Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


MLOA kopsapulce

Atskatās uz darbību vēl vienā pandēmijas gadā

Laikraksts Latvietis Nr. 672, 2021. g. 20. okt.
Anita Andersone -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
MLOA

MLOA kopsapulces dalībnieki. Pirmajā rindā no kreisās: Jānis Kārkliņš, Anita Andersone, Ivars Neiburgs, Andris Atvars. Otrajā rindā: Lāra Brennere, Dzintra Latiša, Roberts Birze, Sandra Birze, Ieva Ozoliņa. Trešajā rindā: Anda Banikosa, Kalvis Švolmanis, Kalvis Jaunalksnis, Jānis Dēliņš. Ceturtajā rindā: Iveta Samule, Iveta Laine, Linda Graudiņa, Lija Andersone. FOTO Ekrānuzņēmums.

Jaunievēlētā valde. Pirmajā rindā no kreisās: Jānis Kārkliņš, Anita Andersone, Kalvis Švolmanis. Otrajā rindā: Jānis Dēliņs, Lija Andersone, Ivars Neiburgs. Trešajā rindā: Linda Graudiņa. FOTO Ekrānuzņēmums.

MLOA zūmtelpas kopsapulcē šī gada 24. septembrī pulcējās 17 dalīborganizācju pārstāvji, kopā atskatoties uz savu darbību vēl vienā pandēmijas iespaidotā gadā. Tika arī pārvēlēta valde un revīzijas komisija nākamajam darbības gadam; valdes priekšsēža amats šogad netika pārvēlēts, jo patreizējā priekšsēde tika pagājušajā gadā ievēlēta laika posmam no 2021. līdz 2023. gadam. Seko kopsavilkums par sapulces norisi.

MLOA valdes darbība 2021. gadā

MLOA valdes priekšsēde sniedza pārskatu par šī gada darbību.

– MLOA valdes sēdes šogad notikušas virtuāli – ar vienu izņēmumu šī gada februārī, kad valde noturēja sēdi Rīgas kafejnīcā! Pārējās apspriešanas ir notikušas e-pastos, telefoniski vai zūmiski.

– Barikādēm – 30. Janvārī, sadarbībā ar vijolnieci Sofiju Kirsanovu, tika rīkots virtuāls Rīgas Barikāžu 30 gadu atceres koncerts ar īsu vēsturisku aprakstu, kas tika ierakstīts un publicēts, un arvien apskatāms, tīmeklī: https://vimeo.com/513172256

– AL59KD vadība. Šī gada martā MLOA kopsapulce apstiprināja Pēteri un Susan Dārziņus par AL59. KD Melburnā (2023) priekšsēžiem.

– Jauna biedru organizācija – MLOA uzņēma jaunu biedru organizāciju, Tautas deju ansambli Piektais Ritenis.

– MLOA sastāvā ir 21 organizācija: Austrālijas latviešu teātris (ALT); Daugavas Vanagu Melburnas nodaļa (DV MN); Melburnas Jauktais koris Daina; Korporāciju kopa Melburnā (K!K!M!); Latviešu daiļamatnieku apvienība Austrālijā (LDAA); Latviskās izglītības veicināšanas kooperatīva sabiedrība Dzintari; Latviešu jaunatnes apvienība Austrālijā Melburnas nodaļa (LJAA MN); Latviešu savstarpējā palīdzības biedrība Latviešu Ciems; Melburnas latviešu biedrība (MLB); MLB Daugavas skola; Melburnas latviešu evanģēliski luteriskā draudze (MLELD); Melburnas latviešu nama kooperatīvs (MLNK); Melburnas latviešu sports (MLS); Melburnas latviešu vidusskola (MLV); Tautas deju ansamblis Piektais Ritenis; Rīgas 1. gaidu vienība; Rīgas 102. skautu vienība; Tautas deju ansamblis Ritenītis; Slēpotāju klubs Zilās acis; Studenšu korporāciju kopa Melburnā (S!K!K!M!) un 3ZZZ latviešu radio programma.

– Mēness staru svētki. MLOA koordinētie Mēness staru svētki bija dažas dienas pirms iecerētajiem maija datumiem jāatceļ. Svētkos bija paredzēts apvienot četrus atsevišķus iniciatīvus – tautas deju uzvedumu (divas izrādes), koncertu ar viesiem no Sidnejas, Adelaides un Kanberas, mākslas izstādi un daiļamatnieku tirdziņu. Svētki tika pārcelti uz augustu, tad oktobri – un tagad tiek plānoti nākamā gada sākuma pusē. Finansiāls atbalsts ir saņemts no Kultūras ministrijas, ar PBLA starpniecību, kas īpaši pašreizējos, neprognozējamos apstākļos tiek ļoti novērtēts.

– Aizvesto piemiņas akts. „Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām“ notika kā zūmsarīkojums ar triju ierakstu piesaisti – ar Baltijas valstu prezidentu apvienotu sveicienu, Latvijas rakstnieces un EP deputātes Sandras Kalnietes uzrunu un Melburnas goda konsula Jāņa Roberta Dēliņa runu.

– Ziedojumu akcija Likteņdārzam. Aizvesto piemiņas sarīkojuma ietvaros apmeklētāji tika aicināti ziedot Kokneses fonda izveidotajam Likteņdārzam. Kokneses fondam augustā tika pārskaitīti saziedotie līdzekļi EUR2000 apmērā (aptuveni AUD $3300).

– MLOA sarīkojumu kalendārs. Melburnā notiekošo sarīkojumu kalendārs Jāņa Kārkliņa rūpīgā uzraudzībā arvien tiek izdots katru mēnesi. Ir bijis diezgan skumji redzēt, cik šogad daudz bijuši atcelto sarīkojumu.

– LAAJ līdzekļu vākšanas akcija paredzēta oktobrī. LAAJ prezidijs ir sagatavojis informācijas lapiņu, kas drīzumā tiks izsūtīta. MLOA valde, kas ir atbildīga par akcijas novadīšanu Viktorijā, papildina savu kontaktu datu bāzi ar e-pastiem, lai varētu pēc iespējas elektroniski izsūtīt informāciju, ietaupot pavairošanas un pasta izdevumus.

– LAAJ Atzinības raksti. Ir saņemti vairāki Atzinības rakstu ieteikumi. Laureāti tiks paziņoti Valsts svētku aktā.

– Valsts svētki. Svētki tiek plānoti neklātienē, ieraksta veidā, jo patreizējais kovida stāvoklis Melburnā ir gaužam smags, un ir maz cerību, ka līdz novembra vidum būs reāla pietiekoši brīva ļaužu pulcēšanās Latviešu namā. Paredzētais goda viesis ir jaunais Latvijas vēstnieks Austrālijā, Marģers Krams. Par Valsts svētku atzīmēšanas galējo formu varēs labāk saprast oktobra beigās, kad ir paredzēta Viktorijas valdības nākamā pandēmijas ierobežojumu maiņu izziņošana.

– MLOA 70 gadu darbības atcere. Atcere ir pārcelta uz laiku nākamā gadā, kad to varēs atzīmēt klātienē.

– LAAJ vice-priekšsēdes (Viktorijā) darbība. LAAJ vicepriekšsēde Viktorijā (MLOA valdes priekšsēde) pārstāv Viktoriju LAAJ, piedaloties arī starptautiskos zūmsemināros un apmeklējot ikmēneša LAAJ prezidija priekšsēdes vadītās zūmsapulces.

MLOA biedru organizāciju darbība 2021. gadā

Ziņojumus sniedza: ALT (Ieva Ozoliņa); DV MN (Jānis Kārkliņš); koris Daina (Sandra un Roberts Birzes); K!K!M! (Andris Atvars); LDAA (Anda Banikos); Dzintari (Kalvis Jaunalksnis); LJAA MN (Lija Andersone); Latviešu Ciems (Jānis Dēliņš); MLB (Iveta Laine); MLB Daugavas skola (Dzintra Latiša); MLELD (Andris Atvars); MLNK (Jānis Dēliņš un Ivars Neiburgs); MLV (Iveta Samule un Kalvis Švolmanis); S!K!K!M! (Iveta Laine); TDA Piektais Ritenis (Linda Graudiņa); TDA Ritenītis (Lāra Brennere) un 3ZZZ latviešu radio programma (Dzintra Latiša).

Kopumā varēja secināt, ka gada pirmajā pusē tika izmantota salīdzinošā kustības un tikšanās brīvība – skolas strādāja klātienē, kori, kā arī tautasdejnieki, bija atsākuši klātienes mēģinājumus un tika gatavoti uzvedumi. Teātra ansamblis iestudēja lugu. Pavalstu robežas varēja brīvi šķērsot – februārī valdes priekšsēde piedalījās Sidnejas Latviešu biedrības rīkotajos Parnela ielas svētkos; marta mēnesī Daugavas Vanagu Melburnas nodaļa tika pārstāvēta Austrālijas delegātu sanāksmē DV organizācijas 75 gadu jubilejas sarīkojumā Adelaidē, kur aktu kuplināja arī Melburnas vīru koris VESERIS; maija sākumā valdes priekšsēde Adelaidē sniedza referātu akadēmiskās vienības ATĀLS saimei un maija vidū Sidnejas Latviešu teātris viesojās Melburnā ar izrādi.

Dzīve bija pamazām atgriezusies kaut cik ierastajās sliedēs, kad pēkšņi viss atkal sagrozījās. Melburnā uzliesmoja īpaši lipīgais korona vīrusa Deltas variants un no jauna iestājās Valdības pulcēšanās ierobežojumi. Korona vīrusam uzņemot jaudu, koncerti, uzvedumi, mēģinājumi, izrādes, skolas mācības, dievkalpojumi un visas citas klātienes nodarbības tika atceltas un Melburnas latviešu sabiedrības darbībai vēlreiz bija jāpārorientējas uz attālinātu režīmu.

ALT ir bijis ļoti aktīvs, virtuālā vidē piedaloties jaundibinātajā globālās teātru organizācijas Pasaules latviešu amatieru teātra savienības (PLATS) rīkotajos teātra mākslas zūma semināros, kā arī izveidojot filmu tās izsludinātajā īsfilmu konkursā, atzīmējot Annas Brigaderes 160. dzimšanas dienu, turklāt iegūstot žūrijas atzinību gan par pašu filmu, gan par režiju: (https://www.youtube.com/watch?v=f6pg25Cc4VA). Teātra mēģinājumi turpinājušies zūmā ar cerību, ka nākošā gada sākumā varēs sniegt tautai teātra izrādi Latviešu namā.

Daugavas skola ir turpinājusi mācību stundas attālināti, arī savu gadskārtējo sarīkojumu ar audzēkņu priekšnesumiem noturot virtuāli. Koristi atkal dziedājuši savos ierastajos lodziņos.

3ZZZ latviešu radio programma tikusi sagatavota mājās un sūtīta uz studiju pārraidīšanai.

Vienīgi Latviešu Ciema Aprūpes nama ļaudis savā burbulī varējuši turpināt aktīvu klātienes sabiedrisku dzīvi, allaž gādīgajā Ciema saimes vadības uzraudzībā. Vairākas organizācijas uzsvēra savu lomu, gādājot par savu biedru labklājību.

Piecus mēnešus atpakaļ bija grūti iedomāties, ka situācija varētu šodien būt tik skaudra. Kaut šobrīd nav iespējams neko plānot uz priekšu ar pārliecību, organizācijas ir gatavas atsākt klātienes darbību tikko pulcēšanās sprauga parādīsies un mūsu sabiedrības nami atkal atvērs savas durvis.

Valdes un Revīzijas komisijas ievēlēšana

Iepriekšējā gadā ievēlētie seši valdes locekļi piekrita kandidēt. Citu kandidātu nebija. No jauna tika ievēlēti Jānis Kārkliņš, Jānis Dēliņš, Linda Graudiņa, Ivars Neiburgs, Kalvis Švolmanis un Lija Andersone.

Revīzijas komisijai no esošās komisijas trīs locekļiem kandidēja Ēriks Cīrulis un Markus Dragūns. Līga Dārziņa no jauna nekandidēja, paliekot vakancei; kandidēja Salija (Sally) Cīrule. Ievēlēja visus trīs kandidātus. Priekšsēde pateicas Līgai Dārziņai par daudzu gadu darbību revīzijas komisijā, un apsveica Saliju Cīruli par jaunā amata uzņemšanos.

Sapulces noslēgumā dalībnieki vēl brītiņu pakavējās savos lodziņos, pirms atstāja zūmtelpu. Sanāksmes izskaņā jaunievēlētā valde tikās uz īsu apspriedi, lai sadalītu amatus. Lomas tika iedalītas līdzīgi kā iepriekš: Jānis Kārkliņš vicepriekšsēdis un sekretārs, ar atbildību par MLOA sarīkojumu kalendāru; Ivars Neiburgs kasieris, ar atbildību par LAAJ līdzekļu vākšanas akciju Viktorijā; Kalvis Švolmanis un Lija Andersone jaunatnes pārstāvji; Jānis Dēliņš un Linda Graudiņa valdes locekļi.

Vēlu mūsu organizācijām ar prieku un enerģiju turpināt savu darbību, sagaidot reizi, kad varēsim tikties atkal klātienē!

Potēsimies! Pulcēsimies! Priecāsimies!

Anita Andersone,
MLOA valdes priekšsēde
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com