Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Jāņa Kārkliņa uzruna

DV Melburnas nodaļas 74 gadu darbības gadadienā

Laikraksts Latvietis Nr. 766, 2023. g. 27. sept.
Jānis Kārkliņš -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

DVMN_1

Jānis Kārkliņš sniedz uzrunu. FOTO Helga Jansone.

Šodien mēs atceramies Daugavas Vanagu (DV) Melburnas nodaļas 74 darbības gadus. DV Melburnas nodaļa tika dibināta 1949. gada 29. jūlijā, kad Melburnā sanāca pieci leģionāri. Nezinu, vai viņi cerēja, vai pat domāja, ka 74 gadus vēlāk Melburnā un visā pasaulē Daugavas Vanagi vēl pastāvēs. Pirmais nodaļas valdes priekšsēdis bija A. Lejiņš. Par mūsu pirmo nodaļas priekšsēdi jāpiemin, ka viņam otrā pasaules karā vienā un tai pašā dienā piešķīra pirmās un otrās šķiras dzelzs krustu.

DV Melburnas nodaļas pastāvēšanas laikā ir bijuši 23 valdes priekšsēži, un man ir tas gods pašlaik būt Melburnas nodaļas priekšsēdim, darbs ko nevaru veikt viens. Vēlos pateikties nodaļas valdei, kā arī visiem vanagiem un vanadzēm, kuri pielikuši roku, lai Melburnas nodaļa turpinātu tik aktīvi darboties. Pie Melburnas nodaļas dāmu kopa sāka darbību tūlīt reizē ar nodaļas dibināšanu. Trīs gadus vēlāk tika nodibināta vanadžu kopa. Vanadžu kopa ir darbojusies nepārtraukti no 1952. gada līdz šai dienai, un līdz ar to ir vecākā sekcija pie mūsu nodaļas. Vēlos sevišķi izcelt Daugavas Vanadzes un tās pašreizējo vadītāju Koidulu Nemīro. Bez vanadzēm Melburnas nodaļa nebūtu tik aktīva cik tā ir. Varbūt tā jau būtu, tāpat kā tik daudz nodaļas pasaulē, izbeigusi darbību.

Kad tika dibināta Melburnas nodaļa, Austrālijā bija tikai viena DV nodaļa – Amber Creek meža cirtēju nometnē Tasmānijā, kura tika dibināta 1949. gada 24. jūnijā. Nepilnus divus gadus vēlāk Tasmānijas nodaļa izbeidza darbību, jo izbeidzoties obligātam darbam Amber Creek, tās nodaļas biedri gandrīz visi pārcēlās uz dzīvi lielākos Austrālijas centros. Pašlaik Melburnas nodaļa ir vecākā pastāvošā DV nodaļa Austrālijā. Kad tika dibināta Melburnas nodaļa, Daugavas Vanagu organizācija vēl nebija piecus gadus veca. Daugavas Vanagi tika dibināta 1945. gada 28. decembrī Zedelgemas kara gūstekņu nometnē Beļģijā.

Kad Daugavas Vanagu organizāciju nodibināja, starp tās mērķiem bija darīt visu iespējamo, lai Latvija atkal būtu brīva neatkarīga valsts, uzturēt latviešu valodu, kultūru un latvietību trimdā un vissvarīgākais – materiāli un morāli palīdzēt un atbalstīt latviešu leģionārus un viņu ģimenes.

Latvija savu neatkarību ir atguvusi, bet Daugavas Vanagi turpina aktīvi strādāt, lai šī neatkarība pastāvētu. Daugavas Vanagi Melburnā arī turpina atbalstīt kultūru un jauniešu latviešu audzināšanu, atbalstot Melburnas Latviešu biedrības Daugavas skolu un tautas deju kopas un korus Melburnā. Vissvarīgākais atbalsts tomēr iet mūsu bijušajiem leģionāriem un viņu atraitnēm, galvenokārt Latvijā, kā arī atbalstot mūsu vecāko paaudzi šeit Melburnā. Melburnas nodaļa no tās dibināšanas ir materiāli atbalstījusi leģionārus un citus tautiešus, kuri nonākuši grūtībās. Jau pirmajā darbības gadā Melburnas nodaļa, izmantojot sarīkojumu ienākumus, nosūtīja uz Vāciju 123 pārtikas sainīšus kara invalīdiem.

Daugavas Vanagu Melburnas nodaļa un vanadžu kopā šogad finansiāli atbalstījusi gan leģionārus un viņu ģimenes, gan jaunatnes izglītību, gan kultūru, kā arī daudzbērnu un audžubērnu ģimenes un mūsu kaimiņu tautu Ukrainu. Šajā brīdī vēlētos minēt tikai dažus šos ziedojumus.

Leģionārus un viņu ģimenes esam atbalstījuši $8 000 apmērā galvenokārt medicīniskai aprūpei un vispārējām veselības vajadzībām, Latvijas Zemessargiem $4 500, Latvijas Okupācijas muzejam $2 000, Ukrainu atbalstam $1 850, daudzbērnu un audžubērnu ģimenēm $4 000. Esam arī atbalstījuši mūsu vecāko paaudzi šeit Melburnā, ieskaitot Latviešu Ciemu $2 200 apmērā. Esam atbalstījuši 3x3 saietu Falls Creek $1 000 apmērā, kā arī jauniešu un bērnu izglītību, atbalstot Vītolu Fonda stipendiātus Latvijā ar $4 500. Austrālijā esam atbalstījuši Annas Ziedares Vasaras Vidusskolu – $2 500, Tērvetes bērnu nometni $1 500, Sveika, Latvija! dalībnieci no Melburnas – Inesi Andersoni ar $1 000, Daugavas skolu un Melburnas bērnudārzu Daina $2 300. Šogad kultūras aktivitāte ir augusi, un tajā sakarā Melburnas nodaļa ir arī vairāk ziedojusi. Mēs visi zinām, ka šogad notika Dziesmu un deju svētki Latvijā, bet mazāk zināms, ka nākošā gada janvārī notiks teātra izrāde Melburnā, kur īpatnējā veidā tiks stāstīts par latviešu iebraukšanu Melburnā, ko pēc intervijām ar Melburnas latviešu vecāko paaudzi sagatavo Kopienas teātris Rīgā un Fonds INITIUM, sadarbībā ar Austrālijas latviešu teātri (ALT). Lugas sagatavošanu DV Melburnas nodaļa atbalstījusi $1 000 apmērā. Mūsu tautas deju kopas Ritenīti un Austrālijas Jūrmalniekus esam atbalstījuši $3 000 apmērā.

Šie ir tikai daži ziedojumi, ar kuriem Daugavas Vanagu Melburnas nodaļa atbalstījusi ne vien bijušos leģionārus, bet arī mūsu jaunatni un latviešu kultūru un tautu. Līdzekļi ziedojumiem nāk kā no testamentāriem novēlējumiem, tā arī no nodaļas līdzekļiem, jūsu ziedojumiem un vanadžu lielā darba. Vēlos pateikties visiem, kuri ziedojuši ne vien šī gada līdzekļu vākšanas akcijā, bet arī agrākās Daugavas Vanagu līdzekļu vākšanas akcijās. Paldies arī jums, kas katru mēnesi nākat uz šīm vanadžu pusdienām. Vanadzes ienākumus no pusdienām ziedo mērķiem, kurus esmu minējis. Sirsnīgs paldies visām vanadzēm un arī vanagiem, kuri ik mēnesi palīdz pusdienās un daudzreiz neprasa par to atlīdzība. Tikai ar visu jūsu ziedojumiem un darbu varēsim turpināt atbalstīt tos, kuriem tā vajadzīga.

Vēlos jūs visus aicināt uz Daugavas Vanagu mītni svētdien, 15. oktobrī, kad mūsu atbalstītā Sveika, Latvija! dalībniece Inese Andersone, kā arī brauciena pavadone Dzintra Latiša stāstīs par saviem iespaidiem un piedzīvojumiem Sveika, Latvija! braucienā. Sarīkojuma ietvaros koru Daina un Veseris dalībnieks Viktors Brenners un tautas deju kopu Ritenītis un Austrālijas Jūrmalnieki vadītāja Lāra Brennere stāstīs par saviem iespaidiem Latvijas Dziesmu un Deju svētkos.

Nobeidzot – vēlos pateikties un atcerēties mūsu nodaļas dibinātājus, kā arī visus nodaļas darbiniekus un vadītājus, kuri šos 74 gadus ir strādājuši pašaizliedzīgi, lai mūsu nodaļa varētu tik ilgi pastāvēt.

Jānis Kārkliņš,
DV Melburnas nodaļas priekšsēdisAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com