Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


DV Sidnejas nodaļas 70 gadu jubileja

2021. g 9. decembrī Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļai 70 gadu jubileja.

Laikraksts Latvietis Nr. 680, 2021. g. 15. dec.
Ināra Sīkā -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

DV Sidnejas nodaļas biedri un valdes locekļi 1962. gadā.

Sidnejas Daugavas Vanagu nams 2020. gada 18. novembrī. FOTO Gundega Zariņa.

DV „Latviešu karavīram“ nodalījums Rukvuda kapsētā. FOTO Ināra Sīkā.

1951. g. 9. decembrī pulcējās 28 dalībnieki E. Liepiņa mājā dibināt DV Sidnejas nodaļu. Dibinātāji bija; Jānis Liepiņš, Arturs Irbītis, Pēteris Geidāns, Reinholds Velis, Ilmārs Bērziņš, Ārijs Krauze, Edgars Vanags, Alfreds Jaunbērziņš, Laimons Kaufmanis, Elmārs Lielkājs, Pēteris Ozoliņš, Gunārs Ritenbergs, Elmārs Liepiņš, Pēteris Ķepītis, Arvīds Strautnieks, Jānis Bormanis, Artūrs Cerūzis, Alfreds Kruzmētra, Ādolfs Vēveris, Eduards Zariņš, J. Lazduzieds, Elmārs Ģērmanis, Artus Paegle, A. Treibergs, Jāzeps Masulāns, J. Tilibs, A. Tilibs un R. Studāns.

Pirmais valdes priekšsēdis bija R. Studāns. Pēc viņa sekoja J. Liepiņš, L. Kancs, J. Masulans, A. Cerūzis, M. Tenisons, O. Renbušs, O. Līcis, P. Upenieks, V. Eglītis, I. Bērziņš, A. Koškēns, J. Masulāns, Elmārs Vanags, Helmuts Vabulis un tagad – Ināra Sīkā.

Sidnejas nodaļa nebija pirmā DV nodaļa Jaundienvidvelsā. Pirmā bija Liverpool (dib. 1949. g. 19. oktobrī), tad Bathurstas nometnē (dib. 1950. g. 20. decembrī). Diemžēl abām šīm nodaļām bija īss mūžs, jo cilvēki aizceļoja un turpināja dzīvi citās vietās.

Sākuma gados DV Sidnejas nodalas valdes sēdes notika privātās mājās un sarīkojumiem īrēja telpas no vietējām organizācijām. Pēc dažiem gadiem varēja jau īrēt no SLB Stathfieldā un bija draudzes nams Homebušā. Vanadžu kopa dibinājās 1955. gadā 22. septembrī un pirmā vadītāja bija Paulīne Sakne. DV Sidnejas nodaļas biedru skaits 1989. gadā sasniedza 427, ieskaitot 126 vanadzes.

1973. gadā 11. novembrī mācītājs J. Pilmanis atklāja latviešu karavīra nodalījumu Rukvudas kapos.

1977. gadā 4. augustā Sidnejas nodaļa ar iekrātiem un ziedotiem līdzekļiem, kopā ar biedru aizdevumiem nopirka īpašumu ar māju 49 Stanley St, Bankstown par $58 000 un gadu vēlāk, pateicoties Everta ģimenes aizdevumam, nodaļa varēja iegādāties arī blakus īpašumu – 51 Stanley St. Pēc piebūvēm un pārbūvēm 1981. gadā nodaļa atklāja jaunbūvi, un dažus gadus vēlāk saņēma dzērienu pārdošanas atļauju un pokera mašīnu atļauju. Biedru intereses bija plašas, un pie nodaļas izveidojās dažādu interešu kopas. Ir bijis basketbols, volejbols, novuss, biljards, šaušana, šautriņu, dejas, šaha, golfa un rokdarbnieka kopas. Tad vēl vīru vokālais ansamblis Dziesmu gars un Mazais ansamblis piedalījās DV un citu organizācijas sarīkojumos. Nodaļa regulāri atzīmēja nacionālās svinamās un piemiņas dienas, un biedri regulāri pulcējās DV nama klubā.

1994. gada martā bija pirmās Daugavas Vanagu ziņas SLB mēneša izdevumā Ritums, kas līdz šai dienai informē biedrus un Sidnejas latviešus par DV darbību visā pasaulē.

Nodaļa jau 70 gadus ir rūpējusies un atbalstījusi neskaitāmas latviešu organizācijas, skolas, nometnes, pasākumus un projektus Sidnejā, Austrālijā, ārzemes un Latvijā.

Aiz visiem darbiem stāv lepni, strādīgi biedri, kam mērķi sākumā bija palīdzēt kara biedriem, kas palika Vācijā un citās vietās, un galvenokārt uzturēt kontaktus savā starpā. Sidnejas nodaļa ātri izauga ar biedru negurstošiem darbiem un ziedojumiem. Organizācijas principi bija pulcināt, apvienot, atbalstīt un palīdzēt latviešu tautu, rūpēties par latviešu valodas un tradīciju kopšanu, veicināt latvisko izglītību un galvenais mērķis – cīnīties par brīvu Latviju. Mērķi nav daudz mainījušies, un, diemžēl, cīņa par brīvu Latviju un valodas aizstāvēšana vēl joprojām turpinās, kaut citādā veidā. Pretspēki vēl darbojās Latvijā ar dezinformāciju un lielais lācis, kaut atkāpies, vēl pacietīgi stāv pie Latvijas robežas un gaida pareizo brīdi. Dzīvojot tik tālu no Latvijas, nemazinājās Sidnejas nodaļas vadības un biedru vēlme īstenot šos mērķus. Viņu panākumi ir apsveicami, nozīmīgi un ievērojami. Tādēļ DV Sidnejas nodaļai ir paredzēts atzīmēt 70 gadu jubileju ar sarīkojumu 2022.g. 2. aprīlī. 2021. gads ir bijis neprognozējams dēļ Covida ierobežojumiem un neskaidrības, bet 2022. gadā varēsim atgriezties pie visu, kas beidzamo 18 mēnešu laikā nebija iespējams, un kopīgi nosvinēsim DV Sidnejas nodaļas 70 gadus.

Daugavas Vanagi, sasauksimies!

Ināra Sīkā,
DV Sidnejas nodaļas priekšsēde
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com