Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


„Finiša nav, ir tikai starts!“

Janvāris „VĪTOLU FONDĀ“

Laikraksts Latvietis Nr. 739, 2023. g. 15. febr.
Vītolu fonds -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Ziedotāja Dzintra Bungs tiekas ar stipendiātiem. FOTO Vītolu fonds.

Ik mēnesi fonds publicē ziņu apskatu, ar kuru dalāmies ne tikai sociālajos tīklos, bet arī nosūtam ziedotājiem personīgi. Vēlamies ar šīm ziņām dalīties arī ar jums, kuri seko līdzi fonda jaunumiem laikrakstos Amerikā, Austrālijā, Lielbritānijā, Zviedrijā un u.c. Vislielāko paldies gribam teikt mūsu sadarbības partneriem: laikrakstam Laiks un galvenajai redaktorei Ligitai Kovtunai, laikrakstam Latvietis un galvenajai redaktorei Ilze Nāgelai, laikrakstam Latvija Amerikā un galvenajai redaktorei Vitai Gaiķei, portālam Latviesi.com un redaktorei Ievai Freinbergai par atbalstu kopējā mērķa sasniegšanā!

Janvārī dibinātas jaunas stipendijas, studenti kārtoja eksāmenus un viesojās absolvētajās novada skolās. Lai arī sals un sniegs vēl neatkāpjas, šķiet, ka tas neattur jauniešus doties 200 km uz sava novada skolām, lai pastāstītu par ziedotāju sniegto atbalstu un dalītos pieredzē par studijām augstskolā.

Jau vairākus gadus par tradīciju kļuvis Jāņa Andersona ziedojuma līgums – tas ik gadu ir pats pirmais Vītolu fondā. Kopš 2007. gada dibinātas vectēva Jāņa Andersona piemiņas, Aivara Andersona ģimenes, kā arī Sarmītes Andersones-Šveics jubilejas stipendijas. Ar Jāņa Andersona atbalstu dibināta arī Zviedrijas-Latvijas apgabala Rotari kluba stipendija. Viņš ik gadu tiekas ar stipendiātiem, kā arī ir semināra Ko Tev neiemāca skolas solā? Iniciators. „Viņš dod spārnus un stāsta par lidotprieku, māca raudzīties debesīs un saskatīt zvaigznes,“ tā par ziedotāju saka viņa izskolotie stipendiāti.

Arvien vairāk uzņēmumu pievērš uzmanību sociālajai atbildībai, domājot par ilgtermiņa rezultātu nākotnē. Janvārī SIA BTT, SIA Komercizglītības centrs un SIA VISMA uzņēmumu vadītāji ar ziedojumu nolēma pievienoties plašajam fonda pulkam.

Skaistu dāvanu saviem stipendiātiem sarūpēja ziedotāja Dzintra Bungs, aicinot apmeklēt Latvijas Okupācijas muzeja ekspozīciju. Ziedotāja prot priecāties gan par jauniešu sasniegumiem mācībās, gan par dāvanā saņemtiem saldumiem. Ar Jāņa Arvīda Bungs un Metas Kalniņas Bungs piemiņas stipendijas atbalstu izskoloti jau 14 jaunieši.

Janvārī lepojāmies:

Par ziedotāja Gundara Strautnieka saņemto apbalvojumu Kokneša balvu, ko piešķir personām, kas ziedojušas savu laiku, talantu un līdzekļus, lai stiprinātu Garezera misiju: „Pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, veicinātu latvietību un saites ar Latviju.“

Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) godināja labākos pētniekus, piešķirot katram īpašas balvas. Inga Pudža, uzsākot studijas Latvijas Universitātes studiju programmā Fizika, saņēma Edvīna Samuļa stipendiju (2012-2015). LZA Ingai piešķīrusi Ludviga un Māra Jansonu balvu fizikā par darbu Lokālās struktūras ietekme uz vara molibdāta un tā cieto šķīdumu termohromajām īpašībām. Savukārt Linards Lapčinskis, uzsākot studijas Rīgas Tehniskajā universitātes studiju programmā Ķīmija, saņēma Ata un Balvas Bredovsku stipendiju (2011-2014). LZA Linardam piešķīrusi Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijā par darbu Triboelektriskais efekts polimēru sistēmās: virsmas lādiņa veidošanās un enerģijas savākšana.

Gadu no gada kā labāko pasniedzēju Latvijas Universitātē atzīst mūsu bijušo stipendiātu Edvīnu Danovski. Viņam tika piešķirta „SEB bankas“ stipendija (2004-2007), kā arī Edvīns ir bijis viens no pirmajiem fonda stipendiātiem, kuram bija iespēja piedalīties Pasaules latviešu jaunatnes seminārā 2x2. Šobrīd viņš ir docents Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedrā, vecākais juridiskais padomnieks Saeimas Juridiskajā birojā, bet pats svarīgākais viņš ir īstenojis fonda vēlējumu „ar izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu atgriezties” un dibinājis stipendiju. Janvārī viņš publicējis grāmatu Administratīvās tiesības. Mācību grāmata divos sējumos.

Daļa no stipendiju saņēmējiem vēlāk dzīvē paši kļūst par ziedotājiem, īpaši to neafišējot. Roberts Veins ir no šī ziedotāju pulka, kurš noformējis automātisko ikmēneša maksājumu Draugu stipendijai. Studējot Roberts saņēma Gunāra un Ināras Reiņu stipendiju. Tagad viņš atradis darbu SIA Kokpārstrāde 98, kuras dibinātājs bija Visvaldis Dzenis. Šobrīd uzņēmuma vadītājs ir Gunārs Dzenis, kurš stiprina nozares attīstību, dodot stipendijas arī proftehnisko skolu audzēkņiem, specializācijā – kokpārstrāde.

Janvāris, lai arī piepildīts ar gaišām ziņām par mūsu jauniešu sasniegumiem, ir bijis arī klusuma un dziļu pārdomu vīts. Janvāra sākumā 98 gadu vecumā mūžībā devies fonda uzticams draugs Bruno Krūmiņš, ar kura palīdzību dibināta un ilgu laiku administrēta Adelaides Latviešu biedrības Benitas Vembris piemiņas stipendija. Sadarbība ar Adelaides Latviešu biedrību ilga sešpadsmit gadus, šajā laikā palīdzot izskolot talantīgus jaunos mūziķus.

„Mana mīļā latviešu tauta, vai tu jūti, ko nozīmē būt vienotai? Gribēt ar vienu gribu, varēt ar vienu spēku, darīt un izdarīt ar vienu domu?“ ar šādiem vārdiem noslēdzās Bruno Krūmiņa pēdējā vēstule fondam. Tas vienmēr būs pamudinājums, kuru ir vērts atcerēties arī mūsu ikdienas darbā.

Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv
10.02.2023Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com