Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Pertā, Valsts Svētkus vienmēr svinam 18. novembrī

Daudz laimes Latvijai, viņas 103. dzimšanas dienā!

Laikraksts Latvietis Nr. 679, 2021. g. 8. dec.
Jānis Purvinskis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Bija tautu dēls un tautu meitas un arī dzimšanas dienas kliņģeris. FOTO Jānis Purvinskis.

Šogad Valsts Svētkus Pertā rīkot kārta nu bija Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudzei, ko šogad tad visu rīkoja draudzes pr. Ieva Vlāhova kundze.

Kad 18. novembra rītā, plkst. 7.00 pie Pertas Latviešu Centra augstajiem karogu mastos lēni un svinīgi uzvijās sarkanbaltsarkanie karogi, Pertas latviešu kopiena Latvijas valsts 103. dzimšanas dienas svinības bija ievadījusi. Pēc Latvijas valsts himnas mūsu kopīgas nodziedāšanas, šis mums jau tradicionālais valsts svētku atklāšanas brīdis arī beidzās, un mums visiem tika atgādināts, ka mums ir atkal jāierodas uz karogu nolaišanu un svinīgo aktu plkst. 18.00. Tagad varējām iet mājās, gludināt tautas tērpus, kleitas un uzvalkus, cept un vārīt uzkodas, gatavoties svinību turpinājumam vakarā.

Sveiks Svētkos! – mēs sveicām viens otru mūsu Valsts svētkos – 18. novembrī. To arī bieži nu dzirdējām, skanot Pertas Latviešu Centra pagalmā ceturtdienas pievakarē, kad visi atkal salasījāmies ap mūsu augsti plīvojošajiem karogiem. Šoreiz Latvijas sarkanbaltsarkanie karogi lēni slīdēja lejā no Latviešu Centra abiem karogu mastiem. Vēl turpinot, pēc mūsu pertiešu tradīcijas, nodziedājām jau ierasto korāli: Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils un tikām aicināti atpakaļ Daugavas vanagu klubā, kur tad svētki turpināsies ar svētku aktu.

Svinīgais akts iesākās ar divu tautu meitu pavadībā Daugavas vanagu Pertas nod. pr. Ilmāra Rudaka ienestā Daugavas vanagu Latvijas karoga ienākšanu klubā. Visus mūsu svarīgos sarīkojumus esam vienmēr iesākuši ar svētbrīdi, kad pateicamies Dievam par to, ko Viņš mums ir devis, un izlūdzamies Viņa palīdzīgo roku arī mūsu nākotnes darbos.

Tā kā māc. Gunis Balodis ir atvaļinājumā, viņš bija sazinājies ar draudzes priekšnieci Ievu Vlahova kundzi un lūdzis viņai noturēt svētbrīdi. Vispirms mūs aicināja Intas Robinsona kundzes klavieru pavadījumā nodziedāt pirmo dziesmu Bez krāšņiem vaiņagiem, pēc tam Bībeles lasījums un lasījuma atspoguļojums, kam tad sekoja lūgšana un atkal mūsu klavieru pavadījumā nodziedātā otrā dziesma Šī zeme Tava, Dievs. Liels paldies Intai Robinsona kundzei par mums nepieciešamo pavadījumu. Paldies Vlahova kundzei par viņas uzņēmību būt vienmēr gatavai mūsu mācītāju, kad viņš nav dabūjams, tik labi atvietot.

Svētku runas vietā šovakar Ieva Vlahova kundze mums nolasīja Kārļa Skalbes Valsts Svētku runu, kuru viņš bija sniedzis pēc Otrā pasaules karaVācijas bēgļu nometnē. Bija ļoti piemērots lasījums, paldies Ieva!

Galveno svētku uzrunu mēs noskatījāmies uz ekrāna, to mums sniedza Marģers Krama kungs, mūsu jaunais Latvijas vēstnieks Austrālijā, un paldies tiem ļaudīm, kuri bija runai arī pielikuši tulkojumu angļu valodā, jo mūsu vidū arvien biežāk ir arī Latvijas pilsoņi, kuri latviešu valodu pārāk labi vēl neprot. Liels paldies par to.

Vēstnieka Svētku uzrunai sekoja Latvijas Goda konsula Pertā svētku sveiciens pertiešiem, kuru viņš deva abās valodās, bet angļu valodā uzsvēra mūsu latviešu valodas vērtību, kā vienu no vecākajām Eiropas valodām, kuru mums ir jākopj, jāmīl un jāuzglabā, cik vien tas ir iespējams. Viņš to jo it sevišķi uzsvēra saviem klātesošiem, pieaugošiem latviešu valodas skolniekiem, kuri bija ieradušiem šajā svarīgajā sarīkojumā.

Kā jau parasti, Valsts svētku aktā ziņojam arī par Goda balvām un Atzinību saņēmējiem; jo sevišķi bija prieks dzirdēt par Kristīnei Saulītei piešķirto Triju Zvaigžņu ordeni, ko mēs visi atzinām, kā labi pelnītu atzinību. Sveicam Tevi, Kristīne! Divi pertieši arī saņēma LAAJ Atzinības rakstus par ilggadīgiem un raženiem darbiem tieši Pertas latviešu kopienai. Tie bija Daugavas vanadžu ilggadīgā vadītāja Rita Džonsona kundze un Latvijas goda konsuls Pertā – Jānis Purvinskis. Sveicam abus!

Tad sekoja Latvijas Valsts Prezidenta Egila Levita uzruna tautiešiem (arī ar tulkojumiem angļu valodā), kurā Prezidents uzsvēra, ka mūsu tautas vara un spēks ir mūsu vienotībā, kuru mums ir jākopj un jāuztur, lai Latvija var pastāvēt brīva un varena. Un prezidenta aicināti visi vienojāmies mūsu valsts lūgšanā Dievs, svētī Latviju.

Svētku aktu nobeidzām noskatoties Jāņa Vucēna sastādīto filmu Kokļu mūzikas koncerts, kurai sekoja karoga iznešana, un tad tikām aicināti pie vīna glāzes un mūsu dāmu sagādātiem ēdieniem; bija arī skaists dzimšanas dienas kliņģeris, par ko liels paldies Anitai Rudaka kundzei.

Paldies ciemiņiem, paldies rīkotājiem un tiksimies atkal nākamgad uz Valsts 104. gadadienu!

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“
2021. g. 18. nov.Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com