Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Divas nozīmīgas pilnsapulces

Adelaides Latviešu kooperatīvs un Sabiedriskais klubs

Laikraksts Latvietis Nr. 675, 2021. g. 10. nov.
Rudīte Bērziņa -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
Talava

Kooperatīva valdes locekļi. No kreisas: Andrejs Jaudzems, Dāvids Vēdigs, kasiere Daina Bērziņa, sekretāre Rudīte Bērziņa, Kārlis Antons, vicepriekšsēdis Varis Līdums un priekšsēdis Andis Bērziņš. FOTO Pēteris Strazds.

2021. g. 31. oktobrī Adelaides Latviešu namā Tālava notika divas, namam nozīmīgas, pilnsapulces. Ilgus gadus Adelaides Latviešu kooperatīvs un Sabiedriskais klubs savas pilnsapulces notur viens pēc otra, jo abi rūpējās par Tālavas labklājību.

Lai gan Kooperatīvam ir 222 paju īpašnieki, uz pilnsapulci bija atnākuši 23. Kopā ir pāri par 6 000 pajām, no kurām 60% pieder latviešu organizācijām. Kooperatīvam, respektīvi paju īpašniekiem, pieder Latviešu nams, bet valde ir atbildīga to uzturēt. Atskatoties uz iepriekšējām pilnsapulcēm līdz pat pagājušā gadsimta sešdesmitiem gadiem, šāds apmeklētāju skaits nav nemaz neparasts. Varētu secināt, ka ir bijusi un turpinās apmierinātība par valdes darbību!

Valdes priekšsēdis Andis Bērziņš, sniedzot savu ziņojumu pilnsapulcei, to papildināja ar datiem un fotogrāfijām uz lielā ekrāna. Uzzinājām, ka par spīti Covid 19 ierobežojumiem, finansiālais gads bija labvēlīgs, pateicoties Dienvidaustrālijas un federālās valdības dotācijām un atbalstiem, ieskaitot Jobkeeper maksājumu, kas ļāva mums paturēt mūsu pārvaldnieku. Pat bez durvju atvēršanas, nama uzturēšanas izdevumi ir lieli, un bez šāda atbalsta stāvoklis būtu bijis pavisam drūms. Vairāki nama remonta darbi varēja turpināties, un beidzot vecai daļai ir jauns jumts! Lielās zāles ieeja ir arī gandrīz pabeigta, un izskats ir ļoti iepriecinošs!

Kā mēs visi zinām, Covid 19 ierobežojumi un reglamenti vairākkārt mainās. Gan priekšniekam, kasierei un pārvaldniekam, tas pieprasīja daudz ārpuskārtas darba, par ko visiem trim pienākas ļoti liela pateicība. Vērts pieminēt, ka pēdējos gados paveiktie Mazās zāles remonti ir manāmi nesuši augļus. Kamēr ilgāku laiku Lielajā zālē sarīkojumi nav notikuši dēļ Covid 19, Mazā zāle toties ir izīrēta semināriem un dažādām interešu grupu nodarbībām. Latviešu sarīkojumi tagad daudz retāk notiek Lielajā zālē, un bez izīrēšanas ārpus latviešu sabiedrības namu nebūtu iespējams uzturēt. Agrākos gados mantojumi manāmi papildināja nama ienākumus, bet šādus ziedojumus nams saņem arvien retāk. Priekšsēdis pateicās Sabiedriskajam klubam par devīgiem ziedojumiem dažādiem projektiem.

Priekšsēdis pateicās Imantam Didrichsonam, kurš līdz ar pilnsapulci izbeidza darbību valdē, par viņa devumu kopš 2015.g. Imanta vietā vienbalsīgi ievēlēja Andreju Jaudzemu. Andrejs ir oriģināli no Melburnas, bet dzīvo Adelaidē nu jau pusotru gadu. Monaša (Monash) Universitātē, Melburnā Andrejs ieguva bakalauru grādu inženierzinātnēs, specializējoties mehatronikā – disciplīnā, kas apvieno mehāniku, elektrotehniku un datorzinātnes. Saņemot darba piedāvājumu Andrejs, mums par laimi, pārcēlās uz Adelaidi! Iepazīstinot sev pilnsapulces dalībniekiem, Andrejs pastāstīja, ka 2015. g. darbojies Latvijā prezidentūras sekretariātā, ko nodibināja Ārlietu ministrija, lai sagatavotos prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē, kā arī darbojies iepriekšējos Dziesmu svētkos tieši ar apskaņošanu un saistītām audiovizuālajām tehnoloģijām. Andrejs ir palīdzējis vairākām Melburnas latviešu organizācijām nodrošināt vajadzīgos tehniskos risinājumus un veikt atjaunošanas projektus, kā arī darbojās LJAA (Latviešu jaunatnes apvienība Austrālijā) kā valdes loceklis. Andrejs apliecināja, ka saprot, cik svarīgs Nams un kooperatīva darbs latviešu sabiedrībai un tās ilgtspējai.

Andrejs pievienojās dinamiskai valdei, kurai vidējais vecums ir 52 gadi, kura izprot Adelaides latviešu sabiedrības tagadējās vajadzības un darbojās profesionāli un efektīvi. Valde ir pārraudzījusi lielākus remonta darbus, Nama nepieciešamo un sekmīgo izīrēšanu ārpus latviešu sabiedrības, kur liela pateicība pienākas Nama pārvaldniekam Matīsam Reinhardam, kas tiek galā ar prāvo slodzi, kuru uzliek valdības un pašvaldības daudzie un dažādie reglamenti!

Pēc īsa pārtraukuma sekoja Adelaides latviešu Sabiedriskā kluba pilnsapulce, kuru vada priekšsēdis Ints Puķītis. Klubam atkal ir bijis sekmīgs darbs. Klubs pārvalda Tālavas kafejnīcu, kas ir atvērta katru sestdienu, kad notiek latviešu skola, kā arī kad notiek kāds latviešu sarīkojums Namā. Sestdienas rītos skolas starpbrīdī talkā nāk latviešu vidusskolas studenti. Mūsu dežurants Matīss Reinhards ir tos apmācījis barrista mākās, lai viņi var gatavot kafiju tad, kad ir vislielākais pieprasījums. Pēdējā gadā kafejnīcā ir notikušas deviņas Laimīgās stundas mēneša pēdējā piektdienā. Tās kļūst arvien populārākas, un diemžēl sakarā ar Covid 19 neesam varējuši pieņemt visus, kas vēlas tos apmeklēt! Klubs piedalījās Baltiešu Ziemas tirdziņā, pārdodot pīrāgus un piparkūkas.

Viens ne tik labi zināms fakts ir, ka Klubs, kopā ar Kooperatīvu, katru gadu norīko Latvijas karogu uzvilkšanu Valsts svētkos 18. novembrī Burnside un Unley pašvaldības namu priekšā. Pilnsapulce vienbalsīgi apstiprina līdzšinējo valdi: Ints Puķītis – priekšsēdis, Andis Bērziņš – vicepriekšsēdis, Ināra Stazda – kasiere, Rudīte Bērziņa – sekretāre un Ināra Putniņa – saimnieciskā vadītāja.

Pēc pilnsapulces visi pakavējās kafejnīcā, baudot gardas uzkodas un atspirdzinājumus.

Rudīte Bērziņa,
Latviešu kooperatīva un Sabiedriskā kluba sekretāre
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com