Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Kārla Jaudzema un Andrejs Jaudzems

Universitātes absolventi mūzikā un inženierzinātnē

Laikraksts Latvietis Nr. 653, 2021. g. 9. jūnijā
-


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Andrejs Jaudzems. FOTO no Jaudzemu ģimenes arhīva.

Kārla Jaudzema. FOTO no Jaudzemu ģimenes arhīva.

Brālis un māsa – Andrejs un Kārla Jaudzemi ir ieguvuši grādus Monaša Universitātē Melburnā. Abi nobeidza mācības 2019. gada beigās, bet kovida dēļ klātbūtnes izlaidumi bija atcelti līdz 2021. gada maijam.

Kārla ieguva mūzikas bakalaura grādu ar īpašu uzsvaru vokālajā sniegumā (Bachelor of Music – Performance, Voice). Viņa turpina uzstāties ar vokāliem priekšnesumiem privātās viesībās un sarīkojumos, kā arī papildina savas zināšanas un spējas plašākā jomā.

Kārla ir beigusi Melburnas Latviešu biedrības Daugavas skolu, Melburnas Latviešu vidusskolu un Annas Ziedares Vasaras vidusskolu, kur arī ņēma dalību kā audzinātāja. Viņa ir dejojusi Melburnas TDK Ritenītis un TDK Jūrmalnieki, un dziedājusi vairākos koncertos Austrālijā un Latvijā. 2019. gadā Kārla bija 36. Jaunatnes dienu Melburnā rīcības komitejā un ļoti sekmīgi novadīja Jauniešu mūzikas koncertu.

Andrejs ieguva inženierzinātņu bakalaura grādu ar uzslavu, specializējoties mehatronikā (Bachelor of Engineering (Honours) in Mechatronics Engineering), un viņa izcilās atzīmes nopelnīja arī dekāna uzslavu. Andrejs tagad strādā par inženieri konsultācijas firmā Frazer-Nash Consultancy Adelaidē.

Tāpat kā māsa, Andrejs ir beidzis Melburnas Latviešu biedrības Daugavas skolu, Melburnas Latviešu vidusskolu un Annas Ziedares Vasaras vidusskolu, kur arī piedalījās kā audzinātājs. Viņš ir LJAA kasieris, Daugavas Vanagu Adelaides nodaļas biedrs un dzied Adelaides Daugavas Vanagu vīru korī Daugava, kā arī Adelaides jauktajā korī Dziesmu laiva. Andrejs ir bijis skaņu un apgaismošanas operators sarīkojumos gan Australijā, gan Latvijā, un 2019. gadā bija 36. Jaunatnes dienu Melburnā tehniskais koordinators. ■Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com