāvaloda
#raksti
#rakstītprieks
#komunikācijakākvalitātesinstruments
#ceļāuztavugrāmatu
#valodairkāupeAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com