Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Atklāta vēstule

Par Ņujorkas Daugavas Vanagu namu

Laikraksts Latvietis Nr. 751, 2023. g. 10. maijā
Nellija Pagraba, Aira Semerikova, Gilberts Kusiņš -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Cienījamās dāmas un godātie kungi!

Ņujorkas „Daugavas Vanagu“ biedru grupas vārdā vēršamies pie jums kā Latvijas Republiku pārstāvošo institūciju un latviskumu sargājošo biedrību, apvienību un sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem visā pasaulē.

Dažādu neētisku un, mūsuprāt, pat nelikumīgu darbību rezultātā Ņujorkas „Daugavas Vanagu“ organizācijā zem lielas jautājuma zīmes ir nonācis visā latviešu diasporā (turklāt ne tikai Ņujorkā vai ASV vien) ļoti plaši atpazīstamā Ņujorkas „Daugavas Vanagu“ nama turpmākais liktenis. Tāpēc mēs, Ņujorkas „Daugavas Vanagu“ biedru grupa, vēršamies pie jums pēc atbalsta, lai arī turpmāk Ņujorkas „Daugavas Vanagu“ (DV) nams turpinātu savu darbību, proti, lūdzam palīdzību, lai nepieļautu tā pārdošanu.

Īsumā aprakstīsim esošo situāciju un faktus, kas noveduši pie tā, ka Ņujorka var palikt bez sava Latviešu nama. 2022. gada 24. aprīlī notika gadskārtējā DV biedru kopsapulce. Sēdes laikā notika, mūsuprāt, nelikumīga, uz DV statūtiem nebalstīta iepriekšējās DV valdes atlaišana un steidzīga jaunas valdes ievēlēšana. Šeit būtiski piebilst, ka „jaunā valde“ tika ievēlēta ar krietnu balsu pārsvaru, bet būtiskākais ir tas, ka šis pārsvars tika nodrošināts ar no malas pieaicinātā Ņujorkas deju kolektīva palīdzību. Šie jaunie biedri nobalsoja par to, lai tiek atlaista iepriekšējā valde. Zīmīgi, ka par DV Mūža biedru ievēlētais kungs kļuva tikai vēlēšanu dienā. Pēc ievēlēšanas jaunievēlētais priekšsēža vietnieks un Mūža biedrs paziņoja, ka plāno ieņemt šo amatu tikai vienu gadu.

Kā vēlāk izrādījās, šāds „apvērsums“ DV valdē bija nepieciešams, mūsuprāt, tikai viena iemesla dēļ, proti, pārdot Ņujorkas DV namu. Un šim nolūkam, lai to varētu veiksmīgi izdarīt, bija nepieciešama „jauna“ valde. Rezultātā jaunā DV valde 2023. gada februārī informēja DV biedrus, ka nams tiks pārdots.

Kāpēc DV Ņujorkas nams ir jāpārdod? Kam tas kļuvis lieks? Kam traucē? Lai būtu skaidra situācija, jāpiemin, ka DV Ņujorkas apvienības biedru skaits pēdējo gadu laikā ir pieaudzis par 30%, bet DV nams ir vienīgais Ņujorkā vēl atlikušais DV īpašums, kurš spēj pats sevi atpelnīt, nodrošinot nama gan tehnisko, gan saimniecisko, gan finansiālo uzturēšanu.

DV Ņujorkas nams daudzu gadu garumā ir bijis īstens latvietības stūrakmens. Šo gadu laikā nams ir nodrošinājis naktsmājas ne tikai tūristiem no Latvijas, bet arī Latvijas aktieriem, māksliniekiem, režisoriem, mediju pārstāvjiem, bērnu un jauniešu deju kolektīviem un koriem. DV Ņujorkas namu pastāvīgi izmanto arī latviešu studenti, kuri par mācību vietu izvēlējušies Ņujorku, saņēmuši grantus izglītības ieguvei vai atrodas Ņujorkā mācību vai zinātnisko darbu ietvaros. Vismaz viens students katru gadu apmetas DV Ņujorkas namā uz visu mācību laiku. DV Ņujorkas nams nav tikai naktsmāju vieta vien, tā ir vieta, kur kopīgi atzīmēt latviešiem nozīmīgas svētku un atceres dienas – Lāčplēša dienu, 18. novembri, 4. maiju, Leģionāru atceres dienu, tradicionālos latviešu svētkus – Jāņus, Lieldienas, Ziemassvētkus; namā pulcējas latviešu diasporas pārstāvji, notiek tikšanās un diskusijas un citas Amerikas latviešiem nozīmīgas tikšanās, latviešu saietu laikā tiek uzņemti citu ASV pilsētu un pasaules valstu latviešu pārstāvji.

Mūs māc pamatotas bažas, ka aiz pēkšņā un visai neskaidrā „pārdošanas plāna“ slēpjas pavisam banālu atsevišķu ieinteresētu ļaužu finansiālu interešu lobēšana, kas nekādi nav savienojams ar visu klaida latviešu interesēm saglabāt un uzturēt šī nama vēsturisko vērtību. Mēs uzskatām, ka bez jebkāda racionāla un loģiska pamatojuma vienkārši likvidēt iepriekšējo paaudžu klaida latviešu grūtā darbā iegūto, iekopto, attīstīto un uzturēto namu nav ne latviski, ne patriotiski, nedz arī prātīgi.

Lūdzam jūs paust atbalstu un iespēju robežās iesaistīties Ņujorkas „Daugavas Vanagu“ nama saglabāšanā, tādējādi nepieļaujot tā pārdošanu.

Lūdzam tautiešus paust savu atbalstu DV nama saglabāšanai, rakstot uz: dvnybiedri@gmail.com

vai sūtot savas atbalsta vēstules:

Daugavas Vanagu apvienībai Ņujorkā,
115 W 183rd ST, Bronx, NY 10453.

Cieņā,

DV trauksmes cēlāju rīcības grupas vārdā:
Nellija Pagraba, Aira Semerikova, Gilberts Kusiņš
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com