Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


„Visam sākums, visam gals“

Sidnejas Latviešu vīru kora Pateicības Dievkalpojums un atvadu pēcpusdiena

Laikraksts Latvietis Nr. 701, 2022. g. 11. maijā
Daina Jaunbērziņa -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
SLVK

Sidnejas Latviešu vīru koris ar diriģenti Dainu Jaunbērziņu. FOTO Ojārs Greste.

Gājienu vada mācītājs Kolvins Makfersons. Vīra kora karogu nes Ivars Birze; aiz viņa diriģente Daina Jaunbērziņa un kora priekšnieks Andris Jaunbērziņš. FOTO Ojārs Greste.

No kreisās: Kora priekšnieks Andris Jaunbērziņš, diriģente Daina Jaunbērziņa, bijušais priekšnieks Ivars Birze. FOTO Ojārs Greste.

Neparasti sausā svētdienas, 27. februāra, rītā Sidnejas Latviešu vīru koris ar 25 dziedātājiem bija sapulcējies Svētā Jāņa baznīcā, lai beidzamo reizi kā vienība pateikties Dievam, savām ģimenēm un tuviem kora draugiem par 65 sekmīgiem gadiem, kalpojot latvju dziesmai.

Kā zinām jau vairākus mēnešus Sidnejā un visā austrumu krastā lietus bija nemitīgi gāzis. Līdz šim nepiedzīvots katastrofiskais ūdens daudzums ir izpostījis laukus un mājas. Cilvēki ir zaudējuši visu, pat savas dzīvības.

Bet tieši šajā svētdienā lietus bija apstājies, un pat saulīte izlīda no pelēkiem mākoņiem. Tā staroja caur baznīcas logiem, iepriecinot mūs visus. Pēc kora tradīcijas lielos svētkos koristi sastājās svinīgam gājienam aiz baznīcas mācītāja Kolvina Makfersona (Colvin Macpherson).

Vīru kora karogu, kas tika gatavots Latvijas simtgadei, lepni nesa Ivars Birze, tāpat kā Rīgā Dziesmu Svētku gājienā. Ivars ir korī dziedājis 60 gadus. Sekoja diriģente Daina Jaunbērziņa, priekšnieks Andris Jaunbērziņš un visi koristi.

Kovid likumi bija atcelti, un spēcīgi skanēja korim ienākot baznīcā, klātesošo balsis Pie rokas ņem un vadi. Atcerējos mūsu 50 gadu jubileju, kuras Pateicības Dievkalpojumā piedalījās nelaiķis, Latvijas mūzikas leģenda maestro Edgars Račevskis. Toreiz bija priecīga, cerību pilna sajūta. Šoreiz skumji ap sirdi, jo izbeidzam mūsu kora darbību.

Lai gan jutāmies skumji, smēlām spēku mācītāja vārdos, pateikties Dievam par paveikto. Esmu jau iepriekšējos rakstos minējusi kora sasniegumus 65 gados. Tos neatkārtošu, bet zinu, ka mūsu ilggadīgie klausītāji un atbalstītāji novērtē mūsu darbu.

Dievkalpojumu noslēdzot, koris kā vienība beidzamo reizi dziedāja divas iemīļotās dziesmas – Jāņa Sieriņa Dievam Slava un Bruno Skultes Aijā ar sidnejieša Teodora Tomsona vārdiem. Ar asarām acīs diriģēju savus mīļos koristus, kuri dziedāja, kā vienmēr, no visas sirds.

Sekoja priekšnieka Andra Jaunbērziņa uzruna. Lai gan esmu 40 gadus uzrunājusi klausītājus kora vārdā visādos gadījumos, šoreiz nespēju to paveikt. Citēšu tagad priekšnieka vārdus.

„Ja vēlies, lai ceļā skumji Tev nava,
Lai dzīvē Tev atstaro rīts.
Vienalga kur vestu taka reiz Tava,
Ņem dziesmu vienmēr sev līdz, ņem dziesmu vienmēr sev līdz.“

Mīļā kora ģimene. Šodien esam pulcējušies šeit baznīcā Pateicības Dievkalpojumā atvadīties no Sidnejas Latviešu vīru kora.

Ir ļoti piemēroti, ka mūsu dziesma izskanēs šeit, kur baznīcas pamatakmeņa likšanas svētku dienā dziedāja vīru koris. Mūsu ciešās draudzības saites un labā sadarbība, sākot ar nelaiķa mācītāja Jāni Kraukli ir turpinājušās jau tagad vairākus gadu desmitus ar tagadējo mācītāju Kolvinu Makfersonu (Colvin Macpherson).

Esam pateicīgi Dievam par to, kā arī par svētību un gādību korim visus 65 pastāvēšanas gadus.

Diriģente ir jau laikrakstos Ritumā un Latvietī pateikusies visiem par līdzdalību kora dzīvē. Izsaku tagad vēlreiz sirsnīgu paldies ikkatram par neatvietojamo atbalstu mūsu korim, kā arī Dainas un savā vārdā pateicos visiem koristiem par labo sadarbību, draudzību, lojalitāti un dziesmas mīlestību visus šos gadus. Koris ir tiešām darbojies kā nedalāma, spēcīga vienība. Organizācija var tikai pastāvēt, ja viņas locekļi uztur tos pašus mērķus un ideālus.

Turpināšu ar dzejnieka vārdiem: „...un skumji un priecīgi reizē ir man.“ Skumji, jo slēdzam darbību vecākam vīru korim ārpus Latvijas, bet priecīgi un pateicīgi, ka esam spējuši uzturēt kora tradīcijas, kā arī dibinātāju nospraustos statūtus. Esam spējuši latviešu sabiedrībai sniegt augstvērtīgus sarīkojumus, un tā kalpojot latviešu dziesmas uzturēšanai.

Lai gan koris ir izbeidzis darbību, un esam par to skumji, mēģināsim nedomāt par to, kas ir zaudēts, bet par to, ko esam sasnieguši un ieguvuši – ņem dziesmu vienmēr sev līdz, ņem dziesmu vienmēr sev līdz!

Tagad, šodien, mūsu Pateicības Dievkalpojumā, lai man atļauts pateikties visu mūsu vārdā divām personām. Vispirms mūsu bijušam priekšniekam, tagadējam valdes loceklim un koristam Ivaram Birzem. Ivars ir korī aktīvi darbojies 60 gadus un ir dziedājis pie visiem vīru kora diriģentiem. Kā pateicību pasniedzam viņam kora nozīmi ar sudraba numuru 60.

Un tagad pienākam pie mūsu kora sirds un dvēseles – Dainas. Daina ir pašaizliedzīgi kori vadījusi jau 40 gadus. Mēs visi esam baudījuši, ko viņa ir veikusi ar savu lielo mīlestību latviešu tautai un dziesmai. Viņas profesionālā pieeja, prasme ar cilvēkiem sadarboties vienmēr ar smaidu, ir priekšzīme mums visiem. Citēšu Laumas Reinfeldes vārdus: „Tu patiesi kalpoji latviešu dziesmai. Celdama dziesmu, Tu to ierakstīji savu koristu un Tavu neskaitāmo cienītāju sirdīs .“

Mēs visi zinām, ka bez Dainas mūsu koris nebūtu tik ilgi pastāvējis.

Pateiksimies Dainai un kā piemiņu pasniedzam arī viņai Ivara Birzes darināto nozīmi šoreiz ar apzeltītu numuru 40. Ivars ir arī darinājis īpašu dāvanu Dainai no visiem koristiem – zelta vijoles atslēgas kakla rotu ar briljantiem. Citēju Ivara vārdus: „Kaļu rotas līgavai – mīļai, skaistai Dainai!“

Nobeigšu ar Dainas ievietotiem vārdiem laikrakstos: „Kalējs, kurš 65 gadus kala rotas savai līgavai – mīļai, skaistai Latvijai, ir tagad nolicis savu āmuru un izdzēsis sārto versmi.““

Priekšnieks kopā ar koristu Oskaru Štubi, kurš nolasīja sava brālēna Ivara Štubja atsūtīto sveicienu un pateicību korim un diriģentei, nolasīja personīgus pateicības vārdus no Marijas Perejmas, Lijas Veikinas un bijušā korista Martona Marosszeky. Sidnejas Jauktā kora vārdā vīru korim un diriģentei pateicās kora ilggadīgā pavadītāja Daina Kaina.

Koristiem izejot gājienā no baznīcas, turpinājās draudzes zālē atvadu pēcpusdiena. Pie galda pienesa visiem šampānieti, un, mācītāja aicināti, visi glāzes pacēluši uzdzēra tostu vīru korim. Diriģentei pasniedza ziedu velti un priekšniekam iegravētu kora zvanu, ar ko viņš pirmdienās skaļi sasauca koristus mēģinājumiem. Apsveicam arī trīs koristus, kuri sasnieguši cienījamu vecumu – Valdi Krādziņu ar 70 gadiem, Andri Kristovski ar 80 gadiem un Gunāru Zodiņu ar 90 gadiem. Priekšnieks pateicās mācītājam Kolvinam Makfersonam (Colvin Macpherson) un draudzes priekšniekam Eigitam Timermanim par sadarbību un draudzību.

Blakus Latvju dziesmas uzturēšanai, svarīga sastāvdaļa kora dzīvē ir arī bijusi saimniecība. Pusdienas bija sagādājušas mūsu kora ilggadīgās saimnieces un goda biedres Māra Timermane un Rita Plikšs. Priekšnieks pateicās viņām visu klātesošo vārdā, kā arī Ārijai Zodiņai par tiem bagātiem ēdienu klāstiem, kurus esam baudījuši vairākus gadu desmitus. Pasniedzām viņām ziedu velti, kā arī Inārai Krūmiņai par ziedotām tortēm. Pateicāmies arī visiem tiem, kuri ņēmuši aktīvu dalību un pašaizliedzīgi strādājuši mūsu labā. To lielo seno un tagadējo palīgu starpā Dainai Timermanei, Baibai Libertei, Rutai un Uldim Hāgeniem.

Starp uzrunām un pusdienām, kā parasti, ik pa laikam uzdziedājām dziesmas no lapiņām, kuras sagatavoja Viktorija un Andrejs Mačēni. Arī uzņēmām daudz fotogrāfijas. Paldies Ojāram Grestem par oficiālo fotogrāfijas uzņemšanu. Pavadījām emocionālu pēcpusdienu, kavējoties skaistās atmiņās.

Bija ļoti grūti no visiem šķirties, no saviem tuviem, mīļiem draugiem, un pēc ierastās tradīcijas visi kopā nodziedājām Pūt, vējiņi. Negribējām iet mājās, jo zinājām, ka ilgu laiku viens otru vairs neredzēsim. Dzīve turpināja savu ritējumu, un kā šoreiz piedzīvojām, mūsu personīgie un kora apstākļi mainījās ļoti strauji.

Tad, kad skumji ap sirdi, atcerēsimies visu, ko esam paveikuši un jutīsimies pateicīgi un lepni, ka esam bijuši daļa no tik varena vīru kora. Kā mācītājs teica – „Visam sākums, visam gals.“

Daina Jaunbērziņa
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com