Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Melburnas latviešu draudze aicinās jaunu mācītāju

Bijusī adelaidiete atgriežas Austrālijā

Laikraksts Latvietis Nr. 705, 2022. g. 8. jūnijā
Jānis Kārkliņš -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
SvKrustaDraudze

Pilnsapulces dalībnieki. Runā Dāvids Dārziņš. FOTO Ilze Nāgela.

Pilnsapulces dalībnieki balso. FOTO Ilze Nāgela.

Draudzes priekšnieks Kārlis Kasparsons. FOTO Ilze Nāgela.

Draudzes priekšnieka vietnieks Pēteris Saulītis. FOTO Ilze Nāgela.

Draudzes pilnsapulce. FOTO Ilze Nāgela.

Svētdien, 2022. gada 29. maijā, uz Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes (MLELD) ārkārtēju pilnsapulci ieradās vairāk nekā 30 draudzes locekļu, kuriem rūp draudzes nākotne. Pilnsapulcei bija tikai viens svarīgs darba kārtas punkts – pārrunas par jauna mācītāja aicināšanu garīgi vadīt draudzi.

Pilnsapulci atklāja draudzes priekšnieks Kārlis Kasparsons un pateicās draudzes locekļiem par interesi un piedalīšanos. Pilnsapulci vadīja priekšnieka vietnieks Pēteris Saulītis, un pēc formalitātēm varēja sākties pilnsapulces darbs.

Pēteris Saulītis klātesošiem paskaidroja, ka pēc mācītāja Daiņa Markovska atteikšanos no amata un atgriešanos Latvijā valde nolēma aicināt dievkalpojumus vadīt viesu mācītājiem, tā dodot baznīcēniem iespēju piedalīties vairāku mācītāju vadītajos dievkalpojumos. Kad 2020. gadā izcēlās Covid-19 pandēmija, iespēja viesu mācītājiem ierasties no citām pavalstīm stipri samazinājās. Daudzi draudzes locekļi bija arī izteikušies, ka ir grūti kristīgi dzīvot, ja draudzei nav savs garīdznieks, pie kā var uzreiz griezties vajadzības gadījumā. Tā valde nolēma apskatīt iespēju meklēt pastāvīgu mācītāju. P. Saulītis papildināja, ka arhibīskapei Laumai Zušēvicai bija pienākušas ziņas, ka kādreizējā adelaidiete, mācītāja Helga Jansone, pēc ilgu gadu kalpošanas kā latviešu, tā Amerikas luterāņu draudzēs ASV domā par atgriešanos Austrālijā un labprāt kalpotu kādā latviešu luterāņu draudzē. Tā MLELD valde nolēma uzsākt sakarus ar mācītāju Jansoni.

Draudzes locekļiem un tautiešiem Melburnā bija iespēja redzēt mācītājas Jansones sagatavotu Reformācijas dievkalpojumu 2021. gadā. Tad mācītāja ziņoja draudzes valdei, ka 2022. gada sākumā būšot Austrālijā, lai tiktos ar ģimeni, un labprāt vadītu dievkalpojumu. Tā draudzes locekļi un citi melburnieši varēja piedalīties divos mācītājas Jansones vadītajos dievkalpojumos – vienu februārī un otru – pulkveža Kalpaka un Studentu Rotas piemiņas dievkalpojumā martā. Atsauksmes bija ļoti pozitīvas, un valde nolēma turpināt sarunas ar iespējamo jauno draudzes ganu.

Pēteris Saulītis tuvāk iepazīstināja klātesošos ar mācītāju Jansoni, paskaidrojot, ka viņa ir dzimusi un uzaugusi Adelaidē ļoti latviskā ģimenē. Mācītāja Jansone gribējusi būt mācītāja jau no jaunības un labprāt būtu to darījusi Austrālijā, bet Luterāņu baznīca Austrālijā neordinē sieviešu mācītājas, un tā Helga Jansone nolēma pārcelties uz ASV un turpināt teoloģijas studijas, kuras sekmīgi nobeidza. Mācītāja Jansone vairāk nekā trīsdesmit gadus kalpo kā luterāņu mācītāja ASV gan amerikāņu, gan arī latviešu draudzēs. Mācītāja uzaudzinājusi divus dēlus, kuri tagad abi pārcēlušies uz dzīvi Austrālijā. Helgas Jansones vecāki abi arī dzīvo Adelaidē, un šo iemeslu dēļ viņa nolēmusi pārcelties atpakaļ uz Austrāliju. Kad radās iespēja atkal kalpot latviešu draudzē, Helga Jansone to nopietni apsvēra un nolēma to pieņemt, ja tiktu piedāvāts.

Pilnsapulces dalībniekiem tika paskaidrots, ka citu kandidātu amatam nav, un pēc valdes domām mācītāja Helga Jansone būtu ļoti laba un piemērota mācītāja draudzei.

Tālāk pilnsapulcē tika apsvērts, vai draudze var atļauties pilna laika mācītāju, uz ko valdes atbilde bija pozitīva. Tika arī pārrunāti mācītājas iespējamie pienākumi gan Melburnas draudzei un Melburnas latviešu sabiedrībai, gan arī sadarbība ar citām latviešu luterāņu draudzēm Austrālijā. Atsauksmes no klātesošiem bija ļoti pozitīvas, un, kad nāca pie balsošanas, pilnsapulce vienbalsīgi nolēma, ka jaunās mācītājas amats jāpiedāvā mācītājai Helgai Jansonei.

Draudzes valdei tika uzdots turpināt sarunas ar mācītāju ar cerību, ka jau uz šī gada beigām Melburnas Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Draudzei būs atkal sava pilna laika mācītāja.

Pēc nepilnas stundas garas pilnsapulces tās dalībnieki atstāja Svēta Krusta baznīcas zāli ar pacilātu garastāvokli, nevarot sagaidīt to brīdi, kad atkal varēs regulāri nākt uz dievkalpojumiem, kurus vadīs pašu mācītāja.

Jānis Kārkliņš
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com