Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas 70 g. svinības

Daugavas Vanagi, sasauksimies!

Laikraksts Latvietis Nr. 700, 2022. g. 4. maijā
Ināra Sīkā -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas priekšsēde Ināra Sīkā uzrunā dalībniekus. FOTO Ojārs Greste.

Māc. Kolvins Makfersons un svinību dalībnieki dzied Valsts himnu. FOTO Ojārs Greste.

Ināra Sīkā un Gundega Zariņa ar tortēm. FOTO Ojārs Greste.

Jaunais biedrs Aivars Sidorenko dod svinīgo solījumu. FOTO Ojārs Greste.

Toms Veidners saņem atzinības rakstu no DV Sidnejas nodaļas priekšsēdes Ināras Sīkās. FOTO Ojārs Greste.

Sidnejas Latviešu biedrības priekšsēdis Jānis Čečiņš sveic Daugavas Vanagus. FOTO Ojārs Greste.

Dalībnieki pie galdiem. FOTO Ojārs Greste.

2022. gadā 2. aprīli Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas biedri un viesi pulcējās DV namā Bankstaunā, lai atzīmēt nodaļas 70 gadu pastāvēšanu.

Pēc atklāšanas un nodaļas karoga ienešanas mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin McPherson) uzrunāja dalībniekus ar interesantu sprediķu, kas ir ievietots pilnībā šajā pašā laikrakstā Latvietis, lai visi var to izlasīt. Mācītājs beidza ar Dieva vārdiem un Dievs, svētī Latviju!

Sekoja DV Sidnejas nodaļas priekšsēdes runa. Iesākot savu runu, par godu visiem 28 Sidnejas nodaļas dibinātājiem, nolasīju viņu vārdus. Organizācija nevar pastāvēt bez biedriem, un tai skaitā ir jābūt biedri kas uzņemas vadošās lomas un darbus. Nodaļas valdes vārda izteicu pateicību visiem iepriekšējiem nodaļas priekšsēžiem un valdes locekļiem, kuri pielika savu roku nodaļas dzīvē. Visi biedri ir svarīgi un vērtīgi, arī ja viņi nevēlas vai nevar būt aktīvi. Galvenais ir, ka katrs biedrs samaksājot gadskārtējo biedru naudu, apliecina savu uzticību Sidnejas nodaļas valdei, turpināt pildīt DV organizācijas mērķus un pienākumus.

Laika tecējumā DV Sidnejas nodaļā ir iestājušies pāri par 1000 biedru, bet tagad palikuši tikai 77. Visilgākais, kas ir vēl šodien nodaļas biedrs un kas pirms 62 gadiem iestājās 1960. gadā, 27 gada vecumā, ir Ivars Apelis, kas tagad dzīvo Melburnas Latviešu ciemā. Ivars lūdza nodot sveicienus visiem Sidnejas DV biedriem un jubilejas dalībniekiem. Ir skaidri zināms, ka biedru skaits krītas, bet tas nenozīmē ka jābeidz darbību. Kamēr vēl esam, darīsim, strādāsim un palīdzēsim viens otru turpināt šo svēto darbu. Nobeidzu savu runu ar parasto DV uzsaukumu – Daugavas Vanagi, sasauksimies!

Sekoja jauno biedru uzņemšana. Beidzamajā gadā nodaļā iestājušies divi jauni biedri – Aivars Sidorenko un Marita Lipska. Marita nevarēja būt klātienē, bet Aivars bija ieradies, un viņu aicināja priekšā. Kamēr es, ar vienu roku turot nodaļas Latvijas karogu, nolasīju DV biedru solījumu un tad piesprauda DV nozīmi pie krūtīm Aivaram.

Kā jau svinībās pienākas, bija jāpasniedz arī divi DV Atzinības raksti. Vispirms Jānim Miķelsonam, kam piešķīra DV Centrālās valdes Atzinības rakstu jau pirms dažiem gadiem, par viņa ilggadējo nodaļas grāmatveža darbu. Diemžēl Jānis nebija klāt, lai to saņemtu. Otrs Atzinības raksts bija DV Austrālijas Atzinības raksts Tomam Veidnerim, kas jau 35 gadus ir bijis DV Sidnejas nodaļas biedrs un ilgus gadus aktīvi strādājis Sidnejas Latviešu jauniešu audzināšanā, sabiedrībā, skolā un sportā.

Sekoja apsveikumi no svētku dalībniekiem, sākot ar deju kopas Jautrais pāris pārstāvjiem Sandru Strazdu un Ivetu Roni, tad Sidnejas Latviešu biedrības priekšsēdis Jānis Čečiņš un beidzamais bija Sidnejas Latviešu skolas un Sidnejas Jauktā kora pārstāvis Valdis Krādziņš.

Gundega Zariņa nolasīja rakstiskos apsveikumus no DV priekšnieka Aivaru Sinka, DV Austrālijas valdes priekšsēža un DV Melburnas nodaļas priekšsēža Jāņa Kārkliņa, DV Austrālijas Vanadžu vadītāja Astras Kronītes, DV Pertas nodaļas priekšsēža Ilmāra Rudaka un DV Pertas nodaļas vanadžu vadītājas Ritas Džonsones, Latvijas Okupācijas muzeja pārstāves Austrālijā Ināras Graudiņas un S!K!K!S! seniora Anda Black.

Tad Toms Veidners stājās priekšā ar īpašu un ļoti jauku pateicības kopsavilkumu no Annas Ziedares Vasaras Vidusskolas (AZVV) 2022.g. studentiem. DV Sidnejas nodaļa, atzīmējot 70 gadus, nolēma izmaksāt visiem 2022. g. skolniekiem dalības maksu. Grupa Sidnejas jauniešu, kas piedalījās AZVV, bija iesnieguši rakstiskus un ar video ierakstītas pateicības, ko Toms Veidners nolasīja un video ierakstus rādīja uz ekrāna.

Pēcpusdienas oficiālā daļa beidzās ar DV dziesmu Še kopā mēs, biedri, Andreja Medņa klavieres pavadījumā. Tad visi sēdās pie skaisti uzklātiem svētku galdiem, un vanadžu gatavotās pildītās pankūkas ar buljonu tika izdalītas visiem. Nodaļa cienāja ar dzirkstošo vīnu, bet vēlāk ēdām trīs dažādas tortes ar kafiju.

Liels paldies visiem biedriem un viesiem par dalību un jauko pēcpusdienu; tāpat – apsveicējiem par ziediem un dāvanu. Arī liels paldies visiem, kas pielika roku pie galdu klāšanu, ēdienu gatavošanas un t0 pasniegšanas.

Daugavas Vanagi, sasauksimies!

Ināra Sīkā,
DV Sidnejas nodaļas priekšsēde
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com