Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Lūgšana 14. jūnijā

Arhibīskape Lauma Zušēvica

Laikraksts Latvietis Nr. 757 un 758, 2023. g. 21. jūnijā
Lauma Zušēvica -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
LELBP_v1

Jēzu, Tu mīļais, svētais Pestītājs, Tu zini vārdu katram mums, mēs Tavā vārdā kristīti. Tavs Tēvs ir mūsu Tēvs, kas debesīs, kas katru radījis un redz katru un zina tā dzīves stāstu. Mēs Viņa priekšā pieminam tos tūkstošu tūkstošus, kuri necilvēciski tika izsūtīti, nomocīti un nošauti. Kad viņi tika aizvesti tālu, tālu no savām mājām Latvijā, ticam, Tu katram blakus devies. Tu spēj palīdzēt viņu ciešanās, jo Pats esi cietējs, kas tomēr nāves uzvarētājs un tādēļ mūžīgās dzīvības apliecinātājs!

Ticam, ka Tu biji klāt, kad no Tevis viņos ieplūda Tavs solītais miers. Tu biji klāt, ka viņi spēja citus stiprināt, jo nepalika necilvēki kā viņu ienaidnieki.

Mēs, Dievs Tēvs, mēs nespējam izprast kā māte var noskatīties, kā mirst viņas bērniņš, mēs nespējam izprast, kā tēvs var pārdzīvot to, ka nespēj ar visiem saviem spēkiem glābt savus vismīļākos. Bet mēs ticam, Tu zini, kā viņus stiprināt. Tu neaizmirsti nevienu, arī tos, kuri tagad cieš Ukrainā. Kungs, apžēlojies! Neļauj vēsturei atkārtoties. Dāvini, ka Ukrainā uzvarētu miers un taisnība. Dod, ka visi izvestie bērni atgrieztos mājās, savās ģimenes. Esi klāt katrai tautai, kurā kāds cieš, raud un gaida, kaut kāds apžēlosies pār viņiem. Kungs, apžēlojies par viņiem!

Dievs, Svētais Gars, stiprini mūs, ka nesastingstam bailēs, nedz ļaujam nespējai darīt ko lielu, aizkavēt darīt ko varam! Tā lūdzam, Dievs Svētais Gars, parādi ceļu kā palīdzēt, dod gudrību. Kad dodamies ikdienā, neļauj aizmirst tos, kurus ne viens cits nepieminēs. Mūsu sirdīs lai iekalti visu to mocekļu vārdi, kuriem tie nav iekalti kapakmeņos.

Tēvs, Tu zini, cik daudzi vēl cieš un gaida. Dāvini savu gaismu un cerību tumsā ieslodzītajiem. Dāvini savu mieru un iedrošinājumu tiem, kuri ir bailēs, kam nerūp tālā nākotne, bet rītdiena. Dziedini dvēseles, svētī un pasargā tos, kuri sērās šodien piemin tos, kuri no viņiem tika atņemti un pazuda bez vēsts.

Dievs, mēs ticam, ka nav zudis tas, kas Tev uzticēts. Jēzu, mēs ticam, ka Tu katru vārdā sauci un ievedi mūžīgās dzīvības dārzos, kur katram vieta bija sagatavota. Tur, kur viņi dzīvo mūžīgā mierā un mīlestībā. Tikai mīlestībā.

Dievs, svētī Latviju, un dod, ka nekad, nekur neatkārtos tādas briesmas, necilvēcība un nežēlība kā reiz 14. jūnijā un dienās, gados pēc tam. Kungs, dzirdi, ko esam lūguši Tava Dēla, mūsu Pestītāja, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.

+LaumaAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com