Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Lai mēs visi zinātu

Kas notiek Minesotā

Laikraksts Latvietis Nr. 739, 2023. g. 15. febr.
Jānis Dimants, Jr. MD -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Gadskārtējā Latviešu organizāciju un draudžu apvienības Minesotā, ASV (LOAM) pilnsapulce tradicionāli notiek trešajā vai ceturtajā janvāra nogalē , kad ārā ne vienmēr ir laiks labvēlīgs. Ārā temperatūra bija 22° F (–6 C°), nemīlīgs laiks, jo bija sasnidzis daudz sniega. Esam lepni par savu latvisko izturību un sīkstumu, neatlaidību visam brist cauri un ar mašīnām braukt lēnām.

Pēc dievkalpojuma pie karstas kafijas ar uzkodām bija sanākuši vairāk nekā 30 dalībnieki – 24 pārstāvēja 10 organizācijas un draudzes Minesotā. Maija Zaeska, LOAM priekšniece, pilnsapulci atklāja precīzi plkst. 12.00, kuras vadību pārņēma Ansis Vīksniņš. Par sekretāri vienbalsīgi ievēlēja Sarmu Strautmani. Jau otro gadu iztikām bez balsu skaitītājiem, jo vadījāmies pēc apstākļiem.

Viss process notika ātri, lietišķi un raiti, jo visi sapulces priekšdarbi bija jau veikti. Pārējā sapulces norise ritēja gludi. Iepriekšējā gada pilnsapulces protokolu pieņēma vienbalsīgi. M. Zaeska norādīja, ka COVID stipri apgrūtināja darbību 2022. gada pirmajā pusē. Ar ZOOM palīdzību LOAM notika pilnsapulce, draudzes gada sapulce un kredītbiedrības gada sapulce.

Nekāds brīnums, ka Dziesmu svētki izdevās labi, jo mums bija spēcīga, gudra, izveicīga un izglītota, rīcības spējīga rīcības komiteja sekojošā sastāvā: Ansis Vīksniņš – priešnieks, Indra Halvorsone – sekretāre, Inta Pone – kasiere, Benjamiņš Alle, Diāna Atvare, Jānis Barobs, Andrejs Lazda, Anna Hobbs-Lindemane, Baiba Olingere, Larisa Ozola, Māra Pelēce, Andris Valdmanis, Krisīte Skare – exofficio – mūzikas nozares vadītāja, Astrīda Liziņa – ex-officio – tautas deju lieluzveduma vadītāja. Jāuzsver, ka puse no LOAM valdes locekļiem darbojās Dziesmu svētku rīcības komitejā. Jūnijs un jūlijs parādīja, ko spēj latviešu sabiedrība Minesotā – sarīkot Dziesmu svētkus.

Oktobrī notika Saeimas vēlēšanas Minesotā, kur LOAM sedza visus izdevumus, kas saistījās ar vēlēšanām; visu vēlēšanu norisi vadīja Indra Halvorsone. Novembrī Latvijas Valsts neatkarības svētki ar Dziesmu svētku atskati, kur piedalījās Pērkonītis, Teiksma un draudzes koris. Sarīkojumu gludākai norisei notika visu organizāciju un draudžu vadītāju sanāksme. Neizpalika draudzes gadskārtējais Ziemassvētku tirdziņš arī.

Kasiera pārskatu sniedza Zinta Pone, uzsverot, ka LOAM finansiālais stāvoklis ir stabils, bāze stipra, bet Vilnis Štolcers uzņēmās uz priekšu kasiera amatu. Revīziju ar palīgiem veica Uldis Erdmanis un apstiprināja, ka kases grāmatas ir vislabākajā kārtībā. Atlikums no Dziesmu svētkiem bija $78 000,00 un tiks nodots 2026. gada Dziesmu svētku komitejai. Visus revīzijas komisijas locekļus – U. Erdmani, Jāni Pauli Skujiņu un Ēvu Toni ievēlēja vēlreiz vienbalsīgi uz gadu un sekojošos kandidātus vienbalsīgi ievēlēja uz gadu LOAM valdē: Jāni Dēliņu, Egonu Duņēnu, Indru Halvorsoni, Līgu Lãcis, Baibu Oligeru, Māru Pelēci, Elgu Poni, Sarmu Strautmani, Vilni Štolceri, Ansi Viksniņu un Maiju Zaesku. Jānis Dimants nekandidēja pēc vairāk nekā divdesmit gadu darbošanās valdē. Pilnsapulce pateicās viņam par lielo darbu visu gadu garumā ar skaļiem aplausiem. J. Dimants pateicās visai LOAM valdei, bet jo sevišķi latviešu sabiedrībai Minesotā par daudzajiem palīdzības un pretimnākšanas veidiem.

Ar sajūsmu A. Vīksniņš izteicās par Dziesmu svētkiem Minesotā, ka tie izdevās lieliski, neskatoties uz to, ka bijām apdraudēti COVID vīrusa ēna. Priecājāmies, ka draudzes korim un Pērkonītim piebiedrojās jauni dziedātāji un dejotāji. Ceram, ka viss tas būs iedvesmojis daudzus jo daudzus aktīvi iesaistīties sabiedriskā dzīvē. Kopā piedalījās vairāk nekā 500 dziedātāju un 600 dejotāju.

Pārskatu par Latviešu ev. lut. draudzi stāstīja māc. Ilze Larsen un draudzes priekšniece Kristīne Kontere, uzsverot lielo nozīmi dievkalpojumiem un tādu bija daudz: Dziesmu svētkos, Ukrainas palīdzības pasākumos (Protez fondā), Ziemassvētku tirdziņā, Kapu svētkos, svecīšu vakarā. Draudze pateicās par LOAM ziedojumu $25 000,00 apmērā baznīcas ēkas labojumiem un paldies saka Latviešu skolai par bērnu Ziemassvētku uzvedumu. I. Larsen kontrakts ir atjaunots uz trim gadiem. Mūsu nākotne, latviešu skola, uz ko liekam un esam likuši vislielāko atbalstu, jo tur piedalījās 26 skolēni, 10 vietējie skolotāji un viens palīgskolotājs (2022. gada absolvents). Skola atbalstīja Ukrainu, piedaloties vairākās demonstrācijās, sagatavoja nozīmītes; līdzekļi tika ziedoti ukraiņu organizācijai Minesotā un Draudzīgam aicinājumam,kas bija veltīts Ukrainas un Latvijas brīvības cīņām. Pavasarī rakstīja vēstules vecākajiem draudzes locekļiem, krāsoja olas Lieldienās un Pūpolu svētdienā tās izdalīja draudzes locekļiem, palīdzēja un cepa piparkūkas, zīmēja apsveikuma kartītes, uzveda ludziņu Adventes dievkalpojumā, piedalījās skolas izlaidumā – absolvēja 6 audzēkņi, bet 11 skolas absolventi piedalījās braucienā Sveika, Latvija! kā arī vasaras vidusskolās Kursa un Garezers, arī dažām ģimenēm piedaloties 3x3 nometnē Garezerā. Tika izdota skolas avīze. Skolas deju grupa Mazais Pērkonītis, 18 koklētāju grupa ar dažiem dziedātājiem piedalījās Dziesmu svētkos un arī Dziesmu svētku atskaņā 18. novembra koncertā, skolas skolotāji noorganizēja bērnu nodarbības un Bērnu balli Dziesmu svētku laikā, kur varēja skatīt radošo darbu rezultātus, kur piedalījās 6 skolas audzēkņi. Skolas saime 2022. gada rudenī uzsāka kultūras dienas ar aicinājumu tām ģimenēm, kuras vēl neapmeklē latviešu skolu, apmeklēt atsevišķos skolas sarīkojumus, kā piemēram, Bērnu svētkus, Ziemassvētku sarīkojumus, utt. Skola pateicās Latvijas valdībai par saņemto atbalstu – īres maksai, mācību materiāliem.

Sanākot kopā, nostiprinās draudzības un rodas jauni draugi, tas jo sevišķi attiecās uz jaunajām paaudzēm. Lielo Pērkonīti vada Kira Birmane – 35 dejotāji un Kristīne Duńēna-Mertza, bet Mazo Pērkonīti vadīja ar 21 dejotāju Ingrīda Erdmane, bet jau 2023. gadā vadīšanu pārņems Jūlēns Pone. Apsveicam Indru Erkmani ar dēla Otis ierašanos 2023. gada 5. janvārī. Novēlam veselību un Dieva svētību. Abi Pērkonīši uzstājās Tautas deju lieluzvedumā, kā arī LĀZA 75 gadu darbības atceres jubilejas pusdienās, 18. novembra svinībās un piparkūku kopīgā cepšana neizpalika, iepriecinot ar piparkūkām vecākos draudzes locekļus. Nedrīkstam apstāties un viss jāvirza uz priekšu, noorganizējot sadancošanos ar vietējo lietuviešu deju grupu, kā arī ar Milvoku latviešu deju kopu.

Zinta Pone ziņoja par Latviešu kredītsabiedrības darbību; tā ir lietišķa un stabila, kopkapitāls noturīgs, un tagad tiek piedāvāta mobilā telefona aplikācija (mobile banking).

Miķelis Giga norādīja, ka 2022. gada meistarsacīkstes tika atceltas, un cerība ir, ka tās 2023. gadā notiks Klīvlandē.

Latviešu Koncertapvienība nebija pārstāvēta pilnsapulcē.

Egons Duņēns norādīja, ka KKM piedalījās O. Kalpaka dievkalpojumā. Līga Lāce atgādināja par lielo rosību draudzes korī 2022. gadā, dziedot 6 dievkalpojumos, Jāņos pilsētā, XV Vispārējos Dziesmu un deju svētkos Atklāšanas un Kopkora koncertos St. Paulā, Minesotā un 20. novembrī Latvijas valsts svētkos. Guna Kalmīte Skujiņa bija viena no virsdiriģentēm abos koncertos, sagatavošanās darbi notika 39 mēģinājumos gan ar Zoom, gan klātienē, un 11. jūnijā notika kora nometne, lai cītīgi samācītos visas Kopkora dziesmas. Jāuzsver, ka Guna ir galvenā kora diriģente, Zinta Pone un Biruta Sprūde – galvenās pavadītājas, bet kuplināja māc. Larsen ar čello un Viktors Konters ar ģitāru.

J. Dimants atgādināja, ka St. Paulas latviešu katoļu draudze pastāv, un draudzes locekļi piedalās sabiedriskajā dzīvē, kopējais skaits svārstās ap 55; locekļi pieder pie vietējām draudzēm un ļoti izjūt Sv. Mises trūkumu latviešu valodā, kas ir nozīmīga mums visiem.

Tautas dziesmu ansamblis Teiksma iedziedāja savu 56. pastāvēšanas gadu un piedalījās Dziesmu svētku atklāšanā ar 3 dziesmām un vairākām dziesmām Dziesmu svētku tautas dziesmu sētā un Latvijas valsts svētku sarīkojumā ar 3 dziesmām. Korporāciju Selga pārstāvēja Gunda Luss un selgas no visām pasaules malām un satikās uz pusdienu maltīti Dziesmu svētku laikā.

Andra Roethler lūdza finansiālu atbalstu uzturēt baznīcas ēku, jo ir nepieciešami vairāki remonti. Sapulce ar aklamāciju atbalsta ziedot draudzei $ 50 000,00. A. Vīksniņš ziņoja, ka 2023. gadā atsāksies vietējā informālā grupiņa, kas darbosies ar business ideju apmaiņu (ASV mērogā ir jau Latvian Chamber of Commerce organizācija, kas darbojās jau vairākus gadus. K. Birmane lūdz palīdzību Pērkonītim rīkot 18. novembra atzīmēšanu Town and Country Club telpās. Sapulce vienojās, ka LU gada svētki būtu jānotur svētdienā pēc dievkalpojuma.

Sapulce beidzās plkst.13.33. Ārā temperatūra 22° F (–6 C°).

Jānis J. Dimants, Jr., M.D.
2023. gada 31. janvāri
Mineapolē, Minesotā ASV
Laikrakstam „Latvietis“



Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI






Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija




SLUDINĀJUMI


BookDepository.com