Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


18. novembra svētki Pertā

Akts pieņēma parasto kārtību

Laikraksts Latvietis Nr. 729, 2022. g. 2. dec.
Jānis Purvinskis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

LAAJ Pertas vicepriekšsēdis Jānis Vucēns pasniedz Intai Robinsonei LAAJ Atzinības rakstu. FOTO Sarmīte Vucēna.

Kaut Valsts svētku runātājs no Latvijas jau bija pie mums 13. novembrī, tomēr mūsu Valsts svētkus Pertā vēl vienmēr svinam tieši 18. novembrī. Tā arī šogad, jau plkst. 7.00 no rīta kopiņa Pertas latviešu bija pulcējušies Pertas Latviešu Centra priekšā pie augstajiem karogu mastiem, lai svinīgi sveiktu mūsu dzimteni tās 104. dzimšanas dienā, karogu mastos uzvelkot mūsu sarkanbaltsarkanos karogus, kuri visu dienu rādīs tuvākā apkārtnē, ka šodien šeit notiek kaut kas sevišķs. Jā gan, šeit Pertas latviešu kopiņa svin savas dzimtenes – Latvijas Valsts svētkus.

Tūlīt iešaujas prātā, ka tieši tagad mums tuvo kaimiņu valsts – Ukraina vēl sīvi cīnās par savu brīvību. Tas pats ienaidnieks, pret kuru mēs jau esam cīnījušies vairākas reizes, vēl nav iemācījies dzīvot ar saviem kaimiņiem. Mēs šodien arī jūtam ukraiņiem līdzi un atceramies mūsu pašu cīņas.

Pēc Uzmanību karogiem! Latvijas sarkanbaltsarkanie karogi lēni un svinīgi uzvijās mūsu abos augstajos mastos. LAAJ vicepriekšsēdis Pertā Jānis Vucēns mazajai sapulcējušos saimei teica dažus Valsts Svētku sveiciena vārdus, un mūsu svētku svinības bija sākušās. Vēl tika atgādināts, ka, saulei rietot, nāksim šeit atkal kopā un Latvijas karogus atkal svinīgi nolaidīsim no karogu mastiem.

Tā arī jau ar saulrietu mēs viens otru sveicām ar Sveiks svētkos! – mūsu valsts svētkos – 18. novembrī, kuru šovakar bieži dzirdējām skanot Pertas Latviešu Centra pagalmā. Kad visi atkal salasījāmies ap mūsu augstu plīvojošo karogu mastiem, Latvijas sarkanbaltsarkanie karogi, šoreiz lēni slīdēja lejā no nama abiem karogu mastiem. Vēl turpinot, pēc mūsu pertiešu tradīcijas, nodziedājām jau pierasto korāli Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils, un ar to tad tikām aicināti uz Daugavas Vanagu klubu, kur tad svētki turpināsies ar Svētku aktu.

Mūsu saimi šogad kuplināja daži mūsu valodas klases skolnieki, daži jauniebraukušie ciemiņi gan no Austrālijas Austrumu pavalstīm, gan pat no Latvijas, par ko bijām ļoti pateicīgi, jo pirms pāris dienām svinētās Valsts svētku ciemiņu runas šodien mūsu rindas bija izretinājušas. Arī mūsu runas teicējs, diemžēl bija paspējis noķert pandēmijas pazīmes un nevarēja ierasties. Tomēr bija paspējis LAAJ vicepriekšsēdim Jānim Vucēnam pastāstīt par savu runu, kuru Jānis arī mums pasniedza.

Acīm neredzot kaut kādi rūķīši bija darbojušies arī visu lietu nokārtošanā, tas bija gan krēslu sakārtošanā, pierasto uzkožamo un svētku svinību gatavošanā, gan ēdienu un dzērienu nokārtošanā. Mīļie rūķīši, jums nu liels paldies no mums visiem! Jo tiešām, klubs bija sakārtots viesu saņemšanai.

Akts pieņēma parasto kārtību, šoreiz ar ev. lut. Sv. Pāvila draudzes priekšnieces Ievas Vlāhovas kundzes vadīto svētbrīdi, kam sekoja Sarmītes Vucēna kundzes nolasītie apsveikumi.

Tad LAAJ Atzinības rakstu – Anitai Rudakai (neklātienē) un Intai Robinsonei pasniedza mūsu Pertas LAAJ vicepriekšsēdis Jānis Vucēns. Pēc šī jaukā darbiņa Jānis Vucēns sniedza Svētku runu īsā apskatā par mūsu valsts tapšanu un svarīgākiem notikumiem, kuri ļāva Latvijas valstij nodibināties, arī minot pašreizēju stāvokli Ukrainā.

Pēc savas runas LAAJ vicepriekšsēdis Jānis Vucēns mūs aicināja nodziedāt Latvijas valsts himnu, kuru mēs arī godam izdarījām. Ar to tad mūsu Latvijas Valsts Svētku oficiālā daļa bija beigusies, un mēs vēl uzkavējāmies klubā, uzdzerot kādu glāzīti vīna vai krūzīti kafijas mūsu valsts dzimšanas dienai par godu. Paldies Jānim Vucēnam un Sarmītei un tiem noslēpumainajiem rūķīšiem, par kuriem es neko nezinu, bet saku viņiem lielu paldies.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com