Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Akadēmiskās vienības „Atāls“ 63. gada svētki

„Vienībnieku sadzīve ir latviska“

Laikraksts Latvietis Nr. 701, 2022. g. 11. maijā
Juris Skābe -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
Atals

Dalībnieki akadēmiskās vienības „Atāls“ 63. gada svētkos. FOTO Pēteris Strazds.

Svētku runu teica Laura Daenke par tematu „Vēstures saglabāšana“. FOTO Pēteris Strazds.

Akadēmiskā vienība Atāls 2022. gada 1. maijā nosvinēja savu 63 gadu pastāvēšanu.

Kādā siltā vasaras dienā 1959. gada sākumā sanāca kopā četri Adelaidē dzīvojoši draugi, kas visi bija Latvijā studējuši un sastāvējuši vienā no akadēmiskām studentu vienībām; tie bija“ prof. Dr. Kārlis Ābele sen. (vienība Atauga); Jānis Ātrens sen. (vienība Līdums); Kārlis Līdums sen. (vienība Kursa); Alberts Skābe (vienība Kursa), lai pārrunāt akadēmisko vienībnieku darbību Adelaidē.

Pēc ilgām un apsvērtām pārrunām tika nolemts, ka vajadzētu atjaunot vienībnieku darbību Adelaidē un tika izsūtīts ielūgums uz pārrunām visiem Adelaidē dzīvojušiem vienībniekiem.

Vienībnieki sanāca kopā uz vairākām pārrunas sanāksmēm. Tika nolemts neatjaunot aktīvu darbību visās bijušajās Latvijas akadēmiskās studentu vienībās, bet dibināt jaunu sparīgu akadēmisko vienību Adelaidē.

1959. g. 3. maijā tika dibināts jauna akadēmiska vienība Atāls. Dibināšanas aktu paraksta 11 vienībnieki:

Prof. Dr. Kārlis Ābele sen. (vienība Atauga), Jānis Ātrens sen. (vienība Līdums), Veronika Bergfelda (vienība Ausma), Arvids Lūks (vienība Zelmenis), Kārlis Līdums sen. (vienība Kursa), Irēne Minkiewicza (vienība Ausma), Arveds Pļavnieks (vienība Kursa), Malda Puķīte (vienība Ausma), Alberts Skābe (vienība Kursa), Ingrida Vītola (vienība Ausma), Osvalds Vītols (vienība Līdums).

Ko tad Atāls tieši nozīmē? Atāls ir jauns, sparīgs dzinums pļavā, kas izaug pēc bijušās zāles nopļaušanas vai ganīšanas.

Tā arī akadēmiskā vienība Atāls ir jauna, sparīga akadēmiska vienība, kas izauga no Latvijas vienībnieku tradīcijām. Šīs tradīcijas ir skaidri izteiktas mūsu centienos: „Par Zinātni, Darbu, Skaidrību, Brīvību, Latvietību lai mūsu domas un darbi.“

Atāla biedri ir izcili pildījuši mūsu centienus, ieņemot vadošus amatus un nepagurstoši strādājot gan savā darba, gan sabiedrības laukā.

Sabiedrības laukā atālieši vada un ir vadījuši LAAJ, LJAA, konsulāro dienestu, Adelaides Latviešu biedrību, Austrālijas Latviešu Kultūras dienas un Jaunatnes dienas, korus, tautas deju kopas, latviešu skolu, gaidas un skautus un 3x3, pieminot tikai dažus. Plašākā sabiedrībā daudziem atāliešiem ir piešķirti apbalvojumi un Atzinības raksti no latviešu centrālām organizācijām, kā arī Latvijas un Austrālijas valdībām par savu darbu, uzturot un atbalstot latviešu kultūru.

Citējums no profesora Dr. Kārļa Ābeles sen. svinīgās runas, atklājot Atālu: „Vienībnieku sadzīve ir latviska. Mums nav jāaizņemas no svešvalodām sadzīves termiņi un tie jālatvisko. ...Mums ir latviešu dziesmas dziedamas, mums ir augstu stādāms mūsu locekļu individuālais un intelektuālais līmenis.“

Šī gada svētku runu teica Laura Daenke (bakalaura grāds Kultūras mantojumā un restaurācijā, maģistra grāds Kultūras materiāla restaurācijā) par tematu: „Vēstures saglabāšana. Mana pieredze papīra un mākslas darbu restaurēšanā“.

Juris Skābe,
Akadēmiskās vienības „Atāls“ vecākais
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com