Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Valoda, valodiņa...

Pasakos ar PALDIES

Laikraksts Latvietis Nr. 715, 2022. g. 24. aug.
Sanita Dāboliņa -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DabolinaSanita

Sanita Dāboliņa.

ATBILDU UZ JAUTĀJUMU: PALDIES vai PATEICOS?

„Esmu lasījusi, ka vārdā pateicos ir ietverta tik būtiska vērtība kā pateicība, bet paldies esot tukšs vārds. Vai tiešām?“ raksta Ilze.

Ja palasa ezoteriskas ievirzes blogus un ierakstus sociālajos tīklos, tad tā var šķist gan. Manuprāt, tendence šādi uzskatīt nāk no krievu valodas vides: paldies analogs спасибо esot veidojies no vārdiem спаси, Бог ('glāb, Dievs'), savukārt mūsu pateicos līdzinieks ir благодарю (благо дарю – 'dodu svētību, labumu; svētu'). Tad nu katrs atrod kādu maģisku skaidrojumu, kāpēc teikt vienu vai otru. Nez vai mūsdienās varam pilnīgi precīzi uztvert saturu, kuru pateicības vārdos ielikuši pirms daudziem gadsimtiem dzīvojuši cilvēki, bet nevajadzētu arī mehāniski piekabināt savu skaidrojumu, piemēram, paldies nozīmējot 'palīdzi, Dievs, tikt no kāda vaļā' u. tml.

Paldies, cik man saprotama šā vārda izcelsme, radies no palīdzi, Dievs. Līdzēt, palīdzēt ir vairākas nozīmes, pamatnozīme – 'rīkoties, darboties, lai novērstu vai samazinātu (kādam) ko nevēlamu', no tiem veidojies arī modernais termins līdzestība 'savstarpēja sadarbība, sapratne un uzticība darbā ar klientu'. (Tiem, kas grib rakties dziļāk šajā tēmā, varu ieteikt analizēt arī spēcīgo vārdu līdzināt.) Drīzāk paldies var uztvert kā divvirzienu (gan tam, kuram pateicas, gan sev) laba vēlējumu nekā ko negatīvu.

Vārds pateicos, izsakot to pašu pateicību, ko paldies, latviešu valodā ir mazāk ietilpīgs un salīdzinoši neitrāls: tas nāk no teikt, kura pamatnozīme ir 'runāt, parasti īsi (kādu tekstu, vārdus), runājot paust (ko); sacīt'. Pazīme, kas tam piešķir personīgāku, dziļāku dimensiju, konkrētas personas iesaistīšanos, ir personas forma: (es) pateicos; (mēs) pateicamies.

Pateicība nāk no mūsu sirds, tās nozīmi pastiprina konteksts un runātāja intonācija, bet vārdu izvēle ir pakārtots jautājums. Gan paldies, gan pateicos, gan tencinu, kurš arī vēl nav zudis, ir sava vieta valodā, un neviens no tiem nekavē savstarpēju saprašanos un turpmāku komunikāciju.

Sanita Dāboliņa
Laikrakstam „Latvietis“

#latviešuvaloda
#dzimtāvaloda
#raksti #rakstītprieks
#komunikācijakākvalitātesinstruments
#ceļāuztavugrāmatu
#valodairkāupeAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com