Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Latviešu organizācijas Pertā apspriežas Kopvalžu sēdē

Ziņoja par darbību

Laikraksts Latvietis Nr. 673, 2021. g. 27. okt.
Jānis Purvinskis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
LAAJ

Kopvalžu sēdes dalībnieki: I. Vlahova, J. Bernšteins, I. Rudaks, J. Vucēns, R. Džonsona, J. Purvinskis. FOTO no Jāņa Purvinska personīgā arhīva.

Kādreiz Pertas latviešu sabiedrībā bija 23 biedrības/organizācijas un, lai koordinētu to darbību tā, ka katra organizācija varētu rīkot savu pasākumu un nekaitētu citas organizācijas darbā, Pertā tika sasauktas Kopvalžu sēdes, kurās tad tika sagatavots kalendārs organizāciju nodarbībām.

Diemžēl tie laiki jau sen pagājuši, kad mums bija tik daudz organizāciju un vajadzēja organizēt, kad katra varēja sarīkot savu pasākumu. Tagad mēs nevaram atrast ne jau organizāciju, bet tikai kādu cilvēku, kas būtu ar mieru kaut ko sarīkot Pertas latviešu kopienai.

Tomēr Pertas Latviešu Centrs ir mūsu Stiprā Pils, un to pārvalda trīs organizācijas: Daugavas Vanagu Pertas nodaļa, ev. lut. Sv. Pāvila Draudze un Pertas Latviešu biedrība. Pie šīm organizācijām darbojas arī mazākas nodaļas, piem., vanadžu kopa, dāmu komiteja, Pertas Latviešu Ziņas, Pertas latviešu radio stunda u.c. LAAJ vicepr. Rietumaustrālijā ir Kopvalžu sēdes priekšsēdis, kas sasauc pēc vajadzības un vada šīs sēdes. Viena šāda sēde nupat 10. oktobrī notika. Tajā tika ziņots par organizāciju darbību.

Kopumā par latviešu darbību Pertā tika ziņots

Latvijas goda konsuls ziņoja, ka tagad mums Austrālijā ir Latvijas vēstniecība, kura ir gatava sniegt visus vēstniecības pakalpojumus. Vēstniecības adrese būs nākošajās Pertas Latviešu Ziņās.

LAAJ vicepr. ziņoja par LAAJ notikušo neklātienes sēdi un par vērtīgo vēsturisko mantu glabāšanu arhīvos Latvijā, kā arī par š.g. LAAJ ziedojumu vākšanu.

DV Pertas nod. pr. ziņoja par DV darbību, DV ziedojumu vākšanas akciju un pagājušajiem un nākošajiem gada sarīkojumiem.

DV vanadžu kopas vad. ziņoja par kārtējām filmu izrādēm, vanadžu sanāksmēm un ziedojumiem.

Ev. lut. Sv. Pāvila draudzes pr. ziņoja par māc. Baloža prombūtnes laikā rīkotajiem virtuālajiem dievkalpojumiem.

Latviešu biedrības vārdā ziņoja valodas klases vad. – stundas notiek divas reizes mēnesī caurmērā sešiem pieaugušiem skolniekiem. Klase rīko arī Jāņu sarīkojumu.

Pertas Latviešu Centrs – Centru uzturēt izmaksā ap $25 000 gadā, un šogad būs pāri par $14 000, 00 iztrūkums, kuru organizācijām jāsedz. Kopš zaudējām auto novietnes īrnieku, mums katru gadu būs lieli iztrūkumi.

Pertas latviešu radio. Sakarā ar COVID-19 pandēmiju Pertas latviešu radio raidījumi notiek caur ieskaņoto programmu.

Pertas Latviešu Ziņas izsūta sešas reizes gadā 101 abonentam un 26 saņem tās pa e-pastu.

Kasieris ziņo, ka sakarā ar pandēmiju un radio raidījumu zemāku maksājumu, šogad organizācijām Speciālā fondā, kurš sedz Radio un Pertas Ziņu izdevumus nebūs jāiemaksā.

Šogad 18. novembra svinības rīkos sv. Pāvila draudze tāpat parastajā kārtībā: ceturtdien, 18. novembrī, plkst.7.00 no rīta karoga uzvilkšana un vakarā plkst.18.00 – karoga nolaišana ar sekojošo svētku aktu DV klubā ar vēstnieka, prezidenta u.c. uzrunām.

Lēma par LAAJ Atzinības rakstiem Pertas latviešiem.

LAAJ vicepr. sāks Pertas vērtīgo materiālu ieskenēšanu arhīviem.

Aicināt Latvijas vēstnieku Austrālijā apciemot Pertu.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com