Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Paldies Daugavas Vanagiem Kanberā

Nodaļa ļoti atbalstīja Daugavas Vanagu mērķus kā Latvijā, tā Austrālijā

Laikraksts Latvietis Nr. 667, 2021. g. 15. sept.
Jānis Kārkliņš -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

Kad jūlija beigās saņēmu ziņu no Daugavas Vanagu Kanberas nodaļas valdes priekšsēdes Intas Skrīveres, ka savā nesen noturētajā pilnsapulcē biedri bija nolēmuši izbeigt nodaļas darbību, man saskrēja asaras acīs. Nevaru teikt, ka biju pārsteigts par ziņu, jo Kanberas nodaļā jau ilgus gadus bija tikai deviņi biedri, un nesen mūžībā bija aizgājis ilggadīgais un aktīvais biedrs un kādreizējais DV Kanberas nodaļas priekšsēdis Arvīds Purvis. Tātad ziņu par Kanberas nodaļas darbības izbeigšanu biju gaidījis, bet klusībā cerēju, ka tā nenotiks vēl kādus gadus.

Visu Daugavas Vanagu Austrālijā vārdā pateicos Daugavas vanagiem un vanadzēm Kanberā ne tikai par sadarbību visus šos gadus, bet arī par lielajām pūlēm, palīdzot saturēt kopā mazo Kanberas latviešu saimi. Tas Kanberas nodaļai noteikti nebija viegli, jo bija vienīgā nodaļa Austrālijā, kurai nebija pašai savas mājas. Kad notika sarīkojumi, vienmēr bija jāīrē telpas no cittautiešiem. Pēdējos gados tas sagādāja sevišķas grūtības nodaļas valdei, kuras ar katru gadu kļuva lielākas. Par telpu īri bija jāmaksā, un ne vienmēr ienākumi sedza īres izdevumus. Tomēr Kanberas nodaļa nepadevās, pat tajos gadījumos, kad iztrūkums bija jāsedz no iekrātiem līdzekļiem. Daugavas Vanagu Kanberas nodaļas valde uzskatīja, ka tradicionāliem sarīkojumiem, kurus nodaļa katru gadu rīkoja, bija jāturpinās. Kā visām Daugavas Vanagu nodaļām Austrālijā, darbinieki ar katru gadu arī kļuva vecāki, un diemžēl no jaunākām paaudzēm nodaļā neviens neiestājās. Šo abu iemeslu dēļ bija saprotams, ka nebija citas izvēles, kā izbeigt nodaļas darbību.

Kanberas nodaļa bija mazākā Daugavas Vanagu nodaļa Austrālijā, bet ļoti atbalstīja Daugavas Vanagu mērķus kā Latvijā, tā Austrālijā. Finansiāli Daugavas Vanagi Kanberā, kā arī tie Kanberas tautieši, kuri nesastāvēja Daugavas Vanagos, vienmēr atbalstīja kā bijušos latviešu leģionārus, tā daudzus citus mērķus, kā piemēram, Latvijas Okupācijas Muzeju, Vītolu Fondu, Lestenes Brāļu kapus, bērnu un ģimeņu atbalsta centru Zvannieku mājas un vēl daudzus citus. 2019. gadā Daugavas Vanagu Kanberas nodaļa atbalstīja šos un citus vērtīgus mērķus vairāk nekā $40 000 apmērā. Šī summa bija vairāk nekā gandrīz jebkurai citai Daugavas Vanagu nodaļai Austrālijā.

2020. gadā Kanberas nodaļa atkal gandrīz pārspēja visas lielākās Daugavas Vanagu nodaļas Austrālijā, ziedojot $27 000 Daugavas Vanagu mērķiem. Paldies visiem, kuri caur Daugavas Vanagu Kanberas nodaļu atbalstījuši Daugavas Vanagu mērķus un darbību!

Kaut Daugavas Vanagu Kanberas nodaļa izbeigusi darbību, es ceru, ka visi nodaļas biedri turpinās pēc savām spējām darboties Daugavas Vanagu organizācijā un iestāsies kādā citā Daugavas Vanagu nodaļā Austrālijā. Vēlreiz sirsnīgs paldies ne tik vien tiem astoņiem Kanberas Daugavas Vanagu nodaļas biedriem, kuri tik aktīvi darbojās līdz pat nodaļas darbības izbeigšanai, bet visiem Daugavas vanagiem un vanadzēm Kanberā, kuri visus šos gadus darbojušies mūsu organizācijas labā. Sevišķs paldies tiem organizācijas biedriem, kuri 1982. gadā nolēma atjaunot Kanberas nodaļu pēc ilgu gadu darbības pārtraukuma.

Ar skumjām, bet lielu lepnumu par padarīto darbu, visas Daugavas Vanagu saimes vārdā atvados no Daugavas Vanagu Kanberas nodaļas. Pateicos par visu, ko esat darījuši Daugavas Vanagu un mūsu tautas – Latvijas labā.

Daugavas Vanagi sasauksimies!

Jānis Kārkliņš,
Daugavas Vanagu Austrālijā valdes priekšsēdis
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com