Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Vītolu fonda stipendija no Adelaides

Dibināta Genovefas Janmeijas 100 gadu jubilejas dāvanu stipendija

Laikraksts Latvietis Nr. 678, 2021. g. 1. dec.
Dāvids Rubens -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
VitoluFonds

Genovefa Janmeija.

Dibināta Daugavas Vanagu Adelaides nodaļas biedres Genovefas Janmeijas 100 gadu jubilejas dāvanu stipendija.

Septembrī Daugavas Vanagu namā Adelaidē (Austrālijā) norisinājās svinības, kas iedvesmo ne tikai ar jubilejas nozīmību, bet arī labsirdību, siltumu un labestību, kas tajās valdīja. Saņemot dāvanas, gaviļniece vēlējusies, lai svētku sajūta sasniedz arī kādu talantu Latvijā, dibinot Genovefas Janmeijas 100 gadu jubilejas stipendiju.

1921. gads bija Latvijas brīvības pavasaris, ja vēl, dibinot valsti, tikai sapņojām par mūsu pilnību neatkarību, tad jau trīs gadus vēlāk, Brīvības cīņām Latgalē vainagojoties ar uzvaru, ar lepnumu sirdī varējām droši teikt – Latvijai būt! Tik skaistā, lai arī darba pilnā laikā jaunākās māsas šūpuli blakus Latvijas gultiņai lika laimīgie vecāki no Nautrēnu pagasta Latgalē, jo 25. septembrī pasaulē bija nākusi brīnišķīga meitenīte vārdā Genovefa, kā vēlāk tuvie viņu mīļi sauks – Geņa.

Vai toreiz kāds varēja iedomāties, ka simts gadu laikā Latvija te zaudēs, te atkal atgūs savu brīvību, un vai toreiz Geņa varēja iedomāties, ka pēc simts gadiem, baltā limuzīnā ierodoties, viņa svinēs savu dzimšanas dienu Austrālijā? Katra dzīve ir pa daļai pasaka, pa daļai teika un, ko tur liegties, arī lielāka vai mazāka traģēdija, bet cik skaists ir tas stāsts, kas mūs aizkustina, iepriecina un uzrunā jau no pirmā izlasītā vārda, cik skaists tas mūžs, kas dzīvots ne tikai sev, bet citiem.

1944. gadā Geņa ar māsu Leontīni un mammu Viktoriju lauku ratos devās bēgļu gaitās. Uz jaunās sievietes pleciem jau bija nosēdusies likteņa smagā nasta, bet tas neļāva atņemt prieku, kurā dzīve tik laipni mēdz dalīties, ja vien atveramies tās burvībai. 1949. gadā ar kuģi Wooster Victory Geņa ieradās Austrālijā, bet jau pēc diviem gadiem salaulājās ar uzņēmēju Kārli Janmeiju, jaunā ģimene tika aplaimota ar trīs bērniem: Laimu, Māru un Juri. Šodien Geņa ir vecmāmiņa jau sešiem mazbērniem un septiņiem mazmazbērniem!

Geņa ir Daugavas Vanagu Adelaides nodaļa biedre, aktīvi iesaistījusies trimdas latviešu sabiedriskajā dzīvē un labprāt dalījusies ar saviem talantiem. Geņa ir dziedājusi koros, kā soliste un dažādos ansambļos. 20. gs. septiņdesmitos un astoņdesmitos Geņa bija soliste DV dziesmu ansambli Jautrie Vecīši. Savā dzimšanas dienā Geņa solo dziedāja ticības apliecinājumu Par katru stundu Dievam pateicos, atzīstot, ka šīs vārsmas bijušas viņas dzīves vadmotīvs un balsts. Tāpat Geņa ir varena rokdarbniece un saimniece, kas ar saviem kulinārajiem meistarstiķiem laipni dalās.

Savām lielajām svinībām Geņa ar mazmeitām bija uzcepusi trīs tortes, Vītolu fonds saka vislielāko paldies par kūkas gabaliņu, kas sasniedzis Latviju stipendijas veidā, kas vēlēta Latvijas Mūzikas akadēmijas vokālas studiju programmas studentam/studentei no Latgales.

Svētkos Genovefa saņēma daudz apsveikumu – gan no Lielbritānijas karalienes un Latvijas prezidenta, gan tuvajiem un mīļajiem draugiem un radiem. Lielajam sveicēju pulkam pievienojas arī vēl kāds vārdos neizteiks paldies no topošā studenta, kas ar lepnumu sirdī nesīs Genovefas Janmeijas 100 gadu jubilejas stipendijas vārdu, tas būs ne tikai būtisks atbalsts studiju procesā, bet arī lielisks atgādinājums, ka labsirdībai nav robežu, mīlestībai vecuma un dziesmai beigu!

Mīļš paldies Genovefai Janmeijai par stipendijas dibināšanu un visiem radiem, draugiem, paziņām, kas, sveicot jubilāri, vienlaikus ziedojuši stipendijai! Paldies Daugavas Vanagu Adelaides nodaļai par rūpēm un atbalstu!

Dāvids Rubens,
Vītolu fonds
www.vitolufonds.lvAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com