Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


☉ Vad. Pēteris Aivars

Dzimis 1948. g. 11. janvāri, Pegnitz Laufa, Vācijā. Miris 2021. g. 21. jūlijā, Ņudžersijā, ASV.

Laikraksts Latvietis Nr. 667, 2021. g. 15. sept.
Jānis Šķiņķis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Vad. Pēteris Aivars.
11.01.1948. – 21.07.2021.

Vad. Pēteris Aivars 1955. gadā iestājās Latviešu skautu kustībā Jelgavas (75.) skautu vienības mazskautu pulciņā Kalamazū, Mičiganas pavalstī.

Tur viņš turpināja darboties skautu pulciņā un roveru dzimtā. 1967. gada augustā deva roveru solījumu. 1969. gada jūlijā beidza roveru vadītāju sagatavošanas kursus un 1970. g. 22. augustā deva vadītāju solījumu. Solījumu pieņēma tā laika Latviešu skautu priekšnieks vad. Fricis Sīpols.

1979. gada jūlijā vad. P. Aivars salaulājās ar gaidu vadītāju Noru Zālīti un pārcēlās uz dzīvi Ņūdzersijā. Tur viņš pievienojas Rīgas (90.) skautu vienībai, strādāja ar roveru dzimtu un tika ievēlēts par Rīgas (90.) skautu vienības priekšnieku no 1982. gada līdz 1992. gadam, un atkal no 2000. gada līdz 2005. gadam.

Kopš 2007. gada katru decembri vad. P. Aivars piedalījās projektā Miers virs zemes, organizējot Betlēmes gaismas saņemšana no JFK lidostas Ņujorkā un tās tālāko izplatīšanu latviešu un amerikāņu skautu vienībās.

Būdams roveru virsaitis no 1981. līdz 2001. gadam, kopā ar lielgaidu vadītājām katrus divus gadus organizēja un vadīja roveru un lielgaidu nometnes ASV un Kanādā. Ziemā rīkoja roveru un lielgaidu slēpošanas izbraukumus.

Vad. P. Aivars tika ievēlēts vairākos Latviešu skautu kustības augstākajos amatos: ASV skautu jendas priekšnieks no 1995. līdz 1997. gadam; Latviešu skautu priekšnieks no 2005. līdz 2014. gadam. Kopš 2014. gada darbojās ģen. Kārļa Goppera fonda valdē.

Par ilggadīgo darbību Latviešu skautu kustībā tiek apbalvots ar Baltas lilijas ordeni 1983. gadā un Latviešu skautu kustības augstāko apbalvojumu Pelēko vilku ordeni 1993. gadā.

Atvadu ugunskurs notika 2021. g. 21. augustā amerikāņu skautu īpašumā Camp Winnebago, Rockaway, Ņūdžersijā; šai vietā notika latviešu skautu un gaidu 11. Lielā nometne Mantojums 2014. gadā. Šajā nometnes vietā vad. P. Aivars kā brīvprātīgais darbinieks ziedoja ik nedēļu sava laika, uzkopjot vietu nākamajiem nometņotājiem.

Atvadu ugunskura norisi vadīja vad. Mārtiņš Zālīte. Tas iesākas ar svētbrīdi, ko vadīja Ņujorkas ev. luterāņu draudzes mācītājs Juris Saivars. Atvadu vārdus no Latviešu skautu priekšnieka vad. Arņa Vējiņa Austrālijā nolasīja bijušais Latviešu skautu priekšnieks vad. Jānis Šķinķis. Atvadu vārdus no ASV skautu jendas priekšnieka vad. Ulža Sīpola un no Goppera fonda valdes nolasīja vad. Reinis Sīpols. No Latviešu gaidu kustības atvadījās vad. Kristīna Putene.

Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas atvadas no vad. Agnijas Jansones nolasīja vad. Inta Šķinķe. Atvadu vārdus no Kanādas skautu jendas nolasīja vad. Andris Lediņš.

Bija atvadu vārdi no Ņujorkas draudzes Ziemeļu novada, Lauku īpašuma komitejas, korporācijas Lettonia, draugiem un vad. Petera Aivara trim brāļiem. Daudzi, kas gribēja atvadīties no vad. P. Aivara bija kavēti ierasties dēļ pandēmijas ceļojuma ierobežojumiem.

Rīgas (90.) skautu vienības priekšnieks vad. Jānis Bungs un Zilā kalna (4.) gaidu vienības priekšniece vad. Laila Liepiņš-Southard atvadījās no ilggadīgā Ņujorkas vienības vadītāja. Vadītāju goda sardze stāvēja pie melnu lentu apsietiem vienību karogiem.

Pēdējie atvadu vārdu vēl no meitas Ilzes un dēla Pētera Gustava un sievas Noras, tad visi vienojās tradicionālā atvadu dziesmā:

Kad ugunskurā beidz kvēlot ogles…

Vad. Jānis Šķinķis
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com