Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Valsts iestādes turpina atvērt datus sabiedrībai

Princips: „Atvērts pēc noklusējuma“

Laikraksts Latvietis Nr. 683, 2022. g. 3. janv.
LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Rīgā, 2021 gada 21. decembrī, Ministru kabinetā (MK) izskatīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais informatīvais ziņojums par Atvērts pēc noklusējuma principa ieviešanu, kurā apkopoti plāni atvērto datu pieejamības uzlabošanai.

VARAM valsts sekretāra vietnieka amatā digitālās transformācijas jautājumos Gatis Ozols: „Viens no Latvijas digitālās transformācijas uzdevumiem ir nodrošināt sabiedrībai noderīgu datu pieejamību, kas rada iespēju pieņemt datos balstītus lēmumus, attīstīt inovācijas un tādējādi sekmēt ekonomisko izaugsmi. Esam gandarīti, ka sadarbībā ar nozares pārstāvjiem un iestādēm esam vienojušies par pārredzamu plānu augstvērtīgu valsts datu atvēršanai brīvai izmantošanai.”

Ziņojums balstīts VARAM 2020. gadā veiktajā valsts un pašvaldību iestāžu aptaujā, kurā iestādēm lūgts norādīt to rīcībā esošus datus, kas vēl nav pieejami Latvijas atvērto datu portālā data.gov.lv, bet var būt atvērti un sabiedrībai noderīgi. Aptaujas rezultātā iegūto datu kopu saraksts tika nosūtīts nozares organizācijām (LATA, LIKTA, LDDK, LTRK) publicējamo datu izskatīšanai un prioritāšu izvērtēšanai. Par prioritārajām noteiktajām datu kopām noteikts termiņš to atvēršanai.

Vienlaikus ziņojumā tika identificēti maksas pakalpojumi, kas nodrošina datu izsniegšanu elektroniskā veidā, un atvēršanai kā pirmie izvirzīti Valts zemes dienesta un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati, kuru atvēršanai jau ir piešķirti līdzekļi budžeta prioritāro pasākumu ietvaros 2022. gadā.

Latvijas atvērto datu stratēģija paredz valsts pārvaldē iesviest atvērts pēc noklusējuma principu. Stratēģija izstrādāta, balstoties uz valdības rīcības plānā noteikto prioritāti – ieviesīsim datu atvērtības principu – atvērts ir viss, izņēmumi ir jāpamato.

Lai veiksmīgi ieviestu principu atvērts pēc noklusējuma ir jāturpina prioritāri atveramo datu kopu sarakstu veidošana un atvēršanas termiņu noteikšana, nodrošinot procesa caurskatāmību. Pieejami dati dod iespēju sabiedrībai analizēt informāciju, izmantot datus jaunu produktu, pakalpojumu un pētījumu radīšanā, kā arī ļauj iesaistītes valsts pārvaldības procesu uzlabošanā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļaAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com