Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Dāvana Latvijas dzimšanas dienā no Austrālijas

Dibināta Marijas Bindžas piemiņas stipendija jurisprudences studentiem

Laikraksts Latvietis Nr. 775, 2023. g. 29. nov.
Vītolu fonds -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Marija Bindža.

Lielākā valsts vērtība un spēks ir mūsu cilvēki. Ir vajadzīga drosme un ticība, lai Latvijas nākotni redzētu zināšanās un jaunradē. Latvijai ir ļoti laimējies, jo sirdī un domās tā ir daudziem visā pasaulē. Novembrī Vītolu fonds saņēma Vijas Walz ziedojumu no tālās Austrālijas, ar vēlmi godināt tantes Marijas Bindžas piemiņu.

Marija Aleksandra Poriņa (dzim. Bindža) dzimusi 1914. gada 6. augustā Valkā. Tur arī ieguvusi pirmo izglītību un turpinājusi studijas Latvijas Universitātē, tolaik Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē. Taču, karam sākoties, ģimenei nācās doties bēgļu gaitās un Marijai studijas bija jāpārtrauc. Lai arī Vācijā tika rasts patvērums un studiju gaitas turpinātas Baltijas Universitātē, Hamburgā, Marijai nācās pieņemt smagu lēmumu pamest ģimeni un studijas. Lai nopelnītu iztiku ģimenei, Marija devās uz Lielbritāniju un apguva medmāsas arodu. Tomēr dzīve svešumā, atšķirtai no ģimenes, bija nogurdinoša un skumja. Tādēļ viņa izlēma emigrēt uz Austrāliju pie radiniekiem – jaunākās māsas Austras un viņas meitām Vijas un Māras.

Dzīve Melburnā bija mierpilna – tur Marija atrada darbu un palīdzēja kolēģiem ar savām plašajām zināšanām un pieredzi. Viņai patika lasīt grāmatas, klausīties radio, audzēt augus savā mazajā dārzā, rakstīt un saņemt vēstules no draugiem Lielbritānijā, Zviedrijā un Kanādā. Marijas Bindžas kundze dzīvoja ļoti privātu dzīvi un izvēlējās dalīties priekos un bēdās tikai ar savu ģimeni.

Marija Bindža mūžībā devās 1999. gada 5. februārī, nesagaidot savu 85 gadu jubileju. Melburnā tika noturēts piemiņas vakars, kuru vadīja prāveste Māra Saulītis, kas ar savu gaišo personību spēja uzrunāt un dot ticību palicējiem, ka ir iespēja turpināt aizgājējas paustās vērtības.

Palīdzēt kādam sasniegt šo nepiepildīto tantes Marijas Bindžas sapni par augstāko izglītību ir nolēmusi Vija Walz, kura uzticējusi piemiņas stipendijas administrēšanu nodibinājumam Vītolu fonds. Stipendija dibināta ar vēlmi atbalstīt talantīgu jurisprudences studentu ceļā uz augstākās izglītības iegūšanu.

Novembrī mēs ne tikai pieminam savus varoņus, kas cīnījušies par brīvu un neatkarīgu Latviju, bet mēs noliecam galvu arī to cilvēku priekšā, kas ar savu mūža darbu, cēluši un sirdī glabājuši sapni par Latvijas valsts uzplaukumu. Paldies Vijai Walz par dibināto stipendiju un dāvanu Latvijai dzimšanas dienā! Paldies Pēterim Saulītim par atbalstu un palīdzību!

„Vītolu fonds“ ir iespēja cilvēkiem un uzņēmumiem, kas tic Latvijas nākotnei un jauniešiem, atbalstīt un finansēt jaunus, neatlaidīgus un talantīgus studentus. Fonds piešķir savas un administrē citu ziedotāju stipendijas. Fonda mērķis ir stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās. Tā dibinātāji ir Vilis un Marta Vītoli. Plašāka informācija: www.vitolufonds.lv

VĪTOLU FONDS
24.11.2023.Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com