Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs Melburnā

Līdz šim visaugstākā līmeņa patreiz dienošo Latvijas valdības pārstāvju apmeklējums

Laikraksts Latvietis Nr. 715, 2022. g. 24. aug.
Greims Andersons (Graham Anderson) -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Sarīkojuma dalībnieki: Priekšā no kreisās: Sandra Birze, Lilita Lauriņa, Ingrīda Eimane, Linda Graudiņa, Marģers Krams, Dzintra Latiša, Sandra Karlsberga, Inese, Edgars Rinkēvičs, Simona Gaisa, Lia Kasparsone, Elita Gavele, Dāna Rumpe, Anita Andersone, Māra Rumpe, Māra Medeniece, Inta Brože.
Aizmugurē: Dāvids Zemdegs, Andis Graudiņš, Kalvis Jaunalksnis, Andris Eimanis, Uldis Zīverts, Roberts Birze, Edvards Mežciems, Viktors Brenners, Sofija Kirsanova, Rita Zemdega, Daina Jefimova, Līvija Judge, Lija Andersone.
FOTO Ingus Sveilis.

Svinīgs brīdis. No kreisās: Elita Gavele, Edgars Rinkēvičs, Marģers Krams, jauktais koris „Daina“. No labās pie karoga: Daina Jefimova un Lija Andersone. FOTO Ingus Sveilis.

LR ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. FOTO Ingus Sveilis.

No kreisās: Anita Andersone, Elita Gavele. FOTO Ingus Sveilis.

Sofija Kirsanova spēlē Sandras Aleksejevas-Birzes skaņdarbu „Variācijas par latviešu tautas dziesmu „Div’ dūjiņas““. FOTO Ingus Sveilis.

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, Diasporas vēstniece Elita Gavele un Latvijas vēstnieks Austrālijā Marģers Krams tiekas ar Melburnas Latviešu biedrības Daugavas skolas saimi. FOTO Konrāds Samulis.

Vēstnieces Elitas Gaveles tikšanās ar Melburnas sabiedrības pārstāvjiem:
Pirmā rindā no kreisās: Līga Dārziņa, Ingrīda Eimane, Linda Graudiņa, Elita Gavele, Anita Andersone, Dzintra Latiša, Māra Rumpe.
Aizmugurē: Dāvids Dārziņš, Henrijs Pacers, Pēteris Saulitis, Markus Dragūns, Jānis Kārkliņš, Pēteris Dārziņš. Trūkst Kalvis Jaunalksnis un Andris Eimanis.
FOTO Andris Eimanis.

No kreisās: Līga Dārziņa un Anita Andersone pie Austrālijas valdības automašīnu ar Latvijas karodziņu un reģistrācijas numura zīmi ar vienu vienīgu ciparu – 1. FOTO Andris Eimanis.

Sestdien, 6. augustā, Melburnas latviešu kopienai bija liels gods uzņemt viņa ekselenci, Latvijas ārlietu ministru Edgara Rinkēviča kungu. Ārlietu ministrs viesojās kā Austrālijas valdības viesis. Melburnas apciemojums sekoja, iepriekšējās trešdienas svinīgajai ceremonijai, atzīmējot Latvijas vēstniecības atklāšanu Kanberā, un bija daļa no viesuļvētras tūres pie tautiešiem arī Adelaidē un Sidnejā.

Pirmdien, 8. augustā, ministrs Rinkēvičs tikās ar savu Austrālijas kolēģi Peniju Vongu. Kopīgajā preses konferencē*, kura notika pēc viņu abu pārrunām, Ārlietu ministre Vonga, saistībā ar daudzveidīgo tautu izcelsmi Austrālijā, atzīmēja – „ka viņa zināja par Rinkēviča kunga tikšanos ar daudziem vietējiem latviešiem un latviešu kopienām, īpaši Sidnejā, Melburnā un, protams, Adelaidē.“

Rinkēviča kungu pavadīja Latvijas Speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos Elita Gavele, Latvijas vēstnieks Austrālijā Marģers Krams un Latvijas vēstniecības Kanberā padomniece, pārstāvniecības vadītāja vietniece Ieva Apine. Bez tam delegācijā vēl piedalījās Latvijas Ārlietu ministrijas darbinieki Andra Krūmiņa, ministrijas biroja vadītāja vietniece un Krista Raupa, Āzijas un Okeānijas valsts nodaļas padomniece, kā arī līdzi brauca Austrālijas valdības departamentu darbinieki un apsardzes komanda.

Ministrs un vēstnieki Melburnas Latviešu namā pavadīja apmēram 5 stundas, tiekoties ar daudziem vietējiem latviešiem un viņu ģimenēm.

Delegācijas triju mašīnu kolonnu sagaidīja Melburnas latviešu organizāciju apvienības (MLOA) priekšsēde Anita Andersone ar vairākiem sabiedrības darbiniekiem. Vizīte sākās Melburnas Latviešu biedrības (MLB) Daugavas skolā, iepazīstinot viesus ar skolas pārzini Dzintru Latišu, skolotājiem un skolas audzēkņiem. Īpašu iespaidu uz bērniem atstājusi pie skolas pagalma novietotais auto, ar kuru ministrs ceļoja; liela melna Austrālijas valdības automašīna ar tumšiem logiem, Latvijas karodziņu un reģistrācijas numura zīmi ar vienu vienīgu ciparu – 1.

Viesi pusdienoja ar kopienas pārstāvjiem kafejnīcā Rīga, kur kafejnīcas talcinieki, Lindas Drēziņas vadībā, sirsnīgi gādāja par viesu maltītēm un atspirdzinājumiem.

Lielajā zālē ministru Rinkēviču un viesus sagaidīja aptuveni simts ļaužu. Karogam ienākot, zālē skanēja Ērika Ešenvalda Dvēseles dziesma, Sandras Birzes klavieru pavadījumā. Pēc Valsts himnas Anita Andersone, MLOA priekšsēde, ievadīja sarīkojuma tālāko norisi ar nu jau viņas ierasto atzinību zemes tradicionālajiem aizbildņiem. Pēc konspektīva ieskicējuma par Melburnas latviešu sabiedrības izveidošanu un kopienas patreizējo darbību, sekoja priekšnesumi, atspoguļojot nule aprakstīto.

Klausītājus manāmi aizkustināja koru velte – jauktā kora Daina un vīru kora Veseris sniegumi: Ērika Ešenvalda Krustiem zvaigznes debesīs un vēlāk – sarīkojuma izskaņā Raimonda Tigula/Rasas Bugavičute-Pēces pacilājošā Lec, saulīte. MLB Daugavas skolas absolventu klases audzēknes Dāna Rumpe, Lia Kasparsone un Inese Andersone skaitīja Māras Cielēnas dzejoli Baltais solījums, un vijolniece Sofija Kirsanova spēlēja Sandras Aleksejevas-Birzes skaņdarbu Variācijas par latviešu tautas dziesmu „Div' dūjiņas“. Tā nebija pirmā reize, kad Sofija sagādāja prieku Rinkēviča kungam un Gaveles kundzei. Sofijai, Konrāda Olševska klavieru pavadījumā, bija gods spēlēt Latvijas vēstniecības atklāšanas pieņemšanā Nacionālajā galerijā Kanberā, kur viņa iepriecināja augstos viesus ar Pētera Vaska Mazā vasaras mūzika un Jāņa Ķepīša Dienvidu skices, saņemot ilgstošus, sajūsmu pilnus aplausus. Turklāt Sofija 2018. gadā, kopā ar kamerorķestri Israel Camerata Tel Avivā, koncertā spēlēja Handeļa oratoriju Sauls, Gaveles kundzei vēstnieces dienēšanas posmā Izraēlā.

Priekšnesumiem izskanot, Rinkēviča kungs uzrunāja kopienas dalībniekus un atbildēja uz jautājumiem, jautājumu un atbilžu sesijā, kuru prasmīgi novadīja MLOA vicepriekšsēdis Jānis Kārkliņš. Ministrs runāja par karu Ukrainā un nepieciešamību Latvijai un pasaules demokrātijām atbalstīt Ukrainu visos iespējamos veidos. Viņš minēja Ukrainu, kā kara frontes līniju, kura, ja netiks apturēta, ļoti nopietni apdraudētu Latvijas suverenitāti, vēl norādot, ka Latvijas dalība NATO ir īpaši svarīga aizsardzībai pret iespējamo Krievijas agresiju.

Neraugoties uz ministra uzrunas satura nopietnību, viņš runāja ar siltumu un humoru, kā arī demonstrējot asu un koncentrētu intelektu. Rinkēvičs kungs ir bijis Latvijas ārlietu ministrs vairāk nekā 11 gadu, strādājot četrās valdībās. Kā viņu kopīgajā preses konferencē jokoja Penija Vonga, viņa ir bijusi Austrālijas ārlietu ministre tikai 11 nedēļas.

Sarīkojums noslēdzās ar emocionālu Pūt, vējiņi koru izpildījumā, kuram ar iejūtību pievienojās publika, pavadot karogu no zāles. Uz Anitas Andersones aicinājumu, korim zāles priekšā piebiedrojas vēstnieki Elita Gavele un Marģers Krams.

Viesi pakavējās kafejnīcā vēl vairāk par stundu, sarunājoties un iepazīstoties ar kopienas locekļiem līdz brīdim, kad bija jādodas uz lidostu, lai paspētu reisu uz Sidneju. Tikmēr diasporas vēstniece blakus skolas telpās izmantoja spontāni radušos iespēju tikties ar sabiedrības organizāciju pārstāvjiem un darbiniekiem. Gaveles kundze izrādīja īpašu interesi par Latviešu Ciema darbību.

Kopumā bija ļoti uzmundrinoša un auglīga vizīte, kurš neapšaubāmi bija līdz šim visaugstākā līmeņa patreiz dienošo Latvijas valdības pārstāvju grupējums, kurš apmeklējis Austrāliju. Vizīte bija sākotnēji paredzēta šī gada martā, bet tika atsaukta dēļ Ukrainas kara uzliesmojuma. Kaut augusta vizīte notika ar īsu brīdinājumu, pulcējās kupls skaits interesentu. Esmu drošs, ka nemaldīšos, ja teikšu, ka dalībnieku pulks, kuram bija iespēja apmeklēt sarīkojumu, juta, ka piedzīvojuši kaut ko īpašu.

Sirsnīgi pateicamies Ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam un vēstniecei Elitai Gavelei un pārējiem Ārlietu ministrijas pārstāvjiem, vēstniekam Marģeram Kramam un vēstniecības darbiniekiem, kā arī Austrālijas valdības amatpersonām, kuri visi padarīja Melburnas vizīti iespējamu un tik veiksmīgu.

Greims Andersons
Laikrakstam „Latvietis“

* https://www.foreignminister.gov.au/minister/penny-wong/transcript/joint-press-conference-canberraAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com