Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


„Par Latviju“

Godinot Lāčplēša kara ordeņa kavalierus

Laikraksts Latvietis Nr. 675, 2021. g. 10. nov.
Jānis Kārkliņš -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

LKok_1

Lāčplēša Kara ordenis.

Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas priekšsēdis Jānis Kārkliņš uzrunā apmeklētājus Sv. Krusta baznīcas zālē pēc Lāčplēša dienas atceres dievkalpojuma 2017. gada 12. novembrī. FOTO Ilze Ābele.

Katra gada 11. novembrī gan Austrālijā, gan daudzās citās zemēs atceras pirmā pasaules kara beigas un kopā ar to kara varoņus. Arī mēs, latvieši, atceramies savus varoņus, Lāčplēša kara ordeņu kavalierus. Starpība būtu, ka austrālieši atceras to, kas notika 1918. gadā 11. novembrī, kamēr mēs atceramies Lāčplēša kara ordeņa dibināšanu 1919. gada 11. novembrī. Šis datums tika pieņemts kā Lāčplēša kara ordeņa dibināšanas diena, jo tas ir datums, kad Latvijas armija padzina no Rīgas Bermonta-Avalona armiju.

Jau kopš 2015. gada Daugavas Vanagu Melburnas nodaļa un Melburnas Latviešu Evaņģēliski Luteriskā draudze kopīgi ar dievkalpojumu un sarīkojumu piemin un atceras mūsu karavīrus, varoņus, Lāčplēša piemiņas dienā. Diemžēl šogad, jau otro gadu pēc kārtas, COVID-19 krīzes iemesla dēļ, to nevaram darīt visi kopā, bet tomēr atcerēsimies un pieminēsim mūsu varoņus Lāčplēša Kara Ordeņa Kavalierus.

Lāčplēša kara ordenis tika piešķirts Latvijas armijas un latviešu strēlnieku pulka karavīriem, kā arī ārzemniekiem, par kara nopelniem, kuri bija devuši lielu ieguldījumu Latvijas brīvības cīņās vai citādi sekmējuši Latvijas valsts nodibināšanu. Ordenis tika pasniegts trijās šķirās. Viens no noteikumiem bija, ka II šķiras Lāčplēša kara ordeni varēja piešķirt tikai III šķiras Ordeņa Kavalierim un I šķiras ordeni tikai – II šķiras Kavalierim. Tomēr šis likums neattiecās uz ārzemniekiem. Sākot ar 1922. gada 11. novembrī, tika pasniegts kā ordenis, tā arī diploms. Pirmie ordeņi tika pasniegti 1920. gada 11. novembrī un beidzamie 1928. gada 11. novembrī. Kopā tika piešķirti 2146 Lāčplēša kara ordeņi: 11 – I šķiras, 61 – II šķiras un 2074 – III šķiras, no tiem trīs ordeņi tika piešķirti sievietēm – Valijai Veščunas-Jansonei, Līnai Čankai-Freidenfeldei un Elzai Žiglevicai. 322 no tiem tika piešķirti ārzemniekiem. Tātad it sevišķi, ja runā par I un II šķiras apbalvojumiem, skaits ir ļoti mazs.

1931. gada 19. novembrī tika dibināta Lāčplēša kara ordeņu kavalieru biedrība. Šī biedrība Latvijā darbojās līdz padomju okupācijai. Biedrība tika atjaunota 1947. gadā Eslingenā. Vēlāk Eslingenā atjaunotās biedrības valde savu darbību pārcēla uz ASV, un nodaļas tika nodibinātas arī citās zemēs, kur pēc kara dzīvoja Lāčplēša kara ordeņa kavalieri. Ordeņa kavalieri pēc Otrā pasaules kara izceļoja arī uz Austrāliju un aktīvi darbojās latviešu sabiedrībā vairākās Austrālijas pilsētās.

Šogad, pavadot Lāčplēša piemiņas dienu savas ģimenes vidū, neaizmirsīsim mūsu kara varoņus, gan Lāčplēša kara ordeņa kavalierus un tos atbrīvošanas cīņu dalībniekus, kuri cīnījās par Latvijas brīvības iegūšanu 1918. gadā, gan tos, kuri otrā pasaules karā cīnījās par Latvijas brīvības paturēšanu, gan tos bruņoto spēku locekļus, kuri šodien rūpējas, lai Latvija paliktu brīva. Cerams, ka nākošā gada novembrī varēsim atkal visi sanākt kopā un ar godu pieminēt ne tik vien Lāčplēša Kara Ordeņa Kavalierus, bet visus mūsu karavīrus, kuri ne tik vien atdevuši savas dzīvības, bet arī tos, kuri cietuši izsūtījumu un tos, kuri lielāko daļu savu dzīvi pavadījuši trimdā un aizgājuši mūžībā, nepiedzīvodami Latvijas brīvības atgūšanu.

Lāčplēša kara ordeņa devīze ir Par Latviju. Cīnīsimies katrs pēc savām spējām Par Latviju, lai tā vienmēr būtu brīva un neatkarīga valsts dzintarjūras krastā.

Jānis Kārkliņš
Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas priekšsēdis
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com