Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Sabiedrības mācība MLB Daugavas skolā

Šoreiz par laikrakstiem

Laikraksts Latvietis Nr. 707, 2022. g. 22. jūnijā
Ilze Nāgela -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
MLBDaugavasSkola_2v

No kreisās: Dāna Rumpe, Ilze Nāgela, Inese Andersone. FOTO no Ilzes Nāgelas personīgā arhīva.

FOTO no Ilzes Nāgelas personīgā arhīva.

No kreisās: Dāna Rumpe, Inese Andersone. FOTO no Ilzes Nāgelas personīgā arhīva.

2020. gadā Melburnas Latviešu biedrības (MLB) Daugavas skolas pārzine Dzintra Latiša ierosināja uzsāka jaunu projektu – sabiedrības mācības stundas. Proti, visa mācību gada garumā 8. klases skolnieki tiek iepazīstināti ar latviešu sabiedrības aktivitātēm – biedrībām, grupām, Latviešu Namu, Sv. Krusta baznīcu, deju kopu, koriem, Daugavas Vanagiem, latviešu radio raidījumu grupu utt.

Sestdien, 4. jūnijā, MLB Daugavas skolā notika kārtējā sabiedrības mācības stunda. Pie Daugavas skolas 8. klases skolniecēm viesojās laikraksta Latvietis galvenā redaktore Ilze Nāgela, lai pastāstītu audzēknēm par latviešu laikrakstu vēsturi un par laikrakstu Latvietis.

Sākot jau ar vēsturi – par pirmo drukāto laikrakstu Eiropā (1605. gadā), tad pirmo drukāto laikrakstu latviešu valodā. Audzēknes ar interesi mēģināja lasīt latviešu valodu, kāda tā bija pirms 200 gadiem. „Latweeschu Awises“ („Latviešu Avīzes“) – Nr.1. „Zetturtdeenā tanni 5tā Janwar 1822.“...

Iepazīstināju ar latviešu preses Austrālijā vēsturi un laikrakstu Latvietis, kas tika dibināts 2008. gada augustā, lai dokumentētu notikušo, informētu par gaidāmiem notikumiem, izklaidētu un izglītotu. Jau pirmajā numurā tika noformulēts laikraksta lozungs: Austrālijas avīze latviešiem pasaulē.

Stundas turpinājumā aicināju audzēknēm uzrakstīt dažus teikumus par to, kas interesants viņām bijis pagājušā nedēļā.

* * *

Sacerējumi

Austrālijas skolā mana angļu valodas skolotāja prasīja – cik no jums runā vēl citu valodu? Skolotāja arī runā vēl vācu valodā. Viņa prasīja, lai es kaut ko pasaku latvieši valodā klasei. Pēc tam man draudzenes gribēja iemācīties latviešu valodu.

Dāna Rumpe,
Daugavas skolas 8.klases skolniece

* * *

Šo pirmdien man skolā bija sporta diena. Tajā dienā bija ļoti auksti. Dienas vidū sāka līt lietus, un drīz sāka stipri līt, un bija ļoti, ļoti auksti. Manas draudzenes bija slapjas, un es arī biju. Man draudzenes iedeva karstu šokolādi. Mamma atnāca man pakaļ ar dvieļiem uz McDonald.

Inese Andersone,
Daugavas skolas 8. klases skolniece

* * *

Sarunā audzēknes pastāstīja, ka viņām interesē žurnālista profesija. Novēlu viņām sekmīgu pēdējo mācību gadu Daugavas skolā un interesantas mācības nākamgad gan Melburnas Latviešu vidusskolā, gan AZVV (Annas Ziedares Vasaras vidusskolā).

Ilze Nāgela,
Laikraksta „Latvietis“ galvenā redaktoreAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com