Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Redakcijā

Para(o)limpiskās spēles?

Laikraksts Latvietis Nr. 663, 2021. g. 18. aug.
Gunārs Nāgels -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Sveicināti, lasītāji!

Mūsu paralimpieši patlaban atrodas Tokijā un piedalīsies Vasaras paralimpiskajās spēlēs. Vismaz tā viņi paši domā. Un tā arī domā Latvijas Paralimpiskā komiteja. Bet Valsts valodas centrs (VVC) ir citās domās.

VVC ir ņēmis šo iespēju atgādināt: „Pareizi ir „paraolimpiskās spēles“. 2008. un 2015. gadā, atkārtoti izvērtējot abas vārda formas, LZA Terminoloģijas komisija atzina, ka nav ne valodiska, ne jēdzieniska pamata mainīt jau 1996. gadā par pareizu atzīto formu „paraolimpisks“.“

Ir pareizi, ka LZA Terminoloģijas komisija cenšas standartizēt terminoloģiju, un Valsts valodas likums nosaka komisijas noteicošo lomu, vismaz oficiālā saziņā. Bet valoda ne vienmēr pakļaujas šādai noteikšanai „no augšas“, un bieži jauniem terminiem jāizcīna savu vieta tautā, nevis komisijā. Te tik jāatceras veselu karu par nosaukumiem euro, eiro un eira.

VVC atgādina, ka vārds paraolimpisks ir atvasināts no īpašības vārda olimpisks ar grieķu cilmes priedēkli para- („pie, blakus“), bet vārds paralimpisks ir darināts pēc angļu valodas parauga („paralympic“) un uzskatāms par nepareizu, jo tas neatbilst latviešu valodas vārddarināšanas sistēmai.

Te var vispirms piebilst, ka sākotnēji angļu valodas vārds „Paralympic“ radies kā portmanteau vārds, apvienojot daļas no vārdiem „paraplegic“ un „olympic“, jo pirmajās spēlēs piedalījās tikai sportisti ratiņkrēslos. Vēlāk, paplašinot sportistu kategorijas, vairs nebija piemēroti izcelt paraplēģiju, tāpēc „pārdefinēja“ vārda izcelsmi – tagad kā salikteni „para-“ + „olimpisks“.

Pirmā gadījumā (portmanteau) ir saliktas kopā daļas no diviem atsevišķiem vārdiem, un ne vienai, ne otrai daļai nav savas atsevišķas nozīmes. Otrā gadījumā (saliktenis) ir priedēklis un sakne – katrs ar savu nozīmi.

LZA Terminoloģijas komisija nav bijusi vienisprātis, un bija atbalsts abiem viedokļiem. Tā kā latvieši mēdz lietas „pāranalizēt“ un pataisīt nepamatoti sarežģītas, tad ir iespējams, ka aizmirsts reālākais šī vārda izcelsmes variants. Proti, vārds „paralimpisks“ pārcelts no angļu valodas kā viens veselums, un tikai pēc tam meklēts skaidrojums.

Iemetīšu ķecerīgu ierosinājumu – ja „olimpisks“ ir starptautisks jēdziens, tad grieķu priedēkļa „para-“ vietā vai nebūtu pareizāk pēc latviešu valodas vārddarināšanas sistēmas lietot īstu latviešu priedēkli? Kādas vainas ar latviskāku „Pieolimpiskām“ spēlēm?

GN
2021. g. 18. aug.Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com