Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Intensīva programma vēstniekam Adelaidē

Ciemojas LR vēstnieks Austrālijā Marģers Krams

Laikraksts Latvietis Nr. 682, 2021. g. 26. dec.
Valdis Tomanis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Vēstnieks Marģers Krams un Sandra Krama pie Migrācijas muzeja.

Vēstnieks Marģers Krams spēlē „Scrabble“ Adelaides Latviešu biedrības telpās.

No kreisās: Latvijas goda konsuls Dienvidaustrālijā Dr. Valdis Tomanis, Latvijas vēstnieks Austrālijā Marģers Krams, Dienvidaustrālijas premjers Stīvens Maršals (Hon Steven Marshall MP).

Baznīcā. No kreisās: Dr. Ivars Ozols, Latvijas goda konsuls Dienvidaustrālijā Dr. Valdis Tomanis, Dr. Ilga Vēvere, Prāvests Dr. Jānis Priedkalns, Sandra Krama, Latvijas vēstnieks Austrālijā Marģers Krams.

Daugavas Vanagu namā.

Muzejā pie Latgales sētas maketa. No kreisās: Latvijas goda konsuls Dienvidaustrālijā Dr. Valdis Tomanis, Adelaides Latviešu biedrības priekšsēde Ilze Radziņa, Latvijas vēstnieks Austrālijā Marģers Krams, Bruno Krūmiņš. FOTO Pēteris Strazds.

Pirmais Latvijas rezidējošais vēstnieks Austrālijā, viņa ekselence Marģers Krama kungs, nesen pavadīja trīs dienas Adelaidē darba vizītē ar pilnu programmu gan ar Dienvidaustrālijas valdību, gan ar vietējo latviešu diasporu. Viņam līdzi bija dzīvesbiedre Sandra, Konsulārās nodaļas vadītāja Vineta Freimane un viņas dzīvesbiedrs Raitis Freimanis.

Iebraucējus Adelaides lidostā sagaidīja Latvijas goda konsuls Valdis Tomanis un Adelaides latviešu biedrības priekšnieka vietnieks Rūdis Dancis. Pēc Covida testu pārbaudījumiem viesi tika aizvesti uz Hiltona viesnīcu pilsētas centrā, kur viņi palika izolācijā līdz rītam, kad rezultāti bija vēlamie – negatīvi!

Vispirms ar vēstnieku un viņa kundzi sākām neformālu apskati pa Adelaides apkārtni un arī apciemojām Migrācijas Muzeju, kur redzējām daudzus emigrantu latviešu vārdus mūra ķieģelīšos ar datumiem, kad viņi ieradās Austrālijā (ap 1949. gadu). Redzējām arī lielo misiņa plāksni, ko pie mūra pievienoja Baltijas Valstu vietējie, lai atzīmētu Aizvesto piemiņas dienu.

Plkst. 12.00 Adelaides Latviešu biedrības (ALB) telpās mums bija jau sarunāta tikšanās ar senioru grupas scrabble spēlētājiem (daļa no Rosmes dalībniekiem) un gan vēstnieks, gan viņa kundze tika pielikti pie atsevišķiem galdiem, kur viņi pievienojās sacensībās. Mums šeit bija pievienojušies arī Freimaņa kungs un kundze.

Krama kungs un kundze arī apciemoja Laimas grupas biroju, kas organizē palīdzību latviešu senioriem, izmantojot Austrālijas valdības atbalstu.

ALB priekšniece Ilze Radziņa tad visus lūdza uz latviskām pusdienām, pēc kurām Rūdis aizveda 3 viesus uz Adelaides kalniem apciemot vīnotavas, pēc tam uz jūrmalu, kamēr vēstnieks ar goda konsulu turpināja formālo programmu.

Plkst. 14.15 bija tikšanās ar Dienvidaustrālijas premjeru Stīvenu Maršalu (Hon Steven Marshall MP) viņa kabinetā Parlamenta ēkā un pēc tam īsa parlamenta telpu apskate. Atvadoties Maršala kungs labā latviešu valodā teica: Lai dzīvo Latvija!

Plkst. 15.15 mums vārtu sargs atļāva ar mašīnu iebraukt gubernatores rezidences teritorijā.

Laiks bija skaists, un gubernatore Hon Frances Adamson AM mūs pieņēma zaļajā verandā, kur Krama kungs ar gubernatori pavadīja pusstundu divpusīgās sarunās. Adamsona kundze bija kādreizējā Austrālijas vēstniece Ķīnā un pēdējais amats bija vadīt Austrālijas Ārlietu Ministriju Kanberā.

Plkst. 19.00 Krama kungam bija latviešu radio intervija, ko vadīja Skaidrīte Aguļēviča. Vēstnieks pastāstīja par NATO ārlietu sanāksmi, kā arī notikumiem ar Baltkrieviju.

Pēc tam Kanberas viesi ar dažiem Adelaides latviešiem baudīja saulrietu pāri jūrai zivju restorānā Sammys, Glenelgas krastmalā.

Nākamā rītā tikāmies viesnīcā jau agri un aizstaigājām satikt Dienvidaustrālijas tieslietu ministru Hon Josh Teague MP 19. stāvā ar skaistu skatu pāri visai Adelaidei. Vēstniekam ar ministru bija daudz ko pārrunāt, un bija arī kas kopējs – Krama kungs bija nupat kā nobeidzis savu termiņu kā vēstnieks Zviedrijā, un Tieslietu ministrs pirms iestāšanās parlamentā bija Zviedrijas goda konsuls Dienvidaustrālijā.

Plkst. 10.00 (šoreiz arī ar Krama kundzi) bijām apciemot Edgaru un Paulu Ceplīšus viņu uzņēmumā Riga Floor, kur vēstnieks redzēja, cik daudz parketa grīdas tiek eksportētas no Latvijas uz Austrāliju, un mums parādīja bildes no dažām lielām valsts ēkām, kurās ir ieliktas grīdas un kāpnes no Latvijas materiāliem. Es stingri ieteicu vēstniekam ielikt Latvijas parketu vēstniecībā Kanberā!

Plkst. 13.00 draudzes mācītājs Dr. Jānis Priedkalns ar draudzes priekšnieku Dr. Ivaru Ozolu izrādīja visiem četriem viesiem mūsu luterāņu Sv. Pētera baznīcu, kā arī baznīcas zāli un pēc tam aizstaigājām uz Daugavas Vanagu namu, kur DV priekšsēde Dr. Ilga Vēvere pastāstīja par Adelaides DV nodaļas vēsturi, izrādīja telpas un pacienāja pie skaisti klātiem galdiem.

Adelaidē visi nami ir kaimiņos, un pat dažus simts metrus tālāk dzīvo LAAJ prezidija priekšniece Skaidrīte Aguļēviča, kura uzņēma vēstnieku un iepazīstināja ar savu valdi.

Šoreiz vakariņas notika ķīniešu restorānā Shu Tang netālu no Hiltona viesnīcas, kur vēstniecības darbinieki ieradās ar kājiņām.

Pēdējo dienu Adelaidē iesākām jau agri un paņēmām visas somas līdzi, jo vēstniekam ar kundzi paredzētā programma bija tik intensīva, ka nebūtu vairs laika atgriezties viesnīcā pirms vakara lidojuma.

Vispirms Krama kungs ar kundzi piedalījās Adelaides Latvieša skolas izlaiduma aktā, kur vēstnieks apsveica 3 skolu beigušos, kā arī visus 22 skolēnus, kas savas klases bija beiguši. Sekoja skolas eglīte, un dabīgi ieradās arī Ziemassvētku vecītis, kurš atvainojās, ka bija mazliet nokavējies, jo blakus namā (ALB telpās) viņam bija jāatjauno Latvijas pase (paldies Vineta Freimane)!

Latviešu nama Tālava priekšsēdis Andis Bērziņš izrādīja namu – abas zāles un skolas telpas un ar steigu vēstnieks pārgāja uz ALB namu, kur priekšsēde Ilze Radziņa iedeva Krama kungam atjaunotā muzeja atslēgu, ar kuru vēstnieks oficiāli atvēra durvis. Viņš bija arī pirmais, kas ierakstīja savus vēlējumus Viesu grāmatā. Ceremonijā arī piedalījās lietuviešu un ukraiņu pārstāvji.

Vineta Freimane, kas divas dienas cītīgi strādāja, atjaunojot Latvijas pases, laicīgi nobeidza savu darbu, un ALB zāle tika ātri pārkārtota, lai notiktu maza pieņemšana sakarā ar muzeja atklāšanu. Krama kungs izteica pateicību visiem, kas pielikuši pūles, lai veiksmīgi izdotos viņa brauciens uz Adelaidi. LR goda konsulam Valdim Tomanim viņš pasniedza grāmatu un apsveica vārda dienā!

Palika vēl viena tikšanās! Devāmies uz Daugavas Vanagu namu, kur tika svinēta Ziemassvētku eglīte. Vēstnieks apsveica Daugavas Vanagus, pastāstīja par jaunākām ārlietu ministrijas ziņām, apsveica mūsu 100 gadīgo un vēl aktīvo vanadzi – G. Janmeija kundzi, pateicās DV priekšsēdei Dr. Ilgai Vēverei un sēdamies mašīnā lai dotos uz lidostu.

Nākamā pietura – Melburna!

Es vēlos vispirms izteikt pateicību mūsu vēstniekam Marģeram Krama kungam par sadarbību, Krama kundzei par draudzību, Vinetai Freimanes kundzei par pasu izkārtošanu un viņas vīram Raitim Freimanim par fotografēšanu un vispārējās jautrības uzturēšanu.

Liels paldies ALB priekšniecei Ilzei Radziņai par atļauju bez maksas telpas lietot pasu stacijai, par sadarbību sakarā ar muzeja atklāšanas datumu un veikala Saktas atvēršanu pasu pieprasītājiem. Paldies prāvestam, mācītājam Dr. Jānim Priedkalnam un draudzes priekšniekam Dr. Ivaram Ozolam par sadarbību, izrādot un pastāstot par draudzes dievnamu, Dr. Ilgai Vēverei par uzņemšanu Daugavas Vanagu namā, kā arī visiem, kas palīdzēja pacienāt mūsu viesus. Paldies Rūdim Dancim par šoferēšanu (lidosta, izbraukums utt). Paldies Adelaides Latviešu skolai par pacienāšanu izlaiduma aktā.

Cerams, ka mūsu vēstnieks šīs 3 dienas atcerēsies pozitīvi – mēs laipni lūdzam Jūs atkal ciemos!

Valdis Tomanis
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com