Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Vītolu fonds un Austrālija

Sadarbība ar ziedotājiem 2021. gadā

Laikraksts Latvietis Nr. 681, 2021. g. 20. dec.
Dāvids Rubens -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Tu paņem zīmuli un pievelc saulei starus klāt!
Ar drošu roku saliec varavīksni un
nosalušam vieglu segu pāri klāj!

Dzīve ir kā papīra lapa, vienmēr, kad ļaujamies ikdienas brīnumiem, tā iegūst savu krāsu, rokrakstu un aizpildījumu. Bez dzēšlapām azotē mēs rūpīgi raugām realizēt tukšās vietas, ar katru jaunu burtu, vārdu un rindkopu krādami savu dzīves pieredzi. Katrs pats un tomēr kopā, jo ikviens no mums piedalās arī kā lielāka radīšanā – tik liela, ka jāatkāpjas vairāku gadu attālumā, lai redzētu kopbildi, lai saskatītu krāsu izmaiņas un rakstu pārvērtībās. Ticības ota lēnām slīd pa audeklu, un ik vietā, ko tā skārusi, pazib jaunas cerības aizmetnis. Kad pēc ilgāka sprīža raugāmies kopīgajā veikumā, vai tajā neredzas vairāk mīlestības un vai ornaments neiekrāso kādas jaunas un gaišas nākotnes pirmos ceļa stabus? Mēs nevaram pārkrāsot pagātni vai vienatnē mainīt nākotni, bet lielās mākslinieces Dzīves rokās katra otiņa ir no svara, it īpaši, kad, sākot jaunu rindu, tā likteņzīmes velk.

Ikkatrs ziedojums ir iespēja iepludināt gaišas krāsas jaunu cilvēku dzīves gleznās, un soli pirms fonda 20. dzimšanas dienas mēs ar visdziļāko pārliecību un pateicību varam teikt, ka šī divu desmitgažu glezna ir visas Latvijas dārgums, kas nekad nebūtu radīts bez nesavtīga, mīlestības pilna un patriotisma piepildīta ziedotāju darba. 2021. gadā Vītolu fonds administrē 830 stipendijas, no kurām 282 ir Austrālijas ziedotāju dibinātas. Ziedojumi no Austrālijas šogad ir sasnieguši 28 133 EUR.

Suminot sadarbību, atskatāmies uz stipendiju pasniegšanas vēsturi cauri gadiem.

Teju no pašas fonda dibināšanas vai 18 gadus ar mums kopā ir Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas stipendija; 16 gadus – Adelaides Latviešu biedrības Benitas Vembris piemiņas stipendija; 13 gadus jauniešiem prieku nes Andra un Daces Dārziņu stipendija; savukārt 12 gadus – Jāņa Neiburga un Natālijas Riteres-Neiburgas, kā arī Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) stipendijas; tieši 10 gadus tiek pasniegtas Visvalža un Māras Sniedzes, LU docenta Jāņa Fridrichsona piemiņas un Mairas Zālītes-Turaids piemiņas stipendijas; 9 gadus ar mums kopā ir Asjas un Berndta Everts piemiņas stipendija; 7 gadus – Māras Saulītes piemiņas stipendija; 6 gadus – Jāņa Spirēna piemiņas un Gunāra Eižēna Bērzzariņa piemiņas stipendijas; apaļus 5 gadus tiek pasniegtas Daugavas Vanagu Kanberas nodaļas un Ginta Stīpnieka piemiņas stipendijas; 4 gadus – Gunāra Šterna piemiņas stipendija, bet 3 gadus – Marijas Ķeņģes piemiņas un Edvīna Peniķa piemiņas stipendijas.

Šogad, pateicoties Austrālijas ziedotājiem, dibinātas jaunas stipendijas: Genovefas Janmeijas 100 gadu jubilejas, Kanberas Latviešu ev. lut. draudzes, Reginas Rubenes piemiņas un Irmas Beņķes un Laimas Lindiņas piemiņas stipendijas.

Esam pateicīgi ikvienam par sadarbību, kas vijas cauri šiem gadiem. Austrālijas latvietība un Tēvzemes mīlestība spilgti atspoguļojas uzticībā savām vietējām organizācijām, kuras ir ievērojams fonda atbalstītājs cauri gadiem.

Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas stipendija ir skaistas pēctecības un patiesas ticības piemērs, kas asnus dzinis toreizējā DV Melburnas priekšsēža Aivara Saulīša paspārnē, bet nu veiksmīgi turpina attīstīties Jāņa Kārkliņa virsvadībā. Divas topošās mediķes savus vissirsnīgākos pateicības vārdus sūta uz Austrālijas parku un kultūras galvaspilsētu – Melburnu, kur darbojas stipra un aktīva DV nodaļa.

Šogad savu septiņdesmito dzimšanas dienu svinēja LAAJ (Latviešu Apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē), kura stipendiju dibināja jau 2010. gadā, savukārt 2018. atgriezās fondā ar skaistu iniciatīvu. Latvijas simtgadē Latviešu Apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē aicināja tautiešus piedalīties projektā Mana dāvana Latvijai, aicinot ikvienu, kam sirdī īpaša vieta Tēvzemei, atteikties no savām dzimšanas dienas dāvanām vai svinībām un to vērtību nodot šai kopīgai dāvanai jeb stipendiju fondam, kura augļus jaunieši var baudīt vēl joprojām.

Marijas Ķeņģes piemiņas stipendija, ko dibinājušas Austrālijas vanadzes, vistiešāk apliecina moto – Daugavas vanagi, sasaucieties!, jo šai stipendijai ziedo DV organizācijas no dažādām vietām. Piemēram 2021. gadā savu artavu ziedojumu veidā pielikušas: DV Adelaides nodaļas, DV Melburnas nodaļas, DV Pertas un DV Austrālijas valdes Vanadžu kopas, kā arī Daugavas Vanagi Latvijā.

Adelaides Latviešu biedrības – Benitas Vembris piemiņas stipendija kopš 2006. gada ir atbalsts Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studentiem. Stipendiju šogad saņem klavierspēles studente Anita Lipinika. Īpaša pateicība bijušajam nodaļas priekšsēdim un stipendijas dibinātājām Bruno Krūmiņam par pārdomātām un gaišām atbildēm, kā arī iedvesmojošiem vēlējumiem svētkos un ikdienā. „Vītolu fonds aug, aug un aug! Sevišķi priecājos par Janmeijas stipendiju, kur biju klāt 100 gadu jubilejā. Pie mums ir skaists pavasars un ziedos ir visi rožu dārzi,“ šādi saulaini Krūmiņa kunga vārdi laikā, kad termometra stabiņš noslīd zem nulles, silda ne tikai domas, bet arī sirdi.

Adelaides nodaļā septembrī norisinājušies patiešām lieli svētki, priecājamies par gaišo svētku atblāzmu – Genovefas Janmeijas 100 gadu jubilejas dāvanu stipendiju. Svētkos Genovefa saņēma daudz apsveikumu – gan no Lielbritānijas karalienes un Latvijas prezidenta, gan tuvajiem un mīļajiem draugiem un radiem. Lielajam sveicēju pulkam pievienojas arī vēl kāds vārdos neizteiks paldies no topošā studenta, kas ar lepnumu sirdī nesīs Genovefas Janmeijas 100 gadu jubilejas stipendijas vārdu, tas būs ne tikai būtisks atbalsts studiju procesā, bet arī lielisks atgādinājums, ka labsirdībai nav robežu, mīlestībai vecuma un dziesmai beigu! Liels paldies Ilgai Vēverei par jauku saraksti un jaunākajām aktualitātēm!

Daugavas vanagu Kanberas nodaļas stipendija veltīta jaunietim – zemessargam. Stipendiju 2021./2022. mācību gadā saņem LLU students Regnārs Lambreksis, kurš šogad iecelts par universitātes pašpārvaldes vadītāju.

Vēl viena kanberiešu organizācija, kas šogad pievienojusies fondam, ir Kanberas Latviešu ev. lut. draudze, dibinot stipendiju teoloģiju studējošajiem. Šogad to saņem Helēna Marija Jēģere, kura savā iepazīšanās vēstulē raksta: „Pateicoties Jūsu atbalstam, es ar mierīgu sirdi varu studēt, nekoncentrējoties uz finanšu problēmām, bet gan ar pilnībā visu atdevi nodoties studijām. Jūsu atbalsts ir aiztaupījis man lielu daļu savas emocionālās nastas un manas sajūtas pret jums ir siltuma un svētas pateicības pilnas.“ Paldies draudzes priekšniekam Egonam Eversonam par aktīvu saraksti un organizatorisko darbu, dibinot stipendiju!

Organizācijas ir būtisks un nozīmīgs ziedotāju loks no Austrālijas, tomēr arī daudzi individuāli labdari ir dibinājuši stipendijas.

Andris un Dace Dārziņi ir ziedotāji, kas, apmeklējot Latviju, vienmēr satikušies ar jauniešiem. Šobrīd, kad situācija nav ceļošanai labvēlīga, Dārziņu ģimene turpina turēt rūpi par jauniešiem, iepriecinot viņus ar dāvanām. Gan Andris, gan Dace šogad atzīmēja skaistas dzimumdienas, sirsnīgi sveicam un vēlam daudz jo daudz mīlestības, izturības un prieka! Natālija Neiburga, kura dibinājusi Jāņa Neiburga un Natālijas Ritters-Neiburgs stipendiju, izkrāšņo fonda ikdienu, daloties ar saviem pandēmijas stāstiem gan telefona zvanos, gan ikdienas sarakstē. Kā viņa pati stāsta, tad šo laiku pārvar ar dziesmām, uz akordeona izspēlējot un izdziedot mūsu spēka dainas jeb tautasdziesmas. Šogad Natālija svinēja apaļu dzīves jubileju! Sirsnīgi sveicam un vēlam stirpu veselību, možu garu un nerimstošu optimismu. Visvaldis Sniedze, kurš kopā ar sievu dibināja stipendiju talantīgiem jauniešiem, šajā mācību gadā palīdz izskoloties RTU Informācijas tehnoloģiju studentei Nadīnai Tarnovskai. Nadīnas pateicība pievienojas tiem daudzajiem jauniešu paldies, kuri varējuši iegūt augstāko izglītību, pateicoties Visvalža un Māras Sniedzes stipendijai.

Māras Saulītes piemiņu stipendijas veidā turpina godināt Pēteris un Kristīne Saulīši. Kristīnes lielais darba PBLA šogad novērtēts arī valstiski, piešķirot augstāko apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeni.

Ziedotāja Andra Zālītes dibinātā stipendija māsas Mairas Zālītes-Turaids piemiņai ir skanīgs un nozīmīgs atbalsts muzikāliem jauniešiem Latvijā.

Juris un Selga Beņķi vasarā mūs patīkami pārsteidza ar lēmumu vienas stipendijas vietā turpināt sadarbību ar divām. Selgas mammas Reginas Rubenes piemiņas stipendija ir vēlēta topošajiem mediķiem, diemžēl Reginai pašai nebija lemts gūt piepildījumu profesijā, ko bija izvēlējusies kā savu dzīves aicinājumu, bet, pateicoties stipendijai, jauniešu sapņi par medicīnu kļūst par realitāti. Irmas Beņķes un Laimas Lindiņas piemiņas stipendija šogad dibināta par godu Jura mammai un mammas māsai. To saņem jaunietis no Neretas puses.

Cilvēka mūžs ir nenovērtējams. Tas ir unikāls un neatkārtojams, darba piepildīts un atpūtas brīžu remdināts, pārejošu nepieciešamību un nerimstošu vēlmju balansēts. Katram sākumam ir beigas, rītam – vakars, un arī cilvēka cikls reiz noslēdzas, tomēr katra atstātais un mūžā sakrātais it kā turpina dzīvot savu neatkarīgu dzīvi, turpinot darīt labu arī pēc tam, kad paša soļi jau apklusuši. Daudzi testamentārie novēlējumi, ko fonds ir saņēmis, nāk tieši no Austrālijas. Šo ievērojamo personu dzīves bagātībā cauri gadiem ir palīdzējusi jau simtiem jauniešu. Tām zvaigznēm, kas raugās no debesīm, ik dienas pretī steidzas neskaitāmi pateicības, labu domu un mīlestības pilni vārdi no jauniem cilvēkiem, viņu ģimenēm un sabiedrības visā Latvijā.

Ginta Stīpnieka piemiņas stipendiju, ko pārrauga Anda un Imants Kīni, šogad saņem trīs braši pirmā kursa jaunekļi, no kuriem divi izvēlējušies ekonomiku un uzņēmējdarbību kā savu nākotnes lauciņu, bet viens studē fizikas programmā. Stīpnieka kunga dzīvesstāsts, nerimstošā darbība un aktivitāte ir izcils piemērs un iedvesmas avots arī stipendijas saņēmējiem. Paldies Kīnu ģimenei par sadarbību un aktīvu iesaisti!

Gunāra Eižēna Bērzzariņa piemiņas stipendija parāda, cik būtiska ir cilvēka jaunība un tajā gūtās zināšanas, līdzekļus Bērzzariņa kungs testamentā novēlēja jauniešiem, kuri absolvējuši viņa bērnības skolu Rīgas Valsts 1. ģimnāziju, tādējādi jaunu dienu gaismu nododams un pavairodams tālāk apņēmīgiem censoņiem. Paldies testamenta izpildītājam Valdim Tomanim par aktīvu sekošanu jauniešu studiju gaitām.

Jānim Spirēnam bija vēlme atbalstīt kādu jaunieti Latvijā, kurš studētu lauksaimniecību, līdz ar to Jāņa Spirēna piemiņas stipendija ik gadu sniedz pienesumu mūsu Tēvzemes agrārai izaugsmei. Paldies stipendijas pārvaldītājai Ilgai Vēverei!

Edvīna Peniķa piemiņas stipendiju šogad saņem 20 visdažādāko universitāšu, fakultāšu un programmu studējošie. Asjas un Berndta Everts piemiņas stipendiju 2021./2022. mācību gadā par savu lielāko atbalstu studiju laikā var saukt 45 jaunieši. Gunāra Šterna piemiņas stipendija šogad atbalstu sniedz teju 200 jauniešiem, Šterna novēlējums ir vislielākais jelkad fondā saņemtais dāvinājums. Savu sadarbību ar fondu Gunārs Šterns kopā ar sievu Metu aizsāka desmit gadus atpakaļ, dibinot LU docenta Jāņa Fridrichsona piemiņas stipendiju, ko joprojām saņem kāds talantīgs jaunietis. Šīs desmitgades laikā atbalstāmo skaits simtkāršojies, bet tas nemaina patiesību, ka katram jaunietim ir tikai viena stipendija un viens ziedotājs. Pateicībā, bet visvairāk mīlestībā par iespēju studēt jaunieši reizumis Metai Šternas kundzei raksta vēstules, kas sniedzas pat septiņu lappušu garumā, papildinot tās ar skaistām fotogrāfijām no visdažādākajiem dzīves brīžiem. Ik gadu atskaišu laikā uz Austrāliju aizceļo vairākus simtus lappušu bieza grāmata, un tā nav tikai formalitāte, šīs vēstules ir jaunu cilvēku dvēseles nospiedumi ar visiem priekiem, sapņiem un bēdām.

Testamentārie novēlējumi nav beigu punkts cilvēka dzīvesstāstā, patiesībā tas ir turpinājums mūžībā. Jo cits caur citu mēs būvējam tiltus cauri paaudzēm, gadiem un desmitgadēm, pārvarot vienas dzīves un mums vēlētā laika ietvaru. Iespējams, ka šī neredzamā pēctecība ir vislielākais pasaules brīnums, kuram joprojām nav skaidrojuma, jo pa īstam to var sajust tikai ar sirdi.

Austrālija daudziem Latvijā dzīvojošiem vēl joprojām ir ķenguru, neaptveramu tuksnešu un Krokodila Dandija zeme, kas valdzina ar savu brīnumaino plašumu un brīvības sajūtu, tomēr mēs zinām, ka Austrālija ir visīstākā saules zeme. Ne tikai tāpēc, ka laikā, kad gaidām baltu sniedziņu, no Austrālijas saņemam ziņas par plaukušām rozēm un gaidāmo svelmi, bet vēl vairāk tādēļ, ka ik gadu ziedotāji no Austrālijas nesavtīgi dāvina siltumu daudziem jo daudziem jauniešiem Latvijā. Tas ir siltums, kas dod spēku jaunām cerībām un mērķiem. Bez jūsu, austrāliešu, mīlestības mēs kopā nekad nespētu sasildīt tik daudz nosalušu plaukstu pārus!

Vītolu fonds ir pateicīgs ikvienam, kas ļauj turpināt fonda lielo misiju – sākt no sākuma! Lai arī 20 gadi teju tepat aiz muguras, mēs tomēr zinām, ka katrs jaunietis ir jauns ceļa sākums, vēl neuzplaucis saullēkts un neuztriepts krāsu pieskāriens, savukārt katrs ziedotājs ir droša ceļa zvaigzne, mīlošs debess jums un sirdsgudrs otas meistars reizē! Paldies, ka ļaujat neapstāties paveiktā priekšā! Paldies, ka darāt šo pasauli labāku! Paldies, ka ļaujat mums būt līdzās!

Dāvids Rubens
Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com