Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


„Mēness staru svētki“

Vēl mazliet pakavējoties pie svētku izskaņas

Laikraksts Latvietis Nr. 714, 2022. g. 17. aug.
Greims Andersons (Graham Anderson) -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Kalvja Švolmaņa Mēness projekcija. FOTO Ekrānuzņēmums.

Koris. FOTO no Valdas Jefimovas personīgā arhīva.

Vēstnieks Marģers Krams (otrais no labās) piebiedrojies korim. FOTO no Valdas Jefimovas personīgā arhīva.

No kreisās: Aija Dragūna, Ingrīda Dārziņa. FOTO Anita Andersone.

Kovidam ir daudz, par ko atbildēt! Pat pēc Mēness staru svētku izskaņas koncerta atlikšanas uz vairāk nekā 12 mēnešiem, Kovids paspēja vēl vienu traucējumu radīt pašā koncerta dienā, sestdien, 2022. gada 11. jūnijā, Melburnas Latviešu namā. Melburnas Universitātes Mūzikas konservatorijas studentei Karmenai Drēziņai pēdējā brīdī, īsi pirms koncerta sākuma, bija pozitīvs Kovida-19 antigēna ātrās pārbaudes rezultāts, kas liedza viņai piedalīties un izpildīt paredzēto flautas sonāti. Cerams, ka Karmenas priekšnesumu varēsim baudīt vēlāk šajā gadā.

Mēness starus stīgo koncerts bija MLOA priekšsēdes Anitas Andersones lolojums, kā dziedējošas zāles vairāk nekā gada garumā pandēmijas Lockdown Blues – uzrīkot skaistu koncertu, lai iepriecinātu un iedrošinātu sabiedrību atkal pulcēties savā namā, reizē dodot koriem un talantīgajiem jauniem mūziķiem pēc ilga laika atkal klātienē uzstāties – visiem kopā līksmot pēc ilgstošā perioda, vadot sabiedrisko dzīvi attālinātā režīmā. Vienlaicīgi, Anitas meita Lija Andersone bija ilgāku laiku auklējusi domu par īpašu deju uzvedumu, savienojot tradicionālos tautas deju soļus un tērpus ar laikmetīgās dejas iemaņām vienā nepārtrauktā, aptuveni 45 minūšu garumā, deju un kustību virknējumā izmantojot īpašus gaismas efektus un piesaistot oriģinālu mūziku, sadarbībā ar savu draugu, mūziķi Ivaru Štubi. Tā izveidojās Mēness staru svētki.

Mēness staru svētki sākotnēji bija iecerēti 2021. gada maija beidzamajā nedēļas nogalē, no piektdienas līdz svētdienai. Svētku ietvaros bija iekļautas trīs deju uzveduma izrādes un koru, instrumentālistu un deju koncerts, kā arī vizuālās mākslas izstāde ar daiļamatnieku tirdziņu. Koncertā bija paredzēta arī Latvijas jaunās vēstniecības darbinieces Ievas Apines uzruna. Ieva bija nule uzsākusi darbu Kanberā, kā Latvijas pagaidu pilnvarotā lietvede, ar atbildību veikt sagatavošanās darbus Latvijas vēstniecības atvēršanai, pirms vēstnieka paredzētās ierašanās vēlāk.

Dažas dienas pirms pasākuma, pēkšņas pandēmijas uzliesmojuma rezultātā, svētki bija jāatceļ. Taču pagāja 10 mēneši, kad šī gada marta beigās varēja notikt svētku pirmais posms – Mēness stari danco ar trijām deju izrādēm – un Mākslas darbu izstāde Mēness starus stīgo...

Pagāja vēl nepilni divi mēneši pirms varēja noturēt svētku noslēguma koncertu.

Svētku dalībnieku sastāvs un programma šajā laika posmā bija nedaudz izmainījušies; deju uzveduma ansamblis bija skaitliski pieaudzis, un koncerta dalībnieki un programma arī nedaudz pamainījušies. Starplaikā Kanberā darbu bija uzsācis Latvijas vēstnieks Marģers Krams. Vēstnieka kungs 2021. gada decembrī, īsi pēc ierašanās, viesojoties Melburnā minēja, ka būtu priecīgs vēlreiz apmeklēt Melburnu un plašāk tikties ar vietējo latviešu kopienu. Krama kungs ar prieku pieņēma aicinājumu uzrunāt koncerta klausītājus 11. jūnijā. Vēstnieka kunga uzruna un Latvijas goda konsula Viktorijā Jāņa Roberta Dēliņa ievadvārdi ir publicēti Laikrakstā Latvietis (Nr. 706).

Vēstnieka kungu koncertā ar siltumu uzņēma jau no pirmās iepazīstināšanas, ko veica Anita Andersone. Krama kunga uzruna bija pārdomāta un atbilstoša koncerta noskaņojumam. Koncerta beigās viņš, Anitas aicināts, skatuves priekšā pievienojās koristu saimei (ar smaidu, kaut nedaudz kautrību), lai kopīgi dziedātu Pūt, vējiņi, un pēc koncerta pavadīja vairāk nekā divas stundas kafejnīcā runājoties ar koncerta apmeklētājiem un priecājoties par jautro, spontāno dziedāšanu.

Pats koncerts bija ļoti pacilājošs, priecīgs notikums ar dziesmu, deju un muzicēšanu. Uz Anitas lūgumu Kalvis Švolmanis sagatavoja zvaigžņoto mēness projekciju, kā arī aicināja Liju horeogrāfēt deju Ērika Ešenvalda dziesmai Krustiem zvaigznes debesīs kā veltījumu Latvijas Dziesmu svētku koncertu un citu vērienīgu pasākumu režisoram Uģim Brikmanim. Izcilais režisors bija Ērikam Ešenvaldam pasūtījis šo skaņdarbu 16 000 lielajam Kopkora uznācienam uz Mežaparka estrādes 2018. gada Dziesmu svētku Noslēguma koncertā. Uģis traģiski tika aizsaukts mūžībā neilgi pēc Dziesmu svētkiem. Melburnas tautiešiem bija iespēja ar Uģi iepazīties 2016. gada beigās, kad viņš bija viesis AL56. Kultūras dienās. Viņš piedalījās vairākos sarīkojumos, tostarp Atklāšanas koncertā un Referātu rītā, bet visciešākā sadarbība režisoram bija ar koristiem, iestudējot Uģa Prauliņa tautas mūzikas ciklu Pagānu gadagrāmata un izpalīdzot Kopkora koncertā ar režiju un programmas pieteikšanu. Tie, kuriem bija tas gods ar Uģi iepazīties, viņu atceras ar dziļu cieņu un sirsnību.

Jauktais koris Daina un vīru koris Veseris iesāka Krustiem zvaigznes debesīs, sadaloties uz pusēm, izveidojot zālē, katrā skatuves pusē savu spārnu, pamazām virzoties uz skatuves priekšā uzstādītajiem kora podestiem. Tajā pat laikā uz skatuves četri dejotāju pāri majestātiski soļoja, veidojot dažādus rakstus, līdz dejai pierimstot, tos pakāpeniski aizsedza viņiem priekšā sapulcējušies koristi, un beigās arī lejupslīdošais projekcijas ekrāns. Pirms mūzikas sākuma uz skatuves aizmugurējās sienas tika projicēts pilnmēness un zvaigžņotas debess attēls, kas atspoguļojās maigi viļņojošā jūrā. Pie dziesmas beigām, skatuves ekrānam lēni nolaižoties, kustīgais attēls pārgāja uz ekrāna pastiprinātā asumā un tur palika kā iespaidīgs, noskaņu izraisošs fons turpmākai koncerta daļai.

Šajā zvaigžņotajā inscenējumā skaisti saliedējās dziesma, kustība, deja, gaisma un multimediālais tēls. Pateicība pienākas komponistam Ērikam Ešenvaldam, horeogrāfei Lijai Andersonei, koriem Daina un Veseris, diriģentam Edgaram Vegneram, koru vadītājiem Robertam un Sandrai Birzēm, koncertmeistarei Sandrai Birzei, basģitāristam Dāvidam Zemdegam, dejotājiem: Lijai Andersonei, Dainai Jefimovai, Katei Jaunalksnei, Kārlai Jaudzemai, Lūkasam Elbertam, Kalvim Švolmanim, Kasparam Švolmanim, Tālim Švarcam, mēness attēla veidotājam Kalvim Švolmanim, gaismas meistaram Jānim Kārkliņam un skaņu inženierim Andrejam Jaudzemam, kurš īpaši no Adelaidas bija atbraucis asistēt. Bija liels prieks, ka Krustiem zvaigznes debesīs tika uzvests plašākai, nelatviešu publikai lielajā Ukraiņu labdarības koncertā, St. Kildas Palais teātrī šī gada 17. jūlijā.

Ingrīda Dārziņa atskaņoja viņai (un šim koncertam) pasūtīto Aijas Dragūnas sonāti trompetei un klavierēm – Mēnesī raugoties. Ingrīda ir 2. kursa trompetes studente Melburnas Universitātes konservatorijā. Aija Dragūna absolvējusi Sidnejas Mūzikas konservatorijas kompozīcijas nodaļu un studējusi arī diriģēšanu. Abas jaunās mūziķes pazīstās jau daudzus gadus, kad piedalījušās mūzikas nodarbībās Annas Ziedares Vasaras vidusskolā, un viņas ļoti baudīja šo piedāvāto iespēju sadarboties. Ingrīdu ar klavierspēli pavadīja koncertpianists Konrāds Olševskis (Konrad Olszewski). Skaņdarbs bija žilbinošs ar daudziem izaicinājumiem, kurus visus lieliski risināja gan Ingrīdas, gan Konrāda plūstošā spēle.

Vēlāk koncertā Aija demonstrēja arī savu diriģēšanas prasmi, nodiriģējot pašas komponēto skaņdarbu jauktajam korim Tumša nakte, kā arī Raimonda Tigula/Rasas Bugavičute-Pēces Rīta un vakara dziesma. Aija ir enerģiska un prasīga diriģente. Koris atsaucās ar abu dziesmu jaudīgu un sabalansētu izpildījumu. Aijas komponētā bērnu opera Maks un Morics piedzīvoja pirmizrādi Sidnejas Operas namā (Utzon Room) šī mēneša sākumā. (Red. Skat. rakstu LL715.)

Kasparu Švolmani redzēja koncerta ievadā, dejojot Krustiem zvaigznes debesīs uzvedumā, bet Kasparu otro reizi varēja baudīt pēc vēstnieka uzrunas, ar ģitāru rokās, atskaņojot paša komponēto Venna. Kaspars, pārliecies pār ģitāru, bija kā jaunā Boba Dilana dubultnieks. Kaspars dziedāja kopā ar Maiju Dārziņu, abiem dzidri tīrām balsīm, kuras skaisti saliedējās. Kompozīcija radusies kā pavadījums Lijas Andersones improvizētajām laikmetīgās dejas kustībām, sākumā aiz projekcijas ekrāna, to izmantojot, lai sakoncentrētu skatītāju uzmanību uz jebkuru viņas tā brīža redzamo ķermeņa daļu. Neparasta un pārsteidzoša sadarbība starp trim jauniem talantīgiem māksliniekiem.

Koncerta atlikušais posms piederēja koriem Daina un Veseris, izpildot gan jauktā, gan vīru kora latviešu skaņdarbus, kā arī divus angļu valodā, no kuriem viens bija cittautietieša komponēts, katram skaņdarbam saistoties ar mēness tēmu. Veseri pārsvarā vadīja Edgars Vegners, bet arī Sandra Birze, kad viņa nespēlēja klavieru pavadījumu. Edgars ir enerģisks, sajūsmas pilns diriģents un nespēja noslēpt savu prieku par Ešenvalda Stars (Zvaigznes) Vesera izpildījumā. Izpildījumu papildināja ēteriskas skaņas, kuras radīja daži koristi no glāzēm pildītas ar ūdeni. Edgars diriģēja arī Tumsā gāju ar Miķeļa Stepaņuka precīzo un entuziastisko bungu pavadījumu.

Jauktais koris arī skanēja izcili, un publikas pozitīvais atbalsts bija jaušams sirsnīgos aplausos. Diriģēšanu Sandra atstāja Edgara un Aijas pārziņā, lai viņa varētu pievienoties saviem dziedātājiem, nostiprinot spēcīgos soprānus. Publika dziedāja līdzi Aijas vadītajam Pūt, vējiņi, lai noslēgtu vērienīgo un daudzveidīgo koncertu, kurš atspoguļoja publikas entuziasmu un dalībnieku plašo talantu loku no jaunākajiem līdz mazāk jauniem izpildītājiem.

Pēc koncerta kafejnīcā norisinājās pacilātības un jautrības pilna sadziedāšanās, Mēnesim lēnām austot un ar labsajūtu raugoties pa logiem uz prieka pilniem un apmierinātiem tautiešiem!

Greims Andersons
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com