Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


„Augt! Audzēt! Audzināt!”

Radoši un emocionāli aizvadīts diasporas amatierteātru salidojums „Augt! Audzēt! Audzināt!“

Laikraksts Latvietis Nr. 706, 2022. g. 15. jūnijā
Sandra Bindarevska -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
PLATS

PLATS salidojums 29. maijā. FOTO Ekrānuzņēmums.

Pēdējā maija svētdienā, 29. maijā, tiešsaistes platformā Zoom norisinājās diasporas amatierteātru salidojums ar meistarklasēm tiešsaistē Augt! Audzēt! Audzināt!, ko organizēja Latviešu Kultūras Fonds Īrijā kopā ar Pasaules Latviešu Amatieru teātru savienību (PLATS) un Latviešu teātri Īrijā Sliedes. Salidojums pulcēja dažāda vecuma dalībniekus no trīs kontinentiem un vairāk kā 12 valstīm. Pirms meistarklasēm katrs teātris rādīja savu mājas darbu – videosižetu Kā mums šodien iet?, bet pēc meistarklasēm pulcējās aktivitātē Es zini, ka kādreiz man dārziņš būs! un kopīgās Zoom vakariņās. Pirms paša noslēguma salidojuma dalībnieki kavējās atmiņās kopā ar Latvijas vēstnieku Īrijā Jāni Sīli un grāmatas Pētersoni Īrijā autori Sandru Bondarevsku. Tam sekoja noslēgums ar improvizētu labākā aktiera un aktrises apbalvošanu un pateicības rakstu izsniegšanu PLATS pirmajai Valdei. Pasākumu finansiāli atbalstīja Latvijas Republikas Ārlietu ministrija un Latvijas Republikas vēstniecība Īrijā.

Pasākumu vadīja PLATS Valdes locekle Liāra Ozola, bet svinīgās uzrunas teica Pasaules Brīvo Latviešu apvienības Kultūras fonda un padomes (PBLA KF&P) valdes priekšsēdis Juris Ķeniņš; PBLA KF&P valdes vicepriekšsēde Anita Andersone; Amerikas latviešu apvienības Kultūras nozares vadītāja Valda Grīnberga; Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) priekšsēde Skaidrīte Aguļēviča un Latviešu Kultūras fonda Īrijā priekšsēdis un LELB Pasaulē Kristus Apvienotās evaņģēliski luteriskās latviešu draudzes Īrijā mācītājs Imants Miezis. Salidojumu atklāja PLATS Valdes priekšsēde Sandra Bondarevska.

Viesi uzrunās gan vēlēja labu ceļa vēju, gan daudzināja diasporas teātru iniciatīvas, gan arī rosināja paplašināt savu darbību. PBLA KF&P valdes priekšsēdis Juris Ķeniņš arī aicināja PLATS uzņemties un izpildīt vēl vienu uzdevumu – latviešu teātros iesaistīt arī tos, kas vairs nerunā latviski, bet kuriem ir latviešu saknes un interese par latviešu kultūru, lai popularizētu latviešu mākslu, tradīcijas un kultūru ne tikai diasporā, bet arī visā pasaulē citu kultūru starpā.

Tā kā visi teātri pēc pandēmijas ir atsākuši aktīvu darbu, tad teātri bija sagatavojuši mājas darbu – īsu video sižetu Kā mums šodien iet!, kur teātri rādīja gan savas ikdienas notikumus, gan izrāžu fragmentus, kas bija apvienoti gan foto kolāžās, gan speciāli veidotos sižetos. Daudzi no šiem video sižetiem jau apskatāmi salidojuma dalībnieku sociālo mediju platformās un tiks publicēti arī PLATS Facebook lapā un citur.

Meistarklases norisinājās teātra profesionāļu vadībā un ietvēra vairākās tēmās: Skatuves runa režisores un skatuves runas pedagoģes Māras Liniņas vadībā, Skatuves kustība skatuves kustību pasniedzēja un aktiera Viļņa Bīriņa vadībā, Aktiermāksla un improvizācija teātra režisores un improvizācijas pedagoģes Astras Kacenas vadībā un Izrādes veidošana multimākslinieces un režisores Kristas Burānes vadībā.

Pasākuma gaitā neatkarīgā žūrija visas dienas gaitā vēroja pasākuma dalībniekus un improvizētā vērtēšanā noteica labāko aktieri un aktrisi. Par Labāko aktrisi nominācijā “Mēs Tevi pamanījām!” kļuva Elita Baltaiskalna (Latviešu teātris Īrijā „Sliedes“) un par labāko aktieri - Inguss Priede (Birmingemas Mazais teātris un Londonas teātris „Trepes“).

Ņemot vērā, ka 4. maijs ir Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena, arī diasporā maija mēnesī tiek vairāk runāts par saiknes ar Latviju uzturēšanu. Arī diasporas teātru aktieri, kaut dzīvojot svešumā, tomēr savās mājās iespēju robežās veido latvisku vidi. Viens no šādiem latviskās vides veidošanas elementiem ir latvisks dārzs. Tāpēc salidojumā bija ietverta aktivitāte Es zinu, ka kādreiz man dārziņš būs! un Zoom ekrānos aktieri lepojās gan ar plašiem stādījumiem dārzā, gan arī telpās. Aktivitātes noslēgumā visi nonāca pie secinājuma, ka latvietis ir latvietis!, lai kurā pasaules malā būtu, un zemes darbi ir viena no latvieša ikdienas sastāvdaļām. Sarunām par dārzu sekoja kopīgas vakariņas Zoom un dižošanās ar latviešu ēdieniem, kur salidojuma dalībnieki stāstīja par teātru tradīcijām, starp kurām ir arī kopīgu svētku svinēšana un kopīgu latviešu ēdienu gatavošana pasākumos un ārpus tiem.

Vakara turpinājums izvērtās nostalģisks un aizkustinošs, jo pie PLATS teātru dalībniekiem tiešsaistē viesojās Latvijas vēstnieks Īrijā Jānis Sīlis, kurš stāstīja savu pieredzi saistībā ar amatierteātriem, un daudziem par pārsteigumu viņa pieredzes stāsti bija par notikumiem vairāku gadu desmitu garumā, gan esot aktierim Latvijā, gan diasporā.

Pēc tikšanās ar vēstnieku sekoja tikšanās ar Sandru Bondarevsku, kas ir grāmatas Pētersoni Īrijā autore. Sandra stāstīja par pētniecības darbu desmit gadu garumā, par atklāsmēm un grāmatas tapšanas procesu, piesaistot gan Īrijā dzīvojošo latviešu mākslinieci Santu Siliņu, gan arī sadarbojoties ar novadpētniekiem Latvijā un Īrijā.

PLATS teātri lepojās arī ar līdz šim organizācijā padarīto un ar pateicības rakstiem godināja pirmo PLATS valdi: valdes priekšsēdi Māru Lēvisu (Lewis), valdes locekļus Gitu Robaldi, Ievu Melbārdi, Dziesmu Teteri, Lauru Ritenbergu-Kinder, Jāni Mārtiņu Kārkliņu un valdes priekšsēža vietnieku Ingmāru Čaklo. PLATS priekšsēde Sandra Bondarevska ceremonijā uzsvēra, ka tieši šie cilvēki ir ielikuši stabilu pamatu PLATS dibināšanā un darbības uzsākšanā 2021. gadā un tieši viņi ir iedvesmojuši jauno PLATS valdi turpināt iesāktos un plānotos darbus.

Salidojuma dalībnieki atzina, ka šis bija ļoti saliedējošs un sirsnīgs pasākums, kas rosināja patīkamas atmiņas par Latviju un netieši arī par atmodas laiku, kas spēcina vēl šodien, kad daļa latviešu atrodas pasaulē. Tāpat arī pēc meistarklasēm dalībnieki bija apņēmības pilni iegūtās zināšanas izmantot teātra nodarbībās un izrāžu tapšanā, kas viennozīmīgi stiprinās arī nacionālo identitāti diasporas teātros.

Tāpat dalībnieki ir guvuši lielu iedvesmas devu nākotnes darbiem un projektiem. Pēc salidojuma noslēguma visi devās mājās apņēmības pilni jauniem radošajiem izaicinājumiem un ar lielu vēlmi tikties klātienē diasporas teātru saietā PLATS SOLIS, kas norisināsies 23. – 25. septembrī Stokholmā Zviedrijā.

PLATS SOLIS būs pirmais tik liela mēroga diasporas teātru kopā sanākšanas pasākums, kur aicināti piedalīties visi diasporas teātri bez ierobežojumiem. Saieta dalībnieku priekšnesumi un izrādes būs pieejamas publikai, jo PLATS nodrošinās iespēju tās apmeklēt ne tikai saieta dalībniekiem, bet arī skatītājiem.

Par Pasaules Latviešu Amatieru Teātru savienību (PLATS)

PLATS – Pasaules Latviešu Amatieru Teātru savienība ir 2021. gada 16. janvārī dibināta bezpeļņas organizācija, kas apvieno 22 diasporas latviešu teātru kopas no trīs kontinentiem un 13 dažādām valstīm – Austrālijas, Norvēģijas, Lielbritānijas, Dānijas, Norvēģijas, ASV, Beļģijas, Zviedrijas, Somijas, Islandes, Itālijas, Īrijas un Vācijas. PLATS dibinātāji ir ārvalstīs mītošie teātru profesionāļi, kuriem rūp Latvijas tēla spodrināšana un latviešu teātra mākslas attīstība ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. PLATS misija ir nodrošināt ciešu saikni starp latviešu amatierteātriem pasaulē.

Sandra Bindarevska,
PLATS priekšsēde
2022. gada 30. maijāAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com