Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Dziedam līdzi ar – „Dziesmu laivu“

Sadziedāšanās un jaunā kompaktdiska prezentācija

Laikraksts Latvietis Nr. 655, 2021. g. 23. jūnijā
Marija Perejma -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Sadziedāšanās. FOTO Pēteris Strazds.

No kreisās: Līsa, Pēteris un Marija Perejma. FOTO Pēteris Strazds.

Sadziedāšanās. FOTO Pēteris Strazds.

Zanda Šulca. FOTO Pēteris Strazds.

Loterijas izloze. No kreisās: Adelaides Latviešu biedrības priekšsēde Ilze Radziņa, Dace Freija, Mārīte Rumpe. FOTO Pēteris Strazds.

Loterijas laimesti. FOTO Pēteris Strazds.

Garšīgie ēdieni. FOTO Pēteris Strazds.

Varēja iegādāties karstvīnu. FOTO Pēteris Strazds.

Dziesmu_laiva_99

Kompaktdiska“Dziedam līdzi“ vāks.

DziesmuLaiva_2

Adelaides saulainā ziemas svētdienā, 6. jūnijā, atradāmies pie Tālavas nama durvīm, kur mūs sagaidīja smaidīgās koristu Covida sardzes, lai pārskatītu likumīgo QR reģistrāciju un sniegtu nepieciešamo informāciju.

Zāles priekštelpā iegādājos biļetes un talonus maltītei. Galdi zālē bija novietoti, ievērojot sociālos attālumus, pie durvīm atradās bagātīgs loterijas mantu klāsts, virs skatuves karājās ekrāns. Varēja iegādāties karstvīnu pie bāra letes un zem kolonām bija pilni galdi ar smalkmaizītēm, kūkām un kafijas piederumiem.

Plkst. 13.00 dažas koristes ieradās zālē, stumdamas zupas ratus, kuri apstājās pie galdiem, izmainot iegādātos maltītes talonus pret ēdienu. Izvēle bija ar vai bez gaļas, un abas zupas bija ļoti garšīgas.

Ap 120 ļaudis bija sapulcējušies, lai dalītos dziesmu priekā. Prieks bija par jauno CD – Dziedi līdzi (Sing-A-Long). Adelaides Latviešu biedrība (ALB) īstenoja Margotas Puķītes ieteiktā projekta domu. Mērķis bija ieskaņot pazīstamas tautas dziesmas, kuras, galvenokārt, tautieši atskaņotu aprūpes iestādēs, kā arī mājās vai mašīnā un dziesmām varētu dziedāt līdzi.

Dziesmu Laiva divu gadu posmā diriģentes Lilitas Daenkes vadībā Tālavas pagrabā pirmdienas vakaros mēģinājumu laikā ieskaņoja vienbalsīgi 14 tautas dziesmas. Piedalījās mūziķi Matīss Reinhards – ģitāra, Dāvids Orčards (David Orchard) – basģitāra, Kārlis Daenke – bungas, Lilita Daenke – akordeons un pie klavierēm Džūlija Faulī (Julia Foley). Skaņu salika Matīss Reinhards, bet Rūdis Dancis piedalījās ražošanas procesā.

Plkst. 14.00 ALB priekšsēde Ilze Radziņa ievadīja programmu ar īsu pārskatu CD tapšanā. Koristes Zintas Zvaigznes Latvijas rudzupuķu foto greznoja CD vāku, ko redzējām ekrānā, bet nevarējam to apskatīt. Pandēmijas apstākļu dēļ arī CD izplatīšanai bija jāpielāgojas, jo tie atradās Melburnas ražotnē. Mēs jūtam melburniešiem / viktoriešiem līdzi, jo tiem ceturto reizi lokdauns. Mūsu pavalstī laimējies dzīvot gandrīz normālā ritmā.

Pēcpusdienas sadziedāšana iesākās ar Es nenācu šai vietā'i, Bēdu manu, lielu bēdu un Dzīvīte, dzīvīte. Vārdi uz ekrāna, un zālē atskanēja dziesmas kopībā. Lai dotu apmeklētājiem lielāku variāciju, tikai puse no CD dziesmām bija ietilpinātas pēcpusdienas programmā, un tās tika dziedātas kopā ar ieskaņojumu.

32 koristi sastājās ap zāles malām un vienbalsīgi ievadīja Cīruļa vedības. Koristi tad veikli mainīja formātu, un uz balsīm turpināja ar Aurēdama vēja māte un Pērkons veda vedekliņu.

Ilze pieteica pēcpusdienas programmu, un uz skatuves novietojās koklētāju ansamblis Ausma. Tie diži un cītīgi spēlēja un dziedāja Es ar sauli saderēju, Kur tu teci un Ziedi, ziedi rudzu vārpa. Visas trīs dziesmas tika dziedātās samazinātā apgaismojumā zālē, lai dziedot, zāles ļaudis varētu labāk izlasīt dziesmu vārdus ekrānā.

Pēcpusdiena bija sadalīta savā ritmā – viss pa trīs, kā sakāmvārdā – Trīs lietas, labas lietas.

Sekoja starpbrīdis, kurā varēja papildināt ar gardumu šķīvjiem un veldzēt slāpes.

Pēc neilgas pauzītes zālē skanēja Nezviedz, bērais kumeļiņ, Sijā auzas, tautu meita un Še, kur līgo priežu meži.

Nākamās 3 dziesmas izskanēja Zandas Šulcas vadībā. Zandai ir burvīga, folkloriski spēcīga un skanīga balss, un viņas Div' pļaviņas es nopļāvu, Aiz kalniņa dūmi kūp un Rīga dimd zāles korim deva citu pieredzi.

Matīss Reinhards sekoja ar Tumša nakte, zaļa zāle, Šeit ir Latvija un Es katru sestdien's vakaru, pavadot dziesmas uz skatuves ar savu Havajas ģitāru un veidojot ļoti jautru pieskaņu.

Bagātā loterijas izloze notika ar humoru un jautrību Ilzes vadībā. Palīdze Dace Freija bija dzirdama, sakot – ja nevinnēs loterijā, tad vinnēs mīlestībā.

Pēdīgi Dziesmu Laiva sastājās, ar pandēmijas laikā piemērotu distanci, un noslēdza pēcpusdienu ar Tā es Tevi mīlēšu, Tik un tā un Pūt, vējiņi.

Ar to vēl gluži nepietika, bet lai mēs saprastu, ka tomēr ir koncerta beigu beigas, tad uzrāva Projam jā...āiet, projam jā...āiet...

CD bija atklāts un skanīgi ieskandināts.

Latviešu tauta ir gandrīz vai ģenētiski ieprogrammēti dziedātāji. Mūsu senči sen atzina un piekopa to, ko tagad pēta – kā mūzika ir terapiju. Tā dod ķermenim atslābumu, labsajūtu un kopības sajūtu, un to visu koristi, oficiālie un neoficiālie, baudīja pēcpusdienā, aizbraucot uz mājām ar jautrāku omu un atvieglotu dvēseli.

Daudzi no mūsu tautiešiem dzīvo aprūpes mājās. Dažiem klibo vārdu krājums. Lai viņiem šis CD sagādā prieku, pacilā garu kopā ar jaunības atmiņu smaidiem.

Lai tas arī skan gan jūsu mājās, gan mašīnās.

Marija Perejma
Laikrakstam „Latvietis“

CD Dziedam Līdzi (Sing-a-Long) varēs iegādāties Adelaides veikalā Sakta, kā arī FB lapās būs tuvāka informācija; CD cena $15.Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com