Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Jūnijs un jūlijs Vītolu fondā

Ziedotāji tiekas ar stipendiātiem

Laikraksts Latvietis Nr. 761, 2023. g. 23. aug.
Vītolu fonds -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Stipendiāts Renārs Lambreksis, Ilga Vēvere un stipendiāte Karīna Jablonska. FOTO Vītolu fonds.

Astra un Imants Kronīši ar stipendiāti. FOTO Vītolu fonds.

Stipendiātes Annija Spilberga, Evija Mārtiņa, Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe, mecenāti Kaspars Krēsliņš un Jānis Lucs. FOTO Vītolu fonds.

No kreisās: Vilis Vītols un Ēriks Voits. FOTO Vītolu fonds.

Vasara jau pusceļā – visapkārt tik satraucoša sajūta, jo jūnijā beidzies eksāmenu laiks. Jaunieši sapratuši, ka viņu dzīves vasara tikai tagad pa īstam sākas. Jūlijs kārtējo reizi apliecinājis ne tikai latviešu dziedātgribu un dziedātprasmi, bet arī garaspēku un dvēseles dāsnumu.

Šis laiks ir priecējis mūs ar skaistiem sarīkojumiem un satikšanās brīžiem, jo, pateicoties rīkotajiem XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem, Rīgu pieskandināja latvieši no visas pasaules.

11. jūnijā ziedotāja Dr. Zaiga Alksne-Phillips aicināja savus bijušos un esošos stipendiātus uz svētku vakariņām restorānā Mio. Zaigas Alksnes-Phillips neizmērojamais atbalsts ir veicinājis jauno mediķu attīstību pediatrijā rezidentūras laikā. Izskolotās stipendiātes Simona Kravcova un Indra Stiureniece jau kļuvušas par izcilām pediatrēm, kuru darbu novērtē arī ar apbalvojumiem un, kas ir pati lielākā vērtība – abas strādā Latvijā. Savukārt šī gada Dr. Zaigas Alksnes-Phillips stipendiāts Mareks Marčuks ir Rīgas Stradiņa universitātes Rezidentūras studiju fakultātes studiju programmas Pediatrija pēdējā studiju gadā. Ikdienā viņš strādā kā ārsts – rezidents studiju rotācijas ciklos Rīgā un Rēzeknes slimnīcas Bērnu nodaļā.

12. jūnijā mēs sagaidījām mīļu ciemiņu no ASV – ziedotāju Gundara un Astrīdas Strautnieku mazdēlu Ēriku Voitu. Gundars un Astrīda Strautnieki ir latvieši ar lielo burtu, latviskā audzināšana viņiem bijusi ne tikai frāzes, bet dzīves ikdiena. Strautnieku ģimenes atbalstu saņem divas studentes – topošā logopēde un arhitekte. Paši ziedotāji saka, ka „lielākais gandarījums ir turpināt atbalstīt Vītolu fonda centīgākos studentus cerībā, ka viņi nodrošinās mūsu mīļajai Tēvzemei gaišāku nākotni.“

13. jūnijā ziedotāja Kristīne Anstrats devās uz Valmieru, lai satiktos ar vecāku Pauļa un Leontīnes Anstrats piemiņas stipendijas saņēmēju Martu Madaru Grantiņu. „Ļoti priecājos par iespēju iepazīties ar ziedotāju. Bija aizraujoši dzirdēt viņas stāstus par dzīvi Čikāgā, par viņas dārzu un izrādi viņas mājās, kā arī uzzināt nedaudz vairāk par vecākiem, kuriem par pateicību un godu saņemu stipendiju un varu pilnīgi pievērsties studijām. Kopā apskatījām Sietiņiezi, apskatījām Valmieru no Gaujas tramvaja. Mans tētis parādīja arī mucu šovu – procesu, kā top mucas no sākuma līdz beigām,“ tā savos iespaidos dalās stipendiāte Marta Madara. Savukārt 15. jūnijā Kristīne Anstrats kopā ar stipendiāti Elzu Anastasiju Vasermani devās uz opereti Jautrā atraitne.

27. jūnijā fondā viesojās ilggadēja fonda atbalstītāja Ilga Vēvere no Austrālijas, kura tikās ar Daugavas Vanagu (DV) Kanberas nodaļas stipendiātu un lauksaimniecības inženierijas studentu Renāru Lambreksi un DV Adelaides nodaļas biedres Genovefas Janmeijas 100 gadu jubilejas stipendijas saņēmēju un topošo kordiriģenti Karīnu Jablonsku. Sarunā ar jauniešiem Ilga Vēvere stāstīja par DV darbību un to, kā tapušas stipendijas no Austrālijas, kā arī stipendiāti dalījās ar saviem panākumiem studijās.

27. jūnijā ar savu stipendiātu Rūdi Vilsonu restorānā John tikās ziedotājs Nils Odiņš, kurš kopā ar brāļiem dibinājis mammas Benitas Daudes (Odiņas) piemiņas stipendiju, kas novēlēta dejas, mūzikas vai glezniecības studentam. Rūdis Vilsons studē laikmetīgās dejas mākslu Latvijas Kultūras akadēmijā, un tikšanās laikā atzīst, ka Odiņu ģimenes patiesā ieinteresētība palīdzējusi pārvarēt grūtības un noticēt saviem spēkiem, viņu sirsnība stiprinājusi un mudinājusi īstenot sapņus.

29. jūnijā ar stipendiātiem tikās ziedotāji Mārtiņš un Kristīna Puteņi no ASV. Šogad Puteņu ģimenes stipendiju saņēma 10 studenti, kuriem bija prieks satikt ziedotājus un dalīties ar aizvadītā gada panākumiem. „Izglītība ir ne tikai ceļš uz personisku labklājību, bet arī uz mieru, saticību un labklājību visām pasaules tautām un valstīm. Zinām, ka Latvijā ir daudz studentu ar idejām, degsmi un spējam,“ tā stipendiātus uzrunāja Mārtiņš Putenis. Savukārt stipendiāte Estere Juzupa pēc tikšanās pateicības vēstulē rakstīja: „No jums staro harizma un lepnības sajūta par savu piederību, par Latviju, kultūru, sportu, sasniegumiem, labiem darbiem. No jums mācos, ka latviešu tauta un zeme ir mūsu vērtības.“

29. jūnijā ar Dzintara un Birutas Abulu piemiņas stipendijas saņēmēju Dagni Kaupi tikās ziedotāja Diāna Kārkliņa ar vīru no ASV. Dzintara un Birutas Abulu piemiņas stipendijas pēctecību nodrošina bērni Diāna, Pēteris un Miķelis. „Bija tik jauki iepazīsties, pārrunāt skolas gaitas un intereses. Esam lepni par Dagnes panākumiem! Un tas, ka viņa ir no Trikātas – nu tētis gan smaida! Pavadītais laiks kopā bija prieka pilns un gaidām, kad atkal varēsim tikties!“ tā pēc tikšanās rakstīja Dzintara un Birutas Abulu meita Diāna.

3. jūlijā fondā viesojās viesojās arī kredītsabiedrības Latvian Relief and Development Fund pārstāvis Auseklis Zaķis. Pateicoties sadarbībai ar kredītsabiedrību, Kanādas iedzīvotājiem ir iespēja ziedot Vītolu fonda administrētajām stipendijām. Auseklis Zaķis arī atbalsta Latvijas jauniešus, ziedojot Draugu stipendijai.

4. jūlijā ar saviem stipendiātiem restorānā Garāža tikās Hrgetič ģimene. Fonda dibinātāju Viļa un Martas Vītolu meita Māra ar ģimeni dod iespēju studēt trīs jauniešiem. Stipendijas nosauktas Hrgetič ģimenes bērnu vārdos: Annas Māras, Pētera un Kristian Hrgetič. Palīdzēt citiem Hrgetič ģimenei nav tikai vērtība, kas mantota, bet iekšēja pārliecība, jo vislielākā svētībā šajā pasaulē ir spēja darīt labu pasaulei un līdzcilvēkiem.

5. jūlijā ar DV vanadzes Marijas Ķeņģes piemiņas stipendijas saņēmēju Linnu Romaņenkovu tikās Astra un Imants Kronīši no Austrālijas. Astra Kronīte ir pazīstama kā aktīva darbiniece DV Adelaides nodaļā un Adelaides Latviešu biedrībā, DV Austrālijā vanadžu nozares vadītāja, bet Imants Kronītis savulaik ir ieņēmis DV Adelaides nodaļas priekšnieka amatu. Daugavas Vanagi un vanadzes allaž ir pūlējušies veicināt latviešu jauniešu iespējas iegūt izglītību gan trimdas zemēs, gan Latvijā. Marijas Ķeņģes piemiņas stipendijas turpināšanai ik gadu ziedo dažādas DV kopas, tā apliecinot ne tikai Ķeņģes kundzes ieguldījumu, bet arī dzīvo aicinājumu sasaukties un būt kopā.

6. jūlijā uz tikšanos restorānā Mio aicināja mecenāti Jānis Lucs un Kaspars Krēsliņš no ASV. Jānis Lucs ar Vītolu fondu sadarbojies jau daudzus gadus kā Elmāra Freiberga testamentārā novēlējuma izpildītājs, līdz 2019. gadā lēma dibināt stipendiju, kas novēlēta jūrniecībā studējošajiem. Uz tikšanos tika aicinātas abas stipendiātes Evija Mārtiņa (LBTU, Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai) un Annija Spilberga (LJA, Kuģu vadīšana). Tikšanās laikā stipendiāte Annija Spilberga saņēma īpašu dāvanu no ziedotāja – jubilejas grāmatu no jūrskolas, kurā izglītojies arī Jānis Lucs.

Starp Dziesmu un Deju svētku mēģinājumiem un koncertiem, savus stipendiātus uz tikšanos restorānā Mio aicināja ziedotājs Kārlis Ķirsis ar sievu Margot un abiem bērniem – Kārli Paulu un Martu Liliju. Tikšanās laikā Ķiršu ģimene dalījās ar savu dzīvesstāstu un ikdienas gaitām. Īpašs notikums ģimenei bija meitas Martas Lilijas Ķirses dalība XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos un dēla Kārļa Paula Ķirša dalība Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma veidotajā paneļdiskusijā par tēmu Latvija virzās uz priekšu: 21. gadsimta transporta un sakaru veidošana. Ievērojamu dāvanu savai ģimenei sniedza dēls Kārlis Pauls Ķirsis, kurš jūnijā veica ziedojumu tēva dibinātās Vilmas un Jēkaba Ķiršu piemiņas stipendijas fondā.

Svētku laikā priecājāmies par tikšanos fonda birojā ar ziedotāju Sandru Zeidenbergu-Jansoni no ASV. Viņa kopā ar brāli un tuviniekiem turpina tēva Ģirta Zeidenberga un brāļa Ērika Andra Zeidenberga piemiņas stipendijas. 14. jūlijā Sandra Jansone-Zeidenberga kopā ar stipendiāti Evitu Sondori apmeklēja Krustpils pili un iepazina Sēlijas pilsētas vēsturi. „Cik jauki bija Jūs satikt un aprunāties klātienē! No visas sirds pateicos par Jūsu ieguldījumu manā izglītībā un izaugsmē,“ pateicības vēstulē ziedotājai rakstīja Evita.

Vērojot trimdas latviešu neatslābstošo vēlmi palīdzēt Latvijas jauniešiem iegūt izglītību, ir jāsecina, ka, neskatoties uz to, ka atrodamies dažādās zemeslodes pusēs, mērķis mums ir viens – darīt visu, lai mūsu kopējā Tēvzeme nākotnē kļūtu bagātāka un laimīgāka.

Mīļš paldies par ikkatru tikšanos un vēlmi tuvāk iepazīt savus stipendiātus!

Vītolu fonds
www.vitolufonds.lvAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com