Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


MLOA kopsapulce apstiprina jaunu valdi

Ar skatu uz jauna MLOA valdes priekšsēža izraudzīšanu un LAAJ prezidija pārnākšanu uz Viktoriju

Laikraksts Latvietis Nr. 727, 2022. g. 18. nov.
Anita Andersone -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
MLOA

Jaunā MLOA valde. No kreisās: Jānis Dēliņš, Linda Graudiņa, Jānis Kārkliņš, Anita Andersone, Ivars Neiburgs un Daina Jefimova. Trūkst Kalvis Švolmanis. FOTO Andis Graudiņš.

Sestdien, 12. novembrī, Melburnas Latviešu namā notika Melburnas Latviešu organizāciju apvienības (MLOA) gada sapulce. Piedalījās 14 biedru organizāciju locekļi, pārstāvot 12 organizācijas un MLOA valdi.

MLOA sastāvā ir 21 organizācija: Austrālijas latviešu teātris; Daugavas Vanagu Melburnas nodaļa; jauktais koris „Daina“; Korporāciju kopa Melburnā; Latviešu Daiļamatnieku apvienība Austrālijā; Latvieši Izglītības veicināšanas kooperatīva sabiedrība „Dzintari“; Latviešu Jaunatnes apvienība Austrālijā Melburnas nodaļa; Latviešu savstarpējās palīdzības biedrība „Latviešu Ciems“; Melburnas Latviešu biedrība; MLB Daugavas skola; Melburnas Latviešu evanģēliski luteriskā draudze; Melburnas Latviešu nama kooperatīvs; Melburnas Latviešu sports; Melburnas Latviešu vidusskola; Tautas deju ansamblis „Piektais Ritenis“; Rīgas 1. gaidu vienība; Rīgas 102. skautu vienība; Tautas deju ansamblis „Ritenītis“; slēpotāju klubs „Zilās acis“; Studenšu korporāciju kopa Melburnā un 3ZZZ latviešu radio raidījuma komanda.

Kā katru gadu, kopsapulce ievēlēja jaunu valdi un jaunu revīzijas komisiju. Valdei kandidēja un vienbalsīgi ievēlēja: Jāni Kārkliņu, Jāni Dēliņu, Lindu Graudiņu, Ivaru Neiburgu, Kalvi Švolmani un Dainu Jefimovu. Priekšsēde pateicas valdes locekļiem par draudzību, atbalstu un veiksmīgu sadarbību. Lija Andersone, kura daudzus gadus strādājusi valdē, šoreiz nekandidēja, jo viņa paredzamā nākotnē atradīšoties ārzemēs. Lijas īpašais devums valdes darbībai beidzamajos gados ir bijis atbalstot MLOA darbības turpināšanu, pandēmijas laikā gatavojot filmas, kuras arvien var tīmeklī aplūkot: Baltiešu Aizvesto piemiņas sarīkojumu 2020. gadā; Valsts svētku sveicienus 2020. un 2021. gados, „Taisīšu tiltu pār plašu jūru“ un „Lec, saulīte, spīdi spoži“ un „Barikādēm 30“ 2021. gadā ar vijolnieces Sofijas Kirsanovas barikādēm veltīto koncertu. Kopsapulce apsveica sabiedrībā labi pazīstamo jaunieti Dainu Jefimovu ar iestāšanos valdē, kura kopā ar Kalvi Švolmani nesīs jauniešu lāpu tālāk.

Revīzijas komisijas sastāvs nemainījās. Vienbalsīgi ievēlēja Ēriku Cīruli, Saliju Cīruli un Markusu Dragūnu. Priekšsēde pateicas arī revīzijas komisijai par atbalstu un operatīvo darba izpildīšanu.

Kaut MLOA priekšsēdes termiņš notek nākamā gada beigās; priekšsēde ziņoja, ka viņa vairs nekandidēšot – laiks būs pienācis pēc 9 nodienētiem gadiem dot iespēju to godu un atbildību MLOA vadīt kādam citam. Ar 2023. gadu beidzas arī patreizējā LAAJ prezidija rotācija Dienvidaustrālijā, pēc kā prezidijam paredzēts pārnākt uz Viktoriju. Kaut bieži ticis pieņemts, ka vietējais organizāciju apvienības vadītājs automātiski LAAJ prezidija priekšsēža lomu uzņemas, MLOA valde proponēja īpašu izraudzīšanas procesu, kas dotu sabiedrībai iespēju apliecināt savu uzticību LAAJ vadībai. Sapulcē vienojas, ka katru organizāciju aicinās tuvākajās nedēļās izvirzīt LAAJ prezidija priekšsēža kandidātus, par kuriem jaunā gadā MLOA, īpaši šim mērķim sasauktā kopsapulcē, nobalsos. Izvirzītais kandidāts pa gada laiku varētu sākt veidot savu komandu ar apmēram 7 līdzdarbiniekiem, kuri tad kopā ar Austrālijas un Jaunzēlandes vicepriekšsēžiem izveidotu jauno prezidiju, kuru oficiāli apstiprinātu 2023. gada decembra pilnsapulcē, AL59. Kultūras dienu laikā. Šāds process dotu Melburnas sabiedrībai iespēju izteikties par LAAJ vadību un iespēju sagatavoties prezidija pārņemšanai, lai būtu gluda darbības pāreja no Adelaides uz Melburnu un lai varētu nekavējoties uzsākt darbu.

Sapulcē tika pārrunāta arī paredzētā LAAJ ārkārtas pilnsapulce, kurā tikšot proponēti jauni statūti. Sapulces dalībnieki izrādīja lielu interesi paredzētās statūtu maiņās, un ar nepacietību gaidīs sapulces izziņojumu un dokumentus ar paredzētajiem grozījumiem un to pamatojumiem.

Par MLOA valdes un organizāciju pēdējā gada darbību tiks sniegta tuvāka informācija kādā no turpmākajiem LL izdevumiem.

Anita Andersone,
MLOA priekšsēde
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com