Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Bitīte, dravnieks, ziedotāji un dziedātāji

Muzejs un pētniecības centrs „Latvieši pasaulē“ pateicās atbalstītājiem

Laikraksts Latvietis Nr. 739, 2023. g. 15. febr.
Sarma Muižniece Liepiņa -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
LaPa-muzejs-2v

1966. gadā „Tērvetē“, Kanādā dzied (no kreisās) Jānis Dedelis, Juris Zilkalns un Leons Dedelis, ģitāru spēlē Andris Caunītis. Attēls no muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma. Ingrīdas Mazutis dāvinājums.

2022. gadā Rīgā dzied (no kreisās) Dainis Ruņģis, Kevin Irlen, Jeremy Smedes. Sadziedāšanās muzeja „Latvieši pasaulē“ 11. novembrī.

Bitīt' šuva meldru krēslu,
Auzu salmu galiņā.
Kur pašai atsēsties,
Dravinieku mielojot.

Ziemas sākumā, kad muzejā un pētniecības centrā Latvieši pasaulē jau plānojam nākošā gada izstādes un izglītības programmas, cerīgi ieskatos manā mīļākajā latviešu tautasdziesmu izlases grāmatiņā. Tā ir Veronikas Strēlertes 1946. gadā Stokholmā izdotā Māras laiva. Neliels sējums mīkstos vākos, bet dabas, dzīves ritmu un atziņu pārpilns.

Pārdomājot Ukrainā sevišķi smago gadu un kā karš tur mūs visus pēc Kovida gadiem no jauna izsita no ierastajām un ērtajām sliedēm, mani ļoti uzrunāja šī tautasdziesma. Tajā izjūtu mīļumu, rūpes, viesmīlību, saticību, līdzsvaru, pat saldumu. Bitīte ar dravnieku. Kopējs darbs un kopēja raža. Viss noderīgs un tālāk dodams. Un jūtu, ka tieši šī tautasdziesma atspoguļo arī to, uz ko muzeja saime ir tiekusies aizgājušajā gadā un ko ceram turpināt veidot un veicināt šajā gadā.

Tās ir rūpes ne vien par to latviešu kultūras mantojumu, ko ikdienā kopj tie, kas dzīvo ārpus Latvijas, un par vienreizējiem priekšmetiem un atmiņu pierakstiem, kas mūsu pastāvīgajam krājumam jau uzticēti, izstādēs izcelti, skolēniem rādīti un pētniekiem pieejami, bet arī vēlēšanās viesmīlīgi uzņemt jūs mūsu telpās; rast vietu, kur visiem Latviešiem pasaulē ērti ienākt, piedalīties. Kopā ar nelielām tematiskām izstādēm no mūsu krājuma, piedāvājam Berga bazārā Rīgā kopā dziedāt, lasīt vēstules, pārrunāt ārpus Latvijas sarakstītas grāmatas, klausīties referātus un dzeju, un skatīties filmas. Labprāt arī tiekamies ar jums virtuālos pasākumos par dažādiem tematiem vienalga, kurā pasaules malā jūs pašreiz mītat. Ja esat šovasar Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā no 9. jūnija līdz 3. septembrim būs atvērta Latvieši pasaulē jaunā, krāšņā, vērienīgā izstāde Uzvilkt Latviju!. Lai uzzinātu vairāk par to, ko katru mēnesi piedāvājam, lūdzu, ieskatieties mūsu mājas lapā www.lapamuzejs.lv, vai atsūtiet savu epasta adresi info@lapamuzejs.lv, lai varam jums piesūtīt muzeja vēstkopas un ziņojumus par pasākumiem, izstādēm un izglītības programmām dažādiem vecumiem.

Muzejs un pētniecības centrs Latvieši pasaulē ir sabiedriska organizācija – privāts, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas akreditēts muzejs. Muzeja krātuve ar vairāk kā 26 000 izceļošanas vēstures liecībām atrodas Rīgā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās, un mūsu birojs ar nelielu tematisku izstāžu zāli un pasākumu telpu jau otro gadu atrodas Berga bazārā Rīgas centrā. Muzeja darbību uztur un atbalsta galvenokārt ZIEDOTĀJI, tādēļ vēlamies sirsnīgi pateikties ikvienam no jums, kas ziedojis mums dažādām akcijām un mērķiem 2022. gadā, un pateikties jau iepriekš tiem, kas vēlas mūsu darbu atbalstīt 2023. gadā. Pateicoties dāsnajiem ziedotājiem, biedru, organizāciju, kā arī nozīmīgajam valsts atbalstam (Valsts kultūrkapitāla fondam, Kultūras ministrijai, Rīgas domei un Ārlietu ministrijai), ar prieku sākam mūsu sešpadsmito darbības gadu.

Sarma Muižniece Liepiņa,
muzeja un pētniecības centra „Latvieši pasaulē“ valdes priekšsēde

* * *

Ar lielu pateicību paziņojam, ka 2022. gada ziedošanas akcija ir noslēgusies ar lieliskiem rezultātiem. Kopā visa gada laikā muzejam saziedoti $70 100 jeb € 65 900. No šīs summas muzeja darbībai ziedoti $57 500 jeb €54 100 un muzeja nākotnes mājvietas fondam $12 600 jeb €11 800. No sirds pateicamies visiem ziedotājiem!

Muzeja darbības turpināšanai ziedojuši: Aija Ingrīda Abene, Gunta Aizpure, Velta Anast, Silvija Ligita Daina Andernovics, Māra Apel-Blumins, Dace & Gundars Aperāni, Maija & Andris Auliciemi, Ivars Avots, Anita & Roberts Bataragi, Jānis Bērziņš, Valdis Bērziņš, Ilga Anita Bērzkalne, Māra Bērztīss, Uldis Bluķis, Astra Andra Dāboliņa, Inga Dankers & Lilija Gabliks, Vanda Dauksta, Dzidra Ērika & Neil Daykin, Uldis Dimiševskis, Aija Ebdene & Valters Nollendorfs, ELJA50, Iveta Eilands, Inese & Uldis Erdmanis, Vita Gaiķe, Jānis Grāmatiņš, Arturs Grava, Daina Grosa, Maija Hinkle, Sibilla Hershey, Vilis Inde & Tom Jacobs, Vita V. Kākulis, Renata Zīle Kalniņš,Tija Kārklis, Zuze Krēsliņa Sila, Zinta Kūlīts, Latviešu nacionalā padome Lielbritānijā (LNPL), Paulis & Irēne Lazdas, Valda Selga Liepiņa, Anita & Guntis Liepiņi, Sarma & Jānis Liepiņi, Jūlijs Liepiņš, Daina & Jānis Lucs, Astra Mangulis, Lalita Muižniece, Viktors Muižnieks, Zintis Muižnieks & John Nelson, Guna Mundheim, Mirdza Neiders, Dagnija Neimane, Baiba S. Ozols, Gunta & Ārijs Pakalni, Laima Patton, Dita Pence, Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA), Māra & Guntis Plēsumi, Mārtiņš & Kristīna Puteņi, Juris & Aina Pūliņi, Andris Ramāns, Ilze & Juris Raudsepi, Ināra Reine, Jānis Riekstiņš, Dace Monika Ruņģe, Zigrīda Sabine ar ģimeni, Ruta Soste, Richard Sampson, Vizma Sanders, Tālis Sēja, Māra Siksna, Aldis Simsons, Inga Sindi, Diana Stamberga, Ilona & Jānis Studenti, Anda Sūna Cook, Toronto Latviešu pensionāru apvienība (TLPA), Māris Ulmkalns, Astrīda Upītis, Līvija Uskalis, Maira Valdmane, Vitauts Vītoliņš, Laima & Bertrams Zariņi, Ģirts Jānis Zēgners, Sarma Zemīte, Ieva Zuiceva, Lauma Zvidriņa un vairāki anonīmi ziedotāji.

Pastāvīgās mājvietas fondam ziedojuši: Vilma Bolšteins, Lauris & Gunta Eglītis, Modris & Valija Galenieki, Maija Hinkle, Aija Moeller, Sarma Muižniece Liepiņa (Tijas Krūmiņas piemiņai), Lalita Muižniece, Baiba S. Ozols.

Muzeja drauga Ritas Grīslis Sējas piemiņai ziedojuši: Pēteris Avens, Larisa Avens & Chris Taylor ar ģimeni, Violeta Beideck, Ināra & Didzis Beitlers, Laurie Bellman Cruz, Daina Birnbaums, Vija & Andrejs Birnbaums, Valda & Jānis Bolis, Daina Bolšteins, Anita & Tom Callanan, Daira & Juris Cilnis, Jānis & Pamella Cimdiņš, Zīle Dumpis, Gunta & Lauris Eglītis, Gunta & Māra Grīslis, Dzintars Dzilna, Sigurd Haller, Skaidrīte Haller, Elita Hill, Ilze & Pauls Kalniņš, Liena & Ģirts Kaugars, Aija Kukainis, Zinta Kūlīts, Jānis Lazda, Māra Lazda, Sarma Muižniece Liepiņa, Juris Mačs, Mark & Kerri Martello, Ann & Thomas McGranahan, Ginta McNally, Anna Melkers, Inta Moruss-Wiest, Lalita Muižniece (pastāvīgās mājvietas fondam), Michael & Dale O'Reilly, Daniel O'Neill, Dzintra Opsis Janavs, Ērika & Jack Orchard, Arnolds Ozols, Dace un Valdis Pavlovskis, Terence & Vaira Pelēķis Christopher, Valda Puiše, Vaiva Puķīte, Inese & Ēriks Raisters, Andris Ramāns, Krišjānis & Verna Reynolds, Māra Reynolds, Lolita Ritmanis & Mark Mattson, Reshma Saujani, Tālis Sēja, Ērika Sensnovis, Inese Siliņa & Chris Drummond, Astrīda & Gundars Strautnieks ar ģimeni, Silvija & Daina Stukuls, Velta Šulcs, Ilga B. Švechs, Beiniķis-Šulcs ģimene, The Sym Family, Susan Bellman Tomita, Andra Zommers, Zubānu ģimene.

Kāda īpaša cilvēka piemiņai ziedojuši: Dzilnu ģimene (Ilmāra Dzilnas piemiņai), Daumants Hāzners (Vitauta Hāznera piemiņai), Maija Hinkle (Jura Petričeka piemiņai), Astra Holmes (Aivara Vasmaņa piemiņai), Maira Muižniece Rieger (Gunas & Imanta Muižnieku piemiņai), Sarma Muižniece Liepiņa (Lilitas Bergs piemiņai), Baiba S. Ozols (Saivas Kostecki piemiņai), Astrīda Ramrath ar ģimeni (Aivara Vasmaņa piemiņai), Ludmila Yamrone (Stivriņu, Visocku & Vansoviču ģimeņu piemiņai).

Dokumentālās filmas „Valiant brauciens uz brīvu Latviju“ atbalstam ziedojuši: XV Dziesmu un deju svētku ASV rīcības komiteja, Londonas Latviešu skola, Toronto Latviešu pensionāru apvienība (TLPA), Hamiltonas latviešu biedrība, Latviešu apvienība Detroitā, Sietlas Latviešu centrs, Otavas Latviešu biedrība, Daugavas Vanagu apvienība Indianapolē, Bostonas 18. novembra atceres komiteja un Bostonas latvieši (atsevišķā Nyet nyet krekla izsolē), Mančesteras (CT) Latviešu ev. lut. draudze, Montreālas latviešu organizāciju padome.

Liels paldies arī visiem dāsnajiem anonīmajiem ziedotājiem gan mūsu telpās Berga bazarā Rīgā, gan XV Vispārējo dziesmu un deju svētku ASV norisēs Minesotas galvaspilsētā St. Paulā! Paldies sakām arī tiem muzeja biedriem, kuri ir veikuši savas ikgadējās biedru iemaksas, jo arī tās ir nozīmīgs mūsu darba turpināšanas avots! ■Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com