Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Kalamazū latviešiem jauns dievnams

Iesvētīšanā piedalās arhibīskape

Laikraksts Latvietis Nr. 672, 2021. g. 20. okt.
Guna Reine -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
Kalamazu_1

Restaurētais nodegušās baznīcas krusts tagad novietots jaunās baznīcas lūgšanu dārzā.

Kalamazu_2

Jaunās baznīcas altāris.

Garīdznieki un Kalamazū draudzes padomes locekļi pēc baznīcas iesvētīšanas dievkalpojuma.

2019. gada 8. jūlijā ugunsgrēkā tika izpostīts Kalamazū latviešu ev. lut. apvienotās draudzes dievnams. Tas bija latviešu pašu rokām celts par tautiešu saziedotiem līdzekļiem. Liesmās sadega gandrīz viss, izglābtas tikai dažas altārsegas un sudraba trauki.

Draudzes locekļiem bija jālemj, ko darīt – saņemt atlīdzību vai celt jaunu baznīcu. Doma par baznī- cas celšanu sākumā likās nepaveicams uzdevums. Tomēr tika pieņemts lēmums celt baznīcu. Jaunā dievnama ēka uzcelta blakus Latviešu namam, un abas ēkas ir savienotas. Celtniecības darbus sāka 2020. gada rudenī. Lielā nelaime veicināja visu vietējo organizāciju ciešu sadarbību un savstarpēju atbalstu. Un tagad, kad Latviešu nams un baznīca praktiski ir zem viena jumta, sadarbība un savstarpējs atbalsts varēs turpināties. Jaunais dievnams tika uzcelts nepilna gada laikā, un tas atbilst mūsdienu vajadzībām. Tajā varēs pulcēties 80-100 dievlūdzēju. Tas ir gaišs un tik skaists, ka tajā ieejot, sirdi pilda prieks.

Kalamazū draudzes jaunā dievnama celtniecību ar ziedojumiem atbalstīja arī Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes locekļi.

Jaunā dievnama iesvētīšana notika 2021. gada 5. jūlijā. Svinīgajā dievkalpojumā piedalījās LELBAs arhibīskape Lauma Zušēvica, LELBAs pārvaldes priekšniece prāveste Anita Vārsberga-Pāža, Vidienes apgabala prāveste Dr. Sarma Eglīte, prāvests emer. Gunārs Lazdiņš, mācītājs Roberts Franklins, mācītājs Jānis Ginters.

Svētku dievkalpojumu ievadīja draudzes mācītāja Aija Greiema (Graham) ar vārdiem: „Sens ir paradums celt Dievam svētnīcu – vietu, kur dzirdēt Dieva vārdu un saņemt sakramentus. Pateicībā par Kalamazū draudzes jauno svētnīcu pulcējamies Dievam pateikties, kā arī izlūgties viņa svētību šim namam.“

Jaunā dievnama atslēgas saņēma draudzes priekšniece Anita Grīviņa.

Lai Dievs svētī Kalamazū draudzi!

Guna Reina
Pirmpublicējums Dienvidkalifornijas Latviešu Informācijas biļetenāAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com