Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Maijs Vītolu fondā

Intervijas un tikšanās

Laikraksts Latvietis Nr. 756, 2023. g. 14. jūnijā
Vītolu fonds -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Ziedotāja Lalita Muižniece ar stipendiāti Lanu Emīlīju Ozolu. FOTO Vītolu fonds.

Nils Zīle, ziedotāja Rita Kaimiņa un Toms Pulle. FOTO Vītolu fonds.

Katrā mācību gada noslēgumā Vītolu fonds atskatās uz paveikto. Maijā jaunieši saņēma pēdējo mācību stipendiju un tagad priekšā eksāmeni. Lepojamies, ka, pateicoties ziedotāju atbalstam, stipendijās 2022./2023. studiju gadā spējām izmaksāt vairāk nekā 1,6 milj. EUR.

Neskatoties uz studiju gada noslēgumu, fondā darbs neapstājas. Ik dienu uz intervijām tika aicināti jaunieši, kuri lūguši palīdzību, lai uzsāktu studijas septembrī. Šogad intervējām 476 jauniešus no dažādiem Latvijas novadiem, to skaitā 17 bāreņus, 199 jauniešus, kas aug nepilnās ģimenēs, un 53 kandidātus, kuri nāk no ģimenēm, kam pašvaldība ir piešķīrusi maznodrošinātās ģimenes statusu. Neraugoties uz to, 85 jauniešiem ir izcilas zināšanas, viņu vidējā atzīme vidusskolā ir 9 un augstāka, ir godalgotas vietas novadu, valsts, Eiropas olimpiādēs.

Stipendiātu dzīvesstāsti runā paši par sevi. Piemēram, kādai jaunietei pēc intervijas tika piešķirta ārkārtas SOS stipendija, jo aizvadītajā gadā viņa zaudēja abus vecākus. Par abām māsām atbildību uzņēmusies vecmāmiņa, un viņu vienīgais iztikas avots ir pensija un meitenes viesmīles darba alga. Meitenes sapnis ir studēt medicīnu. Šādu sarežģītu dzīves stāstu ir daudz, un katrs no šiem jauniešiem ir pelnījis atbalstu.

Maijs fondā ir piepildīts ne tikai ar jauno kandidātu intervijām, bet arī ziedotāju rīkotajām tikšanās reizēm.

10. maijā ziedotāja Rita Kaimiņa aicināja savus stipendiātus uz svētku pusdienām restorānā Kolonāde. Šogad Egona un Ritas Kaimiņu stipendiju saņem topošais mediķis Nils Zīle, bet Martas Mirdzas Gulbis piemiņas stipendiju – topošais ķīmiķis Toms Pulle. Rita Kaimiņa sadarbību ar Vītolu fondu aizsāka 2012. gadā, dibinot stipendijas vīra Egona Kaimiņa un māsas Martas Mirdzas Gulbis piemiņai. Viņa ik gadu ziedo dažādiem labdarības projektiem, iedvesmojot un mudinot arī apkārtējos iesaistīties. „Bez pagātnes nav nākotnes. Ja nemācamies no pagātnes, tad nevaram būvēt gaišu nākotni. Mana dzīve būtu tukša, ja neziedotu. Mēs visi varam atrast kādu mazumiņu, ko ziedot,“ tā uzskata Rita Kaimiņa. Sirsnīgs paldies ziedotājai par gaišumu un iedvesmu, daloties pieredzē ar jauniešiem!

12. maijā viesnīcā Hestia Hotel Draugi tika godināta ziedotāja Jura Petričeka piemiņa un viņa devums Latvijai. Sarīkojuma iniciators Jura brāļa dēls Andris Petričeks pulcināja draugus, tuviniekus un bijušos stipendiātus, lai kopīgi atcerētos pavadīto laiku un piešķirtu Vītolu fondam apliecinājumu par 400 000 USD lielo Petričeku ģimenes testamentāro vēlējumu jauniešu izglītībai. Paldies Andrim Petričekam, Dzintaram un Sanitai Kalniņiem par sadarbību!

16. maijā ar Valda Muižnieka piemiņas stipendijas saņēmēju Lanu Emīliju Ozolu tikās ziedotāja Lalita Muižniece. Meitene studē Latvijas Universitātes 1. kursā, kur apgūst latviešu valodas un literatūras skolotājas profesiju. Fonda sadarbība ar ziedotāju sākās 2004. gadā, kad tika dibināta Arnolda un Helēnas Sildegu fonda stipendija mākslu studējošiem. Vēlāk, 2009. gadā, dibināta vīra Valda Muižnieka piemiņas stipendija, kas ir atbalsts baltu filoloģijas studentiem. Ziedotāja ik gadu aicina savus stipendiātus uz sirsnīgu tikšanos kafejnīcā. Paldies Lalitai Muižniecei!

26. maijā fondā viesojās ziedotājs Pēteris Dzenis no ASV un SIA Kokpārstrāde 98 vadītājs Gunārs Dzenis. Uzņēmums ik gadu piešķir stipendijas ne tikai universitātē studējošiem, bet arī profesionālo izglītības iestāžu skolēniem, kuri apgūst kokapstrādi un mehatroniku. Viena stipendija ir dibināta SIA Kokpārstrādes 98 dibinātāja un stipendiju iniciatora Visvalža Dzeņa piemiņai. Ik gadu atbalstu saņem 16 jaunieši. Paldies ziedotājiem par ilgstošo sadarbību!

Mūsu stipendiāti maijā uzrādījuši lieliskus rezultātus konkursos un semināros. Lepojamies ar Gunāra Šterna piemiņas stipendijas saņēmēju (2020-2022) Anci Eikenu, kura saņēma Purvīša balvu 2023. Viņas personālizstādē Dievs Tēvs Debesīs ietverta sava tēva dienasgrāmatas no ārstniecības iestādes. Skatītāji saskatījuši drosmi un jutuši līdzi tam, kā tik personisku pieredzi pārvērst mākslas darbā, kas trausli, bet vienlaikus dzelžaini atklāti spēj izgaismot milzīgu sociālo problēmu Latvijā.

Tāpat arī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Zinātnes un inovāciju centra rīkotajā Studentu inovāciju grantu dienā uzvaras laurus par inovatīvāko risinājumu plūca divi fonda stipendiāti Aija Monika Vainiņa (Baibas Priedītes stipendija) un Dairis Rihards Irbe (Rīgas Hanzas Rotari kluba – Viktora Kulberga piemiņas stipendija), kuri pilnveidoja lieljaudas raķeti un plāno raķetes palaišanu no stratosfēras balona. „Mūsu galvenais uzdevums bija pārliecināties, ka izstrādātās tehnoloģijas un sistēmas atbilst prasībām un veic plānotās darbības – iegūst datus, lidojumā izšauj izpletni, veiksmīgi piezemējas. Lidojums ir vienīgais veids, kā to pārbaudīt,“ stāstīja stipendiāte.

Lepojamies ar bijušo stipendiātu un fonda ziedotāju Mečislavu Maculēviču, kurš uzstājās Rotary D2410 apgabala konferencē 2023 un stāstīja par labdarību. Viņš pauda savu redzējumu par to, kā stipendija ietekmē personības attīstību un kas rada motivāciju ziedot: „Lūkojoties nākotnē, es tik tiešām neredzu finišu. Pamati, uz kuriem mums ir dota iespēja stāvēt, ļauj bīdīt latiņu augstāk, skriet tālāk un pastumt mala kavēkļus. Turklāt, esmu pieredzējis kā godaprāts, kaismīgs darbs un atbalsts spēj atvērt iespējas mūsu līdzcilvēkiem. Galu galā, es nespēju saskatīt finišu manai cieņai un pateicībai cilvēkiem, kas to visu ir padarījuši iespējamu.“

Esam pateicīgi visiem, kas uzticējušies fondam un kļuvuši par sadarbības partneriem. Jūsu atbalsts dod mums iespēju sniegt nepieciešamo palīdzību jauniešiem!

Vītolu fonds
08.06.2023.

Vītolu fonds ir iespēja cilvēkiem un uzņēmumiem, kas tic Latvijas nākotnei un jauniešiem, atbalstīt un finansēt jaunus, neatlaidīgus un talantīgus studentus. Fonds piešķir savas un administrē citu ziedotāju stipendijas. Fonda mērķis ir stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās. Tā dibinātāji ir Vilis un Marta Vītoli. Plašāka informācija: www.vitolufonds.lvAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com