Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Mācību gads Daugavas skolā ir beidzies!

Maiņa skolas vadībā

Laikraksts Latvietis Nr. 779, 2023. g. 29. dec.
Dzintra Latiša -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
MLBDaugavasSkola_2v

Skolas korītis. No kreisās: folkloras skolotājs Viktors Brenners.

Bērnudārznieki / sagatavošanās klase dodas pie Ziemassvētku vecīša. No kreisās dziedāšanas skolotāja Lilita Lauriņa.

1. klases skolēni.

3. klases skolēni.

7. klases skolēni.

Skolas pārzine (no kreisās) un jaunā skolas vadība.

Pārzinei Dzintrai Latišai (no labās) piešķirta zelta piespraude.

Šogad skolai nebija 8. klases un līdz ar to nebija izlaidums, bet 9. decembrī Melburnas Latviešu biedrības (MLB) Daugavas skolas skolotāji izdalīja liecības beidzamajā mācību sestdienā.

Prāveste Helga uzrunāja skolas saimi un īpaši skolēnus, lai neuztraucas, ja liecībā nav tāda atzīme, ko bija cerējuši, JO skola un skolotāji vienmēr var vēl palīdzēt.

Pārzinei Dzintra Latišai tika piešķirta Daugavas skolas Zelta piespraude, ko saņem pēc 10 darba gadiem. Dzintra ir sasniegusi 19,5 gadus, sākumā darbojoties kā palīgskolotāja, tad skolotāja un beidzamos 4 gadus – kā Daugavas skolas pārzine.

Saulainajā 16. decembrī skolas eglīte jau ceturto gadu tika svinēta Brēmaņu dārzā, kur skolēni izpušķoja „eglīti“ un pagalmu. Dzirdot mūsu skanīgās Ziemassvētku dziesmas, Ziemassvētku vecītis mūs atrada! Šogad skolēni bija cītīgi mācījušies un spēja deklamēt visus dzejoļus no galvas, kas Ziemassvētku vecīti ļoti iepriecināja.

Skolas korītis nodziedāja divas speciāli sarakstītās dziesmas – 12 Ziemassvētku dienas un Lai priecīgi Ziemassvētki, ko dziedāšanas skolotāja Lilita Lauriņa kopā ar folkloras skolotāju Viktoru Brenneru bija sarakstījuši un iemācījuši skolēniem.

Skolas pārzine Dzintra Latiša izteica lielu paldies skolas saimei par atbalstu beidzamajos 4 gados un nodeva skolas zvanu jaunai vadībai – Lindai Rozītei un Mārai Rumpei. Dzintra bija sagatavojusi jaunai vadībai arī panikas gadījumā kastīti ar nepieciešamo, lai palīdzētu vadībai navigēt jaunajā amatā.

Skolas padomes priekšsēde Lāra Brennere savā runā apsveica skolotājus par strādīgo mācību gadu, kā arī padomes locekļus, kuri izpilda savu darbu aizkulisēs. Padomes priekšsēde arī apsveica aizejošo pārzini Dzintru Latišu, kas nākamgad strādās skolā kā skolotāja, pasniedzot sabiedriskās zināšanas stundas 8. klasei. Skola tikai var darboties tad, kad visas šīs personas sanāk un kopīgi strādā.

MLB priekšsēde Iveta Laine un Dnister pārstāve Angelika Pētersone pateicās aizejošai pārzinei Dzintrai Latišai par izturību, darbību un ciešo sadarbošanos un uzdāvināja skaitus ziedu pušķus.

Sekoja BBQ pusdienas, ko gādāja skolas padome. Tā šajā jaukajā Melburnas pēcpusdienā skolas gads beidzās, un visi devās brīvdienās.

Skolas darbība atsāksies 2024. gada 3. februārī plkst. 11.30, kad ar prieku gaidām jaunas ģimenes un jaunus skolēnus.

Tuvāku informāciju par MLB Daugavas skolu un tās darbību var uzzināt, rakstot skolas vadībai: vadiba@daugavasskola.com.au vai skatoties tīmeklī: www.daugavasskola.com.au vai skolas FB lapā: https://www.facebook.com/daugavasskola

MLB Daugavas skola novēl viesiem gaišus Ziemassvētkus!

Uzredzēšanos nākamā gada 4. februārī!

Dzintra Latiša
Laikrakstam „Latvietis“

Fotogrāfijas: Kārlis Jēkabsons un Gatis Andersons.Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com