Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Atvadas no Jāņa Priedkalna

Arhibīskapes Laumas Zušēvicas vēstule

Laikraksts Latvietis Nr. 710, 2022. g. 20. jūlijā
Lauma Zušēvica -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
Priedkalns

Jānis Priedkalns
28.03.1936.–14.06.2022.

Dārgā, sērojošā draudze, mīļie brāļi un māsas Kristū!

Žēlastība jums un un miers no Dieva, mūsu Tēva, no mūsu Kunga Jēzus Kristus!

2021. gada Lieldienu svētrunā prāvests Dr. Jānis Priedkalns teica: „Augšāmcelšanās notikums un tas, ka Kristus ir uzvarējis nāvi, deva arī „mazajam cilvēkam“ pamatu ticēt, ka viņš nav pēc šīs dzīves nolemts iznīcībai, bet gan, ka viņu gaida pilnīgāka dzīve mūžībā!“ Pilnīgāka dzīve kā tā, ko te pavadīja šis Dieva svētītais, ar tik daudzām spējām un dāvanām apveltītais cilvēks?

Jā. Vēl pilnīgākā dzīvē viņš iegājis! Tagad piepildījušies visas lūgšanas vārdi viņa iemīļotā dziesmā Tuvāk pie Dieva kļūt, sirds ilgojas..., jo viņš Dievu redz vaigu vaigā! Reiz Mazirbes tukšā dievnamā viņš ar Ilgu nodziedāja šo dziesmu, un brīnišķīgās akustikas dēļ vēl skaistāka skanēja viņa balss! Dziesmā vēl tiek lūgts: Ja kādreiz izprotams, man nav tavs prāts, tad ļaujies pielūdzams, man tuvāk nāc! Tā lūdzot, šis dievbijīgais zinātnieks centās izprast, kā zinātne un reliģija spēj doties roku rokā, atklājot Dievu ikkatrā radījumā un katra cilvēka spējās zināšanas pārvērst darbos, kuri nes svētību ne tikai cilvēkiem, bet arī dzīvniekiem un dabai.

Nelaiķis Arhibīskaps Arnolds Lūsis rakstīja: „Cilvēks ir tik liels, cik liels ir viņa mērķis.“

Prāvestam Jānim Priedkalnam viens mērķis bija kalpot ne tikai Dievam un Baznīcai, bet latviešu tautai. Viņam bija cēli mērķi, daudzus no kuriem arī sasniedza, bet kā Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē Virsvaldes locekļi un es piedzīvoja, viņš neaizmirsa, ka arī sīki darbi, pat daži vārdi spēj vairot svētību! Viņš visbiežāk pateicās citiem par labi veiktiem lieliem vai maziem darbiem! Kristus mīlestības Garā viņš palīdzēja mieru rast, ja bija radušās domstarpības. Tā viņš svētīja mūsu sadarbību! Paldies viņam!

LELBPasaulē Virsvaldes un savā vārdā arī Dievam pateicamies par viņa darbu, vadot Austrālijas Latviešu evaņģēliski luterisko draudžu apvienību un Adelaides latviešu draudzi, mācot latviešu skolās, Vasaras vidusskolā, kalpojot latviešu tautai.

Kristus augšāmcelšanās cerība lai stiprina jūs, kuri visdziļāk sērojat. No sirds izsaku visdziļāko līdzjūtību Tev, Ilga. Kā laulāta dzīves ceļa līdzgaitniece, Tu nesi svētību viņam un viņa kalpošanai! Paldies! Izsaku mūsu līdzjūtību arī jums, prāvesta Jāņa bērniem, mazbērniem, mīļai mazmazmeitiņai, ģimenes locekļiem. Paldies par to prieku, ko jūs ienesāt viņa dzīvē! Izsaku līdzjūtību ALELDAi, Adelaides draudzei un diakonam Ivaram Ozolam, draugiem. Kopā strādājot, jūs pastāvējāt caur daudzām pārmaiņām! Lai Dievs svētī turpmāko kalpošanu!

Kā Ilga minēja, prāvests Jānis strauji dzīvoja, strauji mira. Tagad viņš var, neraksturīgi sev, atpūsties, jo skrējienu ir pabeidzis un ticību ir turējis. Viņš netērēja laiku, bet dzīvoja apziņā, ka katra stunda ir Dieva dota! Katrs mirklis Kristus piešķirts, katrs brīdis Svētā Gara iedvesmots, lai kalpotu tā, ka pat „mazais cilvēks” saprastu, cik gan liels tas var kļūt – tik liels, cik sirds, kura mīlestībā un pateicībā Dievam kalpo, cilvēkiem tālāk dalot to, ko saņēmis!

Lai Dieva miers Jānim mūžīgā dzīvībā! Lai jums Kristus miers, kas ir augstāks par visu saprašanu! Bet to zinām, ka tas spēj dziedināt un svētīt, sēras pamazām pārvēršot pateicībā par tik labu, Dieva piešķirtu – pilnīgu dzīvi!

+LaumaAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com