Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Austrālijas Latviešu teātris

Darbības gada pārskats

Laikraksts Latvietis Nr. 653, 2021. g. 9. jūnijā
Ivars Mirovics -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
ALT

ALT valde. Pirmā rindā no kreisās: Inta Geberta, Judīte Šmite, Ieva Ozoliņa; otrā rindā: Pēteris Saulītis, Miķelis Stepaņuks, Ilze Nāgela, Gvido Zundurs, Jānis Kārkliņš. FOTO no Ilzes Nāgelas personīgā arhīva.

Izrādes „Glābjas, kas var“ dalībnieki. Pirmā rindā no kreisās: Inta Geberta, Valda Rube (režisore), Ieva Ozoliņa; otrā rindā: Pēteris Saulītis, Miķelis Stepaņuks, Gvido Zundurs, Māra Kaziņa, Rita Kauliņa, Gatis Zundurs. FOTO Ilze Nāgela.

Covid 19 ierobežotie pulcēšanās noteikumi smagi ietekmēja Austrālijas Latviešu teātra (ALT) darbību pēdējo 12 mēnešu laikā. Daudz no tā, kas bija plānots teātra skatuvei iepriekšējā gadā, bija jāatliek.

Tagad pulcēšanās likumu atvieglojuma ieviešana, atļāva ALT beidzot sasaukt pilnsapulci, lai caurskatītu pagājušā gada ierobežoto aktivitāti un nospraustu nākotnes darbību cerībā, ka visi sabiedriskie pulcēšanās aizliegumi drīz beigsies un varēs atkal rīkot mēģinājumus un izrādes uz Melburnas Latviešu Nama skatuves gan par prieku pašiem teātriniekiem, gan Melburnas latviešu sabiedrībai.

Pilnsapulce notika 2021. gada 2. maijā, uz kuru ieradās 13 pilntiesīgi ALT biedri. Izejot cauri pilnsapulces noteikumiem, un cerībā uz labvēlīgām pandēmijas maiņām, sapulce varēja ar zināmu pārliecību nospraust nākotnes rosību un mērķus, un ALT nākošā gadā varēs atkal strādā pilnā jaudā. Aktieri un visi tehniskie darbinieki varēs atkal nākt uz mēģinājumiem, sagatavot izrādes, likt skatuvei priekškaram atkal atvērties sev un Melburnas skatītājiem par prieku.

ALT vadībā kā priekšniece tiek ievēlēta Ieva Ozoliņa, viņas vietniece un mākslinieciskā vadītāja Judīte Šmite, sekretārs Gvido Zundurs; kasieris Pēteris Saulītis, protokolists Jānis Kārkliņš, ārējā informācija – Ilze Nāgela, mākslinieciskā palīdze Inta Geberta un jaunatnes pārstāvis Miķelis Stepaņuks.

Pieminot pagājušā gada notikumus, Ieva Ozoliņa ziņo, ka ir dibināta Pasaules Latviešu Amatieru Teātru Savienība (PLATS), kas darbosies kā jumta organizācija latviešu amatieru teātriem ārpus Latvijas. ALT ir iestājies šajā organizācijā.

ALT ir iegādājies LED subtitru ekrānu, ko varēs izmantot izrādēs.

Kas attiecās uz nākotnes darbību, bija ierosinājumi teātrim piesaistīt vairāk bērnus un jauniešus, un lai teātra biedriem būtu iespēju tikt biežāk uz skatuves, teātrim vajadzētu uzvest katru gadu vienu lielu tautas lugu. Tas dod teātra dalībniekiem prieku būt aktieriem, un līdz ar to tas arī piesaistītu vairāk skatītājus. Bez skatītājiem teātris, diemžēl, nevar pastāvēt.

Ar zināmu prieku var ziņot, ka šī gada 28. un 29. augustā paredzēta ALT izrāde Glābjas, kas var Valdas Rubes režijā, piesaistot dekoratori R. Kauliņu.

Ivars Mirovics,
5.06.2021.
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com